Tagg om radions och TV:ns historia

Radio- och TV-historia

Radions historia:
Radioutsändning, som från början kallades trådlös telegrafi, fungerar med hjälp av elektromagnetiska vågor som fortplantas genom luften och överför meddelanden. Upptäckten av dessa vågor tillskrivs James Clerk Maxwell.

Den egentliga radiotekniken är svår att datera eftersom så många vetenskapspersoner har bidragit med kunskap och teknik. James Clerk Maxwell förutsåg de elektromagnetiska vågornas existens och kunde redan 1864 formulera dem matematiskt.

Radion anses vara uppfunnen av italienaren Guglielmo Marconi. Marconi uppfann egentligen ingenting nytt, eftersom man redan hade upptäckt radiovågorna. Men Marconi funderade ut ett nytt sätt att använda radiovågorna. År 1895 utförde han den första trådlösa förbindelsen, en överföring på 2400 meter. Den 2 mars 1899 genomförde han den första trådlösa telegrafiska sändningen mellan England och Frankrike, ett avstånd på 5 mil. 1901 sände han en svag radiosignal hela vägen över Atlanten. Plötsligt verkade världen ha krymp och blivit mindre.

Marconis radioapparat var gjord av trä och polerad mässing och ser ut som en fin möbel.

Talade meddelanden kunde inte förmedlas via radio förrän radioröret uppfanns av sir John Fleming i England och Lee de Forest i USA. Mänskligt tal sändes per radio första gången över Atlanten 1915. Det var den amerikanska marinen som sände till en fransk militär station.

Regelbundna radiosändningar startade under mellankrigstiden i USA 1920. I Sverige experimenterade man också redan 1920 med radiosändningar och 1925 började Sveriges radio med regelbundna sändningar.

TV:ns historia:
Televisionens principer beskrevs redan på 1800-talet, men först in på 1900-talet kom de uppfinningar som utgjorde förutsättningarna. Dessa var fotocellen, förstärkarröret och katodstråleröret.

Den 2 oktober 1925 genomförde engelsmannen John Baird världens första TV-sändning som hade tillräckligt god kvalité för att man skulle kunna urskilja ett ansikte. Bilden i Bairds TV var bara några centimeter hög. Hans TV hade ett system med roterande skivor som uppfunnits 1884 av tysken Paul Nipkow. Skivorna läste av den rörliga bilden och omvandlade den till serier av elektriska impulser som i sin tur gav en ganska dålig bild på en liten skärm. Bairds uppfinning intresserade BBC och han fick därefter arbeta för det berömda radioföretaget. 1929 sände BBC det första TV-programmet.

1935 startade världens första TV-bolag i Tyskland där man sände två timmar om dagen. I Berlin fanns speciella TV-lokaler dit folk kunde lösa biljetter för att se på den nya uppfinningen. De första TV-apparaterna var dyra. 1936 kostade TV nästan lika mycket som en liten bil. BBC i England började med regelbundna TV-sändningar 1936.

Under andra världskriget genomförde Baird försökssändningar med sin färg-TV-anläggning. Försöken avbröts när en tysk bomb träffade hans laboratorium.

Den 4 september 1956 startade den första svenska kanalen med sina reguljära TV-sändningar. Då var det vanligt med TV i USA, där 70 procent av hushållen hade TV.

I Sverige skedde den första prov-TV-sändningen i färg 1966, då hade man också sedan en tid tillbaka experimenterat med färg-TV i flera andra länder. Men det dröjde till den 1 april 1970 innan Sveriges Television började sända i färg och senare under decenniet hade färg-TV i princip helt och hållet ersatt den svartvita tekniken.

John Baird fick aldrig uppleva det stora genombrottet med televisionen. Han dog av i juni 1946.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med innehåll som handlar om radions och televisionens uppkomst och historia.

Uppdaterad: 
26 oktober 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Radio- och TV-historia

av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.

Podcast om Radio- och TV-historia

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-18

Mattias, Julia och Kristoffer tar sig an 1980-talet. Löntagarfonder, aktierally, börsyra, högervåg, Razzel, Kryzz, Tv3 och Bruce på Ullevi.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-04

Äntligen tar Julia, Mattias och Kristoffer tag i 1900-talet igen och går igenom 1960-talet. Rekordåren fortsätter, men något skaver i det svenska samhället. Popmusiken slår igenom. Hasse & Tage gör sina första revyer.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2018-01-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1950-talet. De pratar om rekordåren, penionsfrågan, ballongvispar, Lennart Hyland, VM 1958, schlager och rock.

Länkar om Radio- och TV-historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om nio välkända uppfinningar eller vetenskapliga framsteg som du kanske inte visste egentligen var avsedda för krig. Här berättas om konservering, atomkraft, radartekniken, helikoptern, penicillinet, GPS, radion, luftballongen och mikrovågor. Väpnade konflikter har ofta lett fram till tekniska och vetenskapliga framsteg som kommit till nytta i fredstid. Radion, radarn och konservburken utvecklades alla från början för att användas i krig...

Spara som favorit
          

Genomgång (8:58 min) där du kan lära dig mer om olika sorters medier och deras roll i samhället.

Spara som favorit
          

På Tekniska museets hemsida hittar du ett avsnitt som handlar om kommunikationsteknikens utveckling genom historien. 

Spara som favorit
          

Faktasidor på Tekniska museets webbsida där du kan läsa om kameran, foto och film ur ett historiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om televisionens historia i Sverige. Det är svårt att föreställa sig en värld utan TV. Men det var inte förrän på 1950-talet som televisionen blev ett utbrett fenomen i västvärlden…

Spara som favorit
          

Tekniska museets faktasidor om radions historia.

Spara som favorit
          

Faktatext på Samlarens hemsida där du kan läsa om radions historia i kronologisk ordning mellan åren 1888-1927.

Spara som favorit