Tagg om vendeltiden
Bild:
Del av hjälm, tunn, pressad bronsplåt. Funnen i Vendel. Figuren föreställer möjligen Oden.

Vendeltiden

När det en gång så mäktiga romarriket stod inför sitt sammanbrott under 400-talet, vällde olika germanska och slaviska stammar in i de tidigare romerska områdena. Denna järnåldersperiod benämns i svensk historieforskning för folkvandringstiden (375-550 e.Kr).

Folkvandringstiden var på många sätt en orolig period vilket även påverkade människorna i Norden. Perioden som följde och som kallas för vendeltiden (550-793 e.Kr), blev mer fredlig. Inte minst märks det genom att många av fornborgarna från tidig järnålder övergavs under vendeltiden.

Perioden "vendeltid" har fått sitt namn efter Vendels socken i Uppland. I närheten av Vendels kyrka grävde arkeologerna under slutet av 1800-talet ut 14 stycken båtgravar som daterades till 600-talet e.Kr. Tyvärr var flera av gravarna utsatta för plundring, men i två av gravarna gjordes otroliga fynd. Bland de mest framträdande fynden var två praktfulla stridshjälmar (se bild) som påminner mycket om en hjälm som brittiska arkeologer grävt fram i en samtida båtgrav vid Sutton Hoo i sydöstra England.

Andra intressanta fynd som visar att området runt Vedel var av stor betydelse är de svärdsfästen som arkeologerna fann, inte i båtgravarna, utan i själva byn Vendel. Tillsammans visar dessa fynd att det funnits en mäktig elit av stormän i Vendel som på olika sätt ville manifestera sin makt.

Det var den berömde entomologen, tecknaren och arkeologen Hjalmar Stolpe (1841-1905) som ledde utgrävningarna av båtgravarna i Vendel. Hjalmar Stolpe är kanske mer berömd för utgrävningarna på Björkö och av det där belägna Birka.

Att låta begrava sig i båtar var ett begravningsskick som fick spridning i Nordeuropa under 600-talet. De flesta människor kremerades och begravdes antingen i gravhögar eller i gravfält. De som hade råd valde dock att bli begravda tillsammans med sina vapen och tillhörigheter i sina båtar. Dessa gravar var alltså inte gravar avsedda för gemene man utan för samhällets makthavare, de som hade råd att investera sina rikedomar i t.ex. praktfulla hjälmar och svärd.

Även i de närliggande orterna Valsgärde och Gamla Uppsala har arkeologerna grävt ut båtgravar från samma tidsperiod. I en av gravarna i Valsgärde fann arkeologerna dessutom en praktfull hjälm. Det råder därför ingen tvekan om att det fanns en mäktig härskarklass i den här delen av nuvarande Sverige.

Under folkvandringstiden växte den så kallade djurornamentiken fram. Djur av olika slag, bland annat fåglar och hästar kom att pryda det mesta i smyckes- och vapenväg. Under vendeltiden snirklade man till djuren och gav dem en ormlik karaktär. Denna stiltyp kallas inom arkeologin för vendelstil. Ett så kallat ormöglespänne i brons funnet på Lovö i Uppland är stiltypiskt för vendelstilen (se bild).

Vendeltiden efterföljs av vikingatiden (793-1050 e.Kr), vilken räknas som järnålderns sista period inom svensk historia.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som kan relateras till vendeltiden.

Publicerad: 
01 februari 2018

Annons

Artiklar om Vendeltiden

L
Herman Lindqvist
2018-11-04
En del av vår kunskap om järnåldern har vi fått genom arkeologiska utgrävningar av gravar. I Svealand finns många kända gravhögar varav Gamla Uppsala högar och båtgravfältet i Vendel är de mest...

Länkar om Vendeltiden

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vikingarnas tio viktigaste gudar. Asarna är, enligt Eddadiktningen,de främsta gudarna i den nordiska mytologin. De flesta av dem har mycket komplexa karaktärer...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vikingarnas världsbild - mytologin och makten. Den förkristna religionen i Norden var i högsta grad en del av människors vardag. Fynd och forskning visar att mytologins värld speglades i byggnader och levnadssätt. En viktig del av kulten stod de kvinnliga sierskorna – völvorna – för...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om makt och myt i Gamla Uppsala. Gamla Uppsala är ett av Skandinaviens mest kända fornlämningsområden. Vad utspelade sig egentligen i skuggan av de sägenomspunna gravhögarna? Vad är myt och vad är verklighet? De senaste årens utgrävningar ger resultat som får arkeologerna att häpna...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (15:23 min) som riktar sig till mellanstadiet där läraren Jonas Kallberg berättar om bronsåldern och järnåldern i Norden.

Spara som favorit
          

Bildspel (12:35 min) om järnåldern. En livfull skildring av järnåldern i Norden: hur människor arbetade och bodde, handel, jordbruk, sjöfart osv. Manus av Ralph Turner och teckningar av Mohammad Ali. Uppläsare Barbro Lindström och Jan Nygren. Producerad av Pogo Pedagog 1969.

Spara som favorit
          

Avsnitt i pdf-format (18 sid) ur bokenserien Det svenska jordbrukets historia där du bl.a. kan läsa om handel och trälar men också om järnålderns och vikingatidens släktsamhälle. OBS! Vid den här länken hittar du andra avsnitt som handlar om jordbrukets första femtusen år - från yngre stenåldern fram till och med vikingatiden. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Avsnitt i pdf-format (25 sid) ur bokenserien Det svenska jordbrukets historia där du kan läsa om mat, dryck och textil under järnåldern och vikingatiden. OBS! Vid den här länken hittar du andra avsnitt som handlar om jordbrukets första femtusen år - från yngre stenåldern fram till och med vikingatiden. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Första delen ur bokserien Det svenska jordbrukets historia där du bl.a. kan läsa om jordbruket under järnåldern och vikingatiden. Skrolla ner till andra delen. Här berättas om järnet, odling, arbete och redskap, husdjur och grödor, boendet, gårdar, byar, myten om fimbulvintern, m.m. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Första delen (48:53 min) i en dokumentärserie om Sverige för tusen år sedan. Maja Hagerman berättar och Claes Gabrielsson filmar bland spår av en tid för länge sedan.

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om järnåldern. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om den s.k. vendeltiden (550 - 800 e.Kr), uppkallad efter fyndorten Vendel i Uppland. Här får du bl.a. veta vad som kännetecknar perioden. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Björn Ambrosiani berättar om vendeltiden. Vikingatiden betraktas av många som den mest spännande perioden i vår forntid. Men egentligen påbörjades denna nordiska högkultur under ett tidigare skede – det vi kallar för vendeltid. Någon gång efter mitten av 500-talet ser vi början till denna epok som vid 700-talets slut övergår i vikingatiden...

Spara som favorit
          

Faktasida på Bengans historiasidor där du kan läsa om järnåldern och folkvandringstiden i Norden. Bengans historiasidor är en omfattande webbplats som behandlar svensk historia från forntiden till reformationen under 1500-talet.

Spara som favorit
          

Järnriket är en webbplats där kan läsa om järnåldern och vikingatiden. Här berättas om livet på järnåldern, bostäder, jordbruk, mat, familjer, kläder, hygien, hantverk, handel, transporter, mytologi, runor m.m.

Spara som favorit
          

Historiska museets faktasidor om järnåldern. Tiden mellan 500 f Kr och 1050 e Kr kallas i Skandinavien för järnålder. Det är den period då järnet blir allt vanligare i denna del av världen. Men det är också en tid då runskriften skapas, skandinaver deltar som soldater i den romerska armén, de första stadsliknande bebyggelserna uppförs och den kristna tron börjar anammas i Skandinavien...

Spara som favorit

Relaterade taggar