Tagg om slaget vid Breitenfeld
S
Segern vid Breitenfeld blev en vändpunkt i kriget.

Slaget vid Breitenfeld

Breitenfeld är en plats i Sachsen i Tyskland, där Gustav II Adolf (23 000 man och 50 kanoner) den 7 september 1631 besegrade den kejserliga armén under Johann Tserclaes Tilly (33 000 man och 30 kanoner). Trots att svenskarnas sachsiska bundsförvanter flytt från slagfältet lyckades svenskarna genom massiv artillerield och snabba kavallerichocker vända striden och riva upp motståndarnas tunga formationer. Hälften av Tillys soldater stupade eller togs till fånga.

Slaget vid Breitenfeld innebar en vändpunkt i trettioåriga kriget och grundlade den svenske kungens internationella ryktbarhet som en av samtidens stora fältherrar. Han lyckades besegra de kejserliga trupperna genom en ny och rörligare form av krigföring som bland annat utnyttjade lätt artilleri som snabbt kunde flyttas mellan olika platser på slagfältet.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Den svenske kungarådgivaren Johan Adler Salvius angav - utan att överdriva - förlusterna som mycket stora på båda sidor: "Ringa, slitet och smutsigt såg vårt folk ut, av den hårda fälttjänst de oavbrutet utstått hela året, emot de försilvrade, förgyllda och fjäderbuskade kejserska. Små voro våra svenska och finska hästar emot de stora tyska hästarna. Intet stort utvärtes anseende förde våra svenska bonddrängar på platsen mot de romarmässiga och knävelborrade (mustaschprydda) Tillianer" (Tilly var de kejserliga truppernas befälhavare).

LÄS MER: Trettioåriga kriget

LÄS MER: Den svenska armén och flottan under 1600-talet

LÄS MER: Gustav II Adolf

LÄS MER: Slaget vid Lützen

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material som kan relateras till slaget vid Breitenfeld.

Uppdaterad:
Publicerad:
28 juli 2019

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Slaget vid Breitenfeld

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

Länkar om Slaget vid Breitenfeld

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS