L
Tagg
Pyramiderna vid Giza.
Pyramiderna vid Giza.

Egyptens pyramider

Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin skapat förutom kinesiska muren.

Pyramiderna var gravkamrar för de egyptiska faraonerna. Om faraonernas kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda konungarna. När man byggde en pyramid började man med att bestämma läget. Sidorna måste ligga exakt mot de fyra väderstrecken. Själva platsen var också viktig. Pyramiderna måste ligga väster om Nilen, eftersom egyptierna trodde att dödsriket låg i väster där solen går ner.

ANNONS

ANNONS

Cheopspyramiden är den största pyramiden. Den är 137 meter hög (ursprungligen 146 meter), d.v.s., den är nästan lika hög som Kaknästornet i Stockholm. På pyramidens yta skulle nio fotbollsplaner få rum.

Det finns omkring 80 pyramider i Egypten. Utanför Kairo på Nilens västra strand finns de tre stora pyramiderna som byggdes för faraonerna Cheops, Mykerinos och Chefrens.

De första pyramiderna byggdes mellan åren 2780 f.Kr och 2280 f.Kr.

Cheops har gått till eftervärlden som en grym och hård härskare som förtryckte folket och stängde templen. Cheops efterträdare som faraoner försökte förstöra alla spår efter honom. Men det största och praktfullaste minnesmärket finns kvar, nämligen Cheopspyramiden.

Cheopspyramiden består av 2,3 miljoner stenblock som varierar i vikt från 2,5 till 15 ton. Hade blocken fraktats dit idag hade man behövt en halv miljon lastbilar som vardera klarade en last på 15 ton.

Enligt den grekiske historikern Herodotos tog det 20 år för 100 000 man att bygga pyramiden. Yrkesmän arbetade året runt. Bönderna arbetade på bygget bara tre månader om året, då Nilen hade sin årliga översvämning. Då kunde bönderna inte arbeta på sina fält.

Materialet till kärnan tog man av grov röd sandsten ur Gizaplatån, där pyramiderna ligger. Den vita polerade kalkstenen till fasadbeklädnaden kom från östra Nilstranden. Det mesta av denna kalksten skalades av för 700 år sedan för att bli byggnadsmaterial till moskéer och palats i Kairo.

ANNONS

Graniten till galleriet, gångarna och kamrarna hämtades per båt från Assuan, ett tusental kilometer längre söderut.

Man vet inte riktigt hur pyramiderna byggdes. Den vanligaste teorin är dock att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper (ca 1,5 kilometer) av sten, jord och stockar.

Förr var pyramiderna ett begravningsområde, det var heligt. Där fick bara prästerna vistas. En mur löpte runt hela området och det bevakades av speciella vakter. Det fanns risk för att gravplundrare skulle skända faraonernas gravar. Därför använde man två olika låssystem i Cheopspyramiden. Ingångskorridoren fylldes med stenblock utifrån och med stora granitblock. Det andra låssystemet fanns utanför faraos gravkammare och bestod av tre stora block. Trots det länsades alla pyramider på sina dyrbarheter av gravplundrare.

LÄS MER: Pyramiderna

LÄS MER: Jordbruk och pyramidbyggen i forntidens Egypten

LÄS MER: Lätta fakta om Cheopspyramiden

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Egyptens pyramider.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
13 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Egyptens pyramider

L

Pyramiderna

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-10-26

För flera tusen år sedan ansåg egyptierna att kroppen måste bevaras efter döden. De trodde att livet bara var ett förspel inför nästa liv. Eftersom nästa liv var evigt, gällde det att förbereda sig väl. Speciellt viktigt var det att bevara faraos, härskarens, kropp. Farao ansågs nämligen vara gudomlig. Egyptierna trodde att själen delades upp i flera delar efter döden. En del kallades ba och avbildades som en fågel med människohuvud. Ba kunde förflytta sig vart den ville men återvände till kroppen med jämna mellanrum, ungefär som en fågel till sitt bo. Om ba skulle kunna återvända, måste alltså kroppen finnas kvar. En annan del av själen kallades ka. Ka var den som tog emot de gåvor som lämnades till den döde...

+ Läs mer

S

Egyptiska civilisationen - från arkaisk tid till sentid

av: Lars Hammarén
2020-11-22

Den egyptiska civilisationen är den enda som i ålder kan mäta sig med sumerernas. Liksom i Sumer ledde behovet av konstbevattning till ett mer organiserat samarbete. Konstbevattningen i Nildalen började senare än i Mesopotamien men åtminstone mot slutet av 3000-talet f.Kr hade man börjat gräva kanaler. Efterhand skapades ett behov av reglering av floden. Städer med omgivande landsbygd bildade stadsstater som slogs ihop till mindre riken. Omkring 3000 f.Kr enades Egypten till en stat. Genom enandet möjliggjordes skapandet av en stark stat och en utveckling av den egyptiska civilisationen...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om sfinxen

av: Carsten Ryytty
2017-11-15

I tusentals år har sand täckt den stora sfinxen vid Gizaplatån utanför Kairo ända upp till halsen. Sanden skyddade sfinxen ända tills arkeologerna grävde fram den på 1920-talet. Nu anser forskarna att statyn har förfallit mer sedan dess än under alla de föregående seklen...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Cheopspyramiden

av: Carsten Ryytty
2017-08-07

Cheopspyramiden är Egyptens största pyramid och byggdes för att vara en gravkammare för farao Cheops. Den har en basyta om 227,5 x 227,5 meter och är 137 meter hög. Ursprungligen var den 146 meter, ungefär så hög som en 40 våningars skyskrapa...

+ Läs mer

L

Jordbruk och pyramidbyggen i forntidens Egypten

av: Leif Löwegren
2016-04-26

Floden Nilen flyter genom öknen och har i alla tider försett Egypten med bördig jord. Varje år svämmar Nilen över av vattenmassor från bergen i östra Afrika. Detta gör att när floden drar sig tillbaka lämnar den kvar näringsriktigt slam som blir bördig åkermark...

+ Läs mer

Länkar om Egyptens pyramider

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS