M
Tagg
JAS

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt närområde och av händelser som inträffar långt borta. Svensk säkerhetspolitik handlar om internationellt militärt samarbete och hur Sverige ska utrusta och använda sitt civilförsvar och militära försvar.

Säkerhetspolitik formar i stor utsträckning vår vardag även om vi inte alltid är medvetna om det. Idag rymmer begreppet säkerhetspolitik mycket mer än bara territorium, vapen och militärer.

ANNONS

ANNONS

Säkerhetspolitik är en stor del av den internationella politiken. Säkerhetspolitik är också en viktig del av vår gemensamma vardag. Trots att olika länder har olika slags säkerhetspolitik, med olika inriktning, har de en sak gemensamt - att värna den egna säkerheten.

I grund och botten handlar det om att stater vill trygga sin egen och sina medborgares säkerhet och självständighet, bland annat genom att arbeta förebyggande så att olika risker och hot minimeras.

Det kan handla om att skydda sig mot organiserad brottslighet, cyberhot, maktanspråk, konkurrens om naturresurser och mycket annat.

Det handlar också om att stater genom internationellt samarbete vill bidra till en säkrare värld för att förhindra konflikter.

Svensk säkerhet

Förutsättningarna för Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i grunden sedan det kalla krigets slut. Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet uppnås därför gemensamt och genom nära samarbete med andra länder och organisationer. Sverige arbetar aktivt för att stärka säkerheten i Europa och i omvärlden.  

Den 17 maj 2022 ansökte Sverige tillsammans med Finland om medlemskap i Nato. Finlands medlemsansökan blev beviljad i början av april 2023, medan Sverige blev medlem den 8 mars 2024.

Målet för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik är att säkerställa vårt lands intressen i förbindelserna med andra länder. Sveriges utrikespolitik är idag inriktad på bred internationell samverkan och samarbete inom Nato och Europeiska unionen

LÄS MER: Internationell politik och globala samhällsfrågor

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Svensk neutralitetspolitik

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

LÄS MER: Natos historia och organisation

LÄS MER: Värnplikt

LÄS MER: Sveriges beredskap


FÖRFATTARE

Text: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått på webbplatsen Säkerhetspolitik.se. Webbplatsen drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och lades ned i december 2021. Redaktionen för Säkerhetspolitik.se bestod av en informationssamordnare från MSB som tog hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Texten som publicerats på SO-rummet är redigerad och uppdaterad av Robert de Vries, webbredaktör på SO-rummet.

Läs mer om samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar på MSB:s webbplats.
Webbplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till svensk säkerhetspolitik idag.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Svensk säkerhetspolitik

Arado - en spionhistoria?

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Östersjöområdet 1943, det tyska initiativet i kriget bryts och styrkeförhållandena jämnas ut, Sverige balanserar sin neutralitet. Fyndet av ett tyskt spaningsflygplan som tvingas ned på svenskt territorialvatten under en misstänkt flygning mot svensk kust, ger en inblick i krigets dramatik via ett spännande förhörsprotokoll.

+ Läs mer

Artiklar om Svensk säkerhetspolitik

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och rätt att leva som hen själv väljer. Svensk militär är med och bidrar till att skapa fred och säkerhet på andra platser i världen. Försvarsmakten är uppdelad i olika grenar som till exempel armén, flygvapnet, marinen, cyberförsvar och hemvärnet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller land nära oss kan det leda till att det också kan bli krig i Sverige. All förberedelse inför ett eventuellt krig kallas för totalförsvar. Totalförsvaret är inte en myndighet eller organisation utan består av en militär del och en civil del som samverkar. Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år har en plikt att ingå i totalförsvaret...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Frivilliga försvarsorganisationer

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-10

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen. I frivilligförordningen har regeringen angett 18 ideella, medlemsstyrda organisationer med särskilt viktiga uppdrag på beredskapsområdet att utbilda och rekrytera förstärkningsresurser för till exempel myndigheter, regioner och kommuner...

+ Läs mer

M

Det svenska försvaret under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-25

Riksdagens beslut att bygga en fast försvarsanläggning i Norrland 1901 var ett resultat av en ny strategi för hur Sverige skulle försvaras. Ett fientligt anfall skulle hejdas redan vid gränsen. Ett sådant försvar krävde starka befästningar vid landets gränser och väldigt många soldater. Den nya värnpliktiga massarmén möjliggjorde det senare. Den svenska riksdagen beslutade 1901 att avveckla den indelta armén och införa allmän värnplikt. Det innebar en förstärkning av försvaret och fullt utbyggt skulle värnpliktsförsvaret bestå av 600 000 soldater. Utbildningen omfattade alla män mellan 21 och 40 år och den totala övningstiden var 240 dagar...

+ Läs mer

M

Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-17

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig. Sverige lyckades genom en svår balansgång stå utanför de båda världskrigen och behålla alliansfriheten under det efterföljande kalla kriget...

+ Läs mer

Podcast om Svensk säkerhetspolitik

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Läs mer

Länkar om Svensk säkerhetspolitik

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS