M
Tagg
Flygvapnets emblem
Flygvapnets emblem.

Flygvapnets historia

Sverige fick ett självständigt flygvapen 1926 som en följd av 1925 års försvarsbeslut (se rutan nedan). Redan 1912 hade armén fått ett spaningsflyg som förlades till Axvall utanför Skara. Även marinen hade sitt flyg. Det svenska flygvapnet var ett av de första i världen.

De första flygkårerna sattes upp vid Hässlö i Västerås (F 1), Hägernäs i Stockholm (F 2), Malmslätt i Linköping (F 3) och Frösön i Östersund (F4). Till Ljungbyhed (F 5) förlades ett skolförband.

ANNONS

ANNONS

Alla dessa flygförband blev stoltheter för bygden och bars upp av en folklig sympati som demonstrerades vid s.k. flygdagar med flyguppvisningar och demonstrationer av planen. Internt inom flygvapnet förekom dock uppmärksammade stridigheter, framför allt mellan officerare som kommit från armén respektive marinen.

Försvarsbeslutet 1936 blev avgörande för flygets utveckling. De tidigare flygkårerna ombildades till flygflottiljer, och det bestämdes att Sverige skulle ha 257 flygplan. Flygvapnet fick egen officersutbildning och - kanske viktigare för framtiden - grunden lades till en svensk flygtillverkning. Andra världskriget visade vilken betydelse flyget hade i den moderna krigföringen. En kraftig upprustning skedde också av det svenska flygvapnet, dels genom import, dels genom den egna flygplansindustrin; Saab började sin tillverkning av flygplan 1938.

Sverige var ett av de första länder som konsekvent började utnyttja jetdrivna flygplan. Jaktflygplanet Saab J 21 R provflögs första gången 1947. Det följdes av ett helt nytt jaktplan, Saab J 29 ("Flygande tunnan"), som till stor del var en inhemsk produkt. Flygande tunnan fick så småningom inhemska efterföljare i form av Draken och Viggen, av vilka den första kunde säljas utomlands. Det svenska flygvapnet bedömdes vara det fjärde största i världen vid mitten av 1950-talet.

Debatterna kring det militära flyget har i hög grad rört sig om vilken typ av flygplan som behövs och i vilken utsträckning de efterfrågade planen ska tillverkas i Sverige. Saab utvecklades efter andra världskriget till ett internationellt flygföretag men mötte allt hårdare konkurrens. Trots detta beslutade riksdagen under 1980-talet att låta bygga ett inhemskt plan för jakt, attack och spaning, JAS 39 Gripen, som skulle motsvara högt ställda krav på prestanda.

Antalet flygflottiljer har skurits ned kraftigt under 1980- och 1990-talen, men Sverige har fortfarande ett avancerat flygvapen.

ANNONS

Försvarsbeslutet 1925

En av de stora politiska frågorna under 1920-talet var den om försvaret. Efter första världskriget fanns en stark fredsrörelse, och avspänningen i världen tycktes gynnsam för en allmän nedrustning. I Sverige förekom dock betydande motsättningar mellan de olika partierna. Högerregeringen under Ernst Trygger lade 1924 fram ett förslag, som delar av högern ansåg vara alltför snålt men som av socialdemokraterna och de frisinnade bedömdes som för dyrt. Det föll och beslut fattades endast om byggande av några krigsfartyg.

Vid valet 1924 stod försvarsfrågan i centrum, vilket ledde till att högern fick vissa framgångar. Men regeringen Trygger tvingades ändå avgå och efterträddes av Brantings tredje regering. Våren 1925 dog Branting och dåvarande utrikesministern Rickard Sandler efterträdde honom som statsminister. Regeringens främsta uppgift blev att lägga ett nytt förslag i försvarsfrågan. Det innebar betydande nedskärningar; ett stort antal förband försvann och antalet arméfördelningar minskade från sex till fyra. Men det betydde också en modernisering av försvaret: den s.k. avhästningen påbörjades (kavalleriförbanden minskade drastiskt) och ett flygvapen skulle inrättas.

Försvarsbeslutet gav anledning till bister kritik från olika håll, inte minst från militären och andra försvarsvänner.
 

LÄS MER: Flygets genombrott i Sverige

LÄS MER: Sverige under kalla kriget

LÄS MER: Värnpliktens historia under 1900-talet
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till det svenska flygvapnets historia.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
22 juni 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Flygvapnets historia

M

Det svenska försvaret under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-25

Riksdagens beslut att bygga en fast försvarsanläggning i Norrland 1901 var ett resultat av en ny strategi för hur Sverige skulle försvaras. Ett fientligt anfall skulle hejdas redan vid gränsen. Ett sådant försvar krävde starka befästningar vid landets gränser och väldigt många soldater. Den nya värnpliktiga massarmén möjliggjorde det senare. Den svenska riksdagen beslutade 1901 att avveckla den indelta armén och införa allmän värnplikt. Det innebar en förstärkning av försvaret och fullt utbyggt skulle värnpliktsförsvaret bestå av 600 000 soldater. Utbildningen omfattade alla män mellan 21 och 40 år och den totala övningstiden var 240 dagar...

+ Läs mer

Länkar om Flygvapnets historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS