Babylonien och Assyrien

Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har detta område varit skådeplatsen för otaliga krig och strider. Många stormakter har genom historien avlöst varandra och kontrollerat området.
M

Judiska upprorsmän som kapitulerar inför assyriska soldater 732 f.Kr.

Efter att det sumeriska riket hade gått under omkring 2000 f.Kr härskade assyrierna och babylonierna omväxlande i ungefär 1500 år över Mesopotamien och angränsande områden.

Babylonien var den södra delen av Mesopotamien (det gamla Sumer och Akkad, se karta) medan Assyrien låg i den norra delen (se karta). De var krigiska folk och båda skapade tidvis stormakter som omfattade stora delar av Mellanöstern. Båda stormakterna var också arvtagare till den gamla sumeriska kulturen och förde denna vidare.

ANNONS

ANNONS

Gammalassyriska riket

Assyrien hörde kulturellt sett intimt samman med Babylonien. Området hade sedan lång tid tillhört olika härskare (sumerer och akkader) som styrt i Mesopotamien.

Det gammalassyriska riket (ca 2000-1750 f.Kr) var den första stora statsbildningen i Assyriens historia. Till en början styrdes Assyrien för det mesta av inhemska furstar, men under 1700-talet f.Kr blev det en lydstat under Babylonien.

Karta över det gammalbabyloniska riket under Hammurabis tid (ca 1792-1750 f.Kr).

Gammalbabyloniska riket

Den främste härskaren i det gammalbabyloniska riket var Hammurabi (ca 1792-1750 f.Kr). Han gjorde staden Babylon till huvudstad. Under Hammurabi blev Babylonien ett mäktigt rike som även innefattade områden i norra Mesopotamien inklusive, för en kort tid, städer i Assyrien.

Hammurabi är mest känd för sina lagar, inhuggna i sten. Babylonierna förde den sumeriska lagtraditionen vidare men införde hårdare straff. Vedergällningens princip gällde - "öga för öga, tand för tand". Lagarna var också orättvisa på så sätt att brott som hade begåtts mot personer med hög social ställning bestraffades hårdare än brott mot personer med lägre social ställning. Detta är historiens äldsta bevarade lagsamling (282 lagar som hittats inristade på en stentavla, se nedan).

I detta "gammalbabyloniska" rike var Babylon huvudstad. Dess storhetstid inleddes under kung Hammurabi. Staden fortsatte därefter att vara den andliga metropolen (viktiga storstaden) i tvåflodslandet även efter det gammelbabyloniska rikets fall under den nyassyriska perioden (se nedan).

Både assyrier och babylonier räknade staden som sitt kulturella centrum, vilket dock inte hindrade att den förstördes flera gånger under nyassyrisk tid efter att babylonierna gjort uppror.

Vid denna tid skrevs den babyloniska sammanhängande versionen av Gilgamesheposet. Grundtemat är sökandet efter det eviga livet. Där ingår också berättelsen om den "stora floden" som senare förmedlades till israeliterna och i biblisk tradition blev syndafloden.

Nyassyriska riket

Under Hammurabis efterföljare försvagades Babylonien. Från 1300-talet f.Kr uppnådde istället Assyrien som en allt starkare maktfaktor i regionen. Efter hettitrikets fall ca 1200 f.Kr (hettiterna var ett annat krigarfolk som styrde tillfälligt i området) var Assyrien den enda kvarvarande stormakten och kom därefter att få en framträdande roll i världshistorien i 600 år framåt.

Rikets verkliga storhetstid inleddes under det åttonde århundradet f.Kr i samband med Tiglatpilesar III:s regering (745-727 f.Kr). Då lades grunden för det nyassyriska rikets ledande ställning som världsmakt.

ANNONS

ANNONS

Assyrien gjorde sig känt som en hård militärstat. Besegrade folk deporterades (tvångsförflyttades) till andra områden för att försvaga deras motståndskraft. Detta råkade t.ex. judarna ut för efter ett uppror år 732 f.Kr då en del av det judiska folket fördes till Assyrien.

Assyriska-riket

På 660-talet f.Kr uppnådde riket sin största utbredning då även Egypten erövrades och för en tid ingick i riket (se karta). Därefter försvagades imperiet och till slut besegrades Assyrien fullständigt av en fientlig allians ledd av babylonierna. Assyriernas huvudstad Ninive föll 612 f.Kr och jämnades med marken. Därmed var assyrierna - det gamla härskarfolket - fullständigt utplånade.

Nybabyloniska riket

Babylonierna kunde nu ännu en gång skapa ett mäktigt nybabyloniskt rike (626-539 f.Kr). De använde sig också av hårda metoder. Under kung Nebukadnessar II:s fälttåg råkade exempelvis judarna återigen illa ut då Jerusalem - efter ett uppror - förstördes år 589 f.Kr och delar av befolkningen fördes bort i den "babyloniska fångenskapen".

Målning som föreställer Babylons hängande trädgårdar med Babylons torn i bakgrunden.

Nebukadnessar är annars mest känd för de byggnadsverk som han lät uppföra i Babylon som nu blev en storstad med ca en miljon invånare. Babylon blev även dåtidens internationella centrum. Staden var bland annat känd för sina hängande trädgårdar som under antiken räknades till världens sju underverk. Där fanns också tempeltornet eller det som i Bibeln kallas för Babels torn.

Det Nybabyloniska riket blev inte så långlivat. År 539 f.Kr erövrades det av perserna, ett indoeuropeiskt folk som kom norrifrån och skapade ett av forntidens mäktigaste riken.

Babylonierna tog över sumerernas kultur. Den sumeriska matematiken och astronomin vidareutvecklades. Deras kunskaper låg till stor del som grund för den senare grekiska vetenskapen inom dessa områden.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor på texten:

 1. Vem var Hammurabi och varför kan vi idag tycka att hans lagar verkar hårda och lite orättvisa?
   
 2. Skriv ner några intressanta fakta om Babylon.
   
 3. Vad var Gilgamesheposet och vilken koppling har det till Bibeln?
   
 4. Nämn fakta i texten som visar att Assyrien var en hård krigarstat.

Ta reda på:

 1. Vad var enligt Bibeln så speciellt med Babels torn?
   
 2. Vilka var antikens sju underverk?

Diskutera:

 1. Varför har Mesopotamien bytt "ägare" så många gånger? Använd gärna en världsatlas och resonera kring områdets geografiska läge.
   

 

Litteratur:
Eva Queckfeldt, Medelhavsvärlden - 3000 år av historia, Studentlitteratur, 2010
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia, University of Chicago Press, 1977
 

Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia
Webbplats: Lars Hammarén

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 23 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

Nionde och sista delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Det arabiska imperium...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

Femte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Artikelserien behandlar historien...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Syriens historia

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Hi

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Hi
Karta

Iraks historia

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Assyriska krigare

Assyrien

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från...

Hi
Tempel i Babylon

Babylonien

Babylonien var ett rike i forntidens Mesopotamien i nuvarande Irak. Rikets kärnområde var det...

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....