Tagg om svensk säkerhetspolitik idag

Svensk säkerhetspolitik

M

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt närområde och av händelser som inträffar långt borta. Svensk säkerhetspolitik handlar om internationellt militärt samarbete och hur Sverige ska utrusta och använda sitt civilförsvar och militära försvar.

Säkerhetspolitik formar i stor utsträckning vår vardag även om vi inte alltid är medvetna om det. Idag rymmer begreppet säkerhetspolitik mycket mer än bara territorium, vapen och militärer.

ANNONS

ANNONS

Säkerhetspolitik är en stor del av den internationella politiken. Säkerhetspolitik är också en viktig del av vår gemensamma vardag. Trots att olika länder har olika slags säkerhetspolitik, med olika inriktning, har de en sak gemensamt - att värna den egna säkerheten.

I grund och botten handlar det om att stater vill trygga sin egen och sina medborgares säkerhet och självständighet, bland annat genom att arbeta förebyggande så att olika risker och hot minimeras.

Det kan handla om att skydda sig mot organiserad brottslighet, cyberhot, maktanspråk, konkurrens om naturresurser och mycket annat.

Det handlar också om att stater genom internationellt samarbete vill bidra till en säkrare värld för att förhindra konflikter.

Svensk säkerhet

Förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i grunden sedan det kalla krigets slut. Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med andra länder och organisationer. Sverige arbetar aktivt för att stärka säkerheten i Europa och i omvärlden.  

Målet för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik är att säkerställa vårt lands intressen i förbindelserna med andra länder.

Sveriges utrikespolitik är inriktad på bred internationell samverkan och samarbete tillsammans med våra nära grannar inom Europeiska unionen och som en mer aktiv medlem i Förenta nationerna. Sverige verkar även för en förbättrad europeisk dialog med andra regioner och länder. En nära transatlantisk samverkan mellan EU och USA av särskild betydelse.

ANNONS

Samtidigt som situationen i närområdet gör det nödvändigt att förstärka Sveriges försvarsförmåga vidareutvecklar vi våra militära samarbeten. Det har under en lång period gjorts med Finland, med våra andra nordiska grannländer, med de baltiska länderna och med Nato.

Den 17 maj 2022 ansökte Sverige tillsammans med Finland om medlemskap i Nato. Sveriges och Finlands Natoansökningar är i dagsläget under utredning. Ett fullvärdigt medlemskap i Nato uppnås först när alla Natos medlemsstater (var och en) ratificerat Sveriges och Finlands ansökningar.

LÄS MER: Internationell politik och globala samhällsfrågor

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Svensk neutralitetspolitik

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

LÄS MER: Natos historia och organisation

LÄS MER: Värnplikt


Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till svensk säkerhetspolitik idag.

Uppdaterad: 25 november 2022
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Svensk säkerhetspolitik

Rädd eller beredd?

av: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Högstadiet, Gymnasiet

Ett utbildningsmaterial i tre delar som bygger på MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer.

+ Läs mer

Artiklar om Svensk säkerhetspolitik

M

Det svenska försvaret under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-25

Riksdagens beslut att bygga en fast försvarsanläggning i Norrland 1901 var ett resultat av en ny strategi för hur Sverige skulle försvaras. Ett fientligt anfall skulle hejdas redan vid gränsen. Ett sådant försvar krävde starka befästningar vid landets gränser och väldigt många soldater. Den nya värnpliktiga massarmén möjliggjorde det senare. Den svenska riksdagen beslutade 1901 att avveckla den indelta armén och införa allmän värnplikt. Det innebar en förstärkning av försvaret och fullt utbyggt skulle värnpliktsförsvaret bestå av 600 000 soldater. Utbildningen omfattade alla män mellan 21 och 40 år och den totala övningstiden var 240 dagar...

+ Läs mer

M

Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-17

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig. Sverige lyckades genom en svår balansgång stå utanför de båda världskrigen och behålla alliansfriheten under det efterföljande kalla kriget...

+ Läs mer

Podcast om Svensk säkerhetspolitik

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Läs mer

Länkar om Svensk säkerhetspolitik

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS