S
Tagg
Svenska trupper
Segern vid Breitenfeld blev en vändpunkt i kriget.

Slaget vid Breitenfeld

Breitenfeld är en plats i Sachsen i Tyskland, där Gustav II Adolf (23 000 man och 50 kanoner) den 7 september 1631 besegrade den kejserliga armén under Johann Tserclaes Tilly (33 000 man och 30 kanoner). 

Trots att svenskarnas sachsiska bundsförvanter flytt från slagfältet lyckades svenskarna genom massiv artillerield och snabba kavallerichocker vända striden och riva upp motståndarnas tunga formationer. 

Hälften av Tillys soldater stupade eller togs till fånga.

ANNONS

ANNONS

Slaget vid Breitenfeld innebar en vändpunkt i trettioåriga kriget och grundlade den svenske kungens internationella ryktbarhet som en av samtidens stora fältherrar. Han lyckades besegra de kejserliga trupperna genom en ny och rörligare form av krigföring som bland annat utnyttjade lätt artilleri som snabbt kunde flyttas mellan olika platser på slagfältet.

Den svenske kungarådgivaren Johan Adler Salvius angav - utan att överdriva - förlusterna som mycket stora på båda sidor: 

"Ringa, slitet och smutsigt såg vårt folk ut, av den hårda fälttjänst de oavbrutet utstått hela året, emot de försilvrade, förgyllda och fjäderbuskade kejserska. Små voro våra svenska och finska hästar emot de stora tyska hästarna. Intet stort utvärtes anseende förde våra svenska bonddrängar på platsen mot de romarmässiga och knävelborrade (mustaschprydda) Tillianer" (Tilly var de kejserliga truppernas befälhavare).

LÄS MER: Slaget vid Breitenfeld 1631 - bondelandet Sverige blir militärstat

LÄS MER: Trettioåriga kriget

LÄS MER: Den svenska armén och flottan under 1600-talet

LÄS MER: Gustav II Adolf

LÄS MER: Slaget vid Lützen
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till slaget vid Breitenfeld.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
28 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Slaget vid Breitenfeld

S

Slaget vid Breitenfeld 1631 - bondelandet Sverige blir militärstat

av: Torbjörn Nilsson
2020-03-14

Slaget vid Breitenfeld strax utanför Leipzig i september 1631 har en framträdande plats i svensk militärhistoria. När Gustav II Adolfs protestantiska armé besegrade den tidigare så segerrika katolska armén under Johan Tilly innebar det att en katolsk dominans i Tyskland förhindrades. Dessutom tolkades Breitenfeld som en triumf för ett militärt nytänkande där den svenske kungens rörliga trupper kom att bilda skola. Men den militära framgång som skänkte Sverige stormaktsstatus berodde inte bara på genialiska härförare eller snillrik taktik. Störst betydelse hade den totala satsning på krigets behov som den svenska ”militärstaten” hade påtvingat det glesbefolkade och svagt utvecklade bondelandet...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under stormaktstiden

av: Stig Hadenius
2020-01-09

Det var den framgångsrika svenska krigsapparaten som gjorde Sverige till en stormakt i Nordeuropa. I början av 1600-talet effektiviserades armén under Gustav II Adolfs ledning, vilket ledde till stora framgångar på slagfälten i Tyskland. Sveriges nya roll som stormakt var dock oerhört kostsam, framförallt gällande allt manskap som behövdes både inom armén och flottan. Detta löstes genom en rad nya militära reformer under Karl XI:s tid, vilket skapade förutsättningar för Karl XII att utkämpa det stora nordiska kriget (1700-1721), som slutligen ledde till den svenska stormaktens fall. Landets befolkningsmässiga och ekonomiska resurser räckte i slutändan inte till för att försvara stormaktsväldets vidsträckta gränser runt Östersjön...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

Länkar om Slaget vid Breitenfeld

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS