M
Tagg
Oden
Del av hjälm, tunn, pressad bronsplåt. Funnen i Vendel. Figuren föreställer möjligen Oden.

Vendeltiden

När det en gång så mäktiga romarriket stod inför sitt sammanbrott under 400-talet, vällde olika germanska och slaviska stammar in i de tidigare romerska områdena. Denna järnåldersperiod benämns i svensk historieforskning för folkvandringstiden (375-550 e.Kr).

Folkvandringstiden var på många sätt en orolig period vilket även påverkade människorna i Norden. Perioden som följde och som kallas för vendeltiden (550-800 e.Kr), blev mer fredlig. Inte minst märks det genom att många av fornborgarna från tidig järnålder övergavs under vendeltiden.

Perioden "vendeltid" har fått sitt namn efter Vendels socken i Uppland. I närheten av Vendels kyrka grävde arkeologerna under slutet av 1800-talet ut 14 stycken båtgravar som daterades till 600-talet e.Kr. Tyvärr var flera av gravarna utsatta för plundring, men i två av gravarna gjordes otroliga fynd. Bland de mest framträdande fynden var två praktfulla stridshjälmar (se bild) som påminner mycket om en hjälm som brittiska arkeologer grävt fram i en samtida båtgrav vid Sutton Hoo i sydöstra England.

ANNONS

ANNONS

Andra intressanta fynd som visar att området runt Vendel var av stor betydelse är de svärdsfästen som arkeologerna fann, inte i båtgravarna, utan i själva byn Vendel. Tillsammans visar dessa fynd att det funnits en mäktig elit av stormän i Vendel som på olika sätt ville manifestera sin makt.

Att låta begrava sig i båtar var ett begravningsskick som fick spridning i Nordeuropa under 600-talet. De flesta människor kremerades och begravdes antingen i gravhögar eller i gravfält. De som hade råd valde dock att bli begravda tillsammans med sina vapen och tillhörigheter i sina båtar. Dessa gravar var alltså inte gravar avsedda för gemene man utan för samhällets makthavare, de som hade råd att investera sina rikedomar i t.ex. praktfulla hjälmar och svärd.

Även i de närliggande orterna Valsgärde och Gamla Uppsala har arkeologerna grävt ut båtgravar från samma tidsperiod. I en av gravarna i Valsgärde fann arkeologerna dessutom en praktfull hjälm. Det råder därför ingen tvekan om att det fanns en mäktig härskarklass i den här delen av nuvarande Sverige.

Under folkvandringstiden växte den så kallade djurornamentiken fram. Djur av olika slag, bland annat fåglar och hästar kom att pryda det mesta i smyckes- och vapenväg. Under vendeltiden snirklade man till djuren och gav dem en ormlik karaktär. Denna stiltyp kallas inom arkeologin för vendelstil. Ett så kallat ormöglespänne i brons funnet på Lovö i Uppland är stiltypiskt för vendelstilen (se bild).Vendeltiden efterföljs av vikingatiden (800-1050 e.Kr), vilken räknas som järnålderns sista period inom svensk historia.

ANNONS

S  Fördjupning

Vendeltid, perioden mellan folkvandringstid och vikingatid, ca 550-800. Benämningen kommer sig av båtgravar som först påträffades i Vendels socken i norra Uppland och som kännetecknar aristokratins gravskick under perioden. Andra viktiga fyndorter längs Fyrisån är de närbelägna Ultima och Valsgärde. En båtgrav av samma typ, om än praktfullare, har påträffats i Sutton Hoo i England, vilket antyder vissa kulturkontakter.

De som vilar i de vendeltida båtgravarna är lokala stormän, inte kungar. Medan under folkvandringstiden mäktiga furstar kunde få imponerande högar resta över sig, tycks under detta skede makten i Mälardalen alltså ha decentraliserats. Vissa forskare menar att detta hänger samman med ledungsorganisationens införande.

Mängden importerade föremål bland fynden tycks också ha minskat. Helt entydig är dock inte bilden: det är från denna tid som de äldsta spåren av svenska bosättningar i Baltikum härstammar (Grobina i Lettland, 600-800).

Vendeltidens gravfynd är också märkliga genom att kvinnorna har fått sämre gravar än männen. Mot periodens slut förekommer dock kvinnor i båtgravar på vissa platser (Alsike i Uppland, Badelunda i Västmanland).

Helgö

Helgö var en handelsplats ca 300-800, belägen vid Bockholmssund söder om Ekerön utanför Stockholm. Helgö började som handelsplats men under storhetstiden, 600-800, fanns där också ett utvecklat hantverk. Ön tycks ha varit mer inriktad på fjärrhandel än på lokal handel. De omfattande internationella kontakterna har lett till spekulationer om kristen mission på ön före Ansgars tid. Birka övertog sedan rollen som Mälardalens ledande handelsplats.

Öns forntid var före 1950 okänd men utgrävningarna 1954-1975 gav ett rikt fyndmaterial. Längs strandlinjen grävdes resterna av 3-4 stora gårdar fram. En fornborg samt spår av järnhantering och omfattande hantverk har också hittats, t.ex. 1-2 cm höga pressade guldblock ("guldgubbar") föreställande kärlekspar. Viktiga fynd är också fragment av s.k. reticellaglas, kristallklart glas dekorerat med spiralvridna färgade trådar, vars import tros ha betalats med bronsgjutningar och järnframställning. Mer spektakulära är förstås fynd som en buddhabild, bysantinska mynt och en vinskopa från Medelhavsområdet. Men handelns omfattning bedöms ändå främst av den stora mängden mera vardagligt glas och keramik.
 

LÄS MER: Tidiga riken i Svealand

LÄS MER: Järnåldern i Norden

LÄS MER: Vikingatiden
 

Litteratur:
Lars Andersson m.fl., Hem till Jarlabanke - jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och medeltid, Historiska Media, 2008
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Den långa medeltiden - de nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation, Dialogo, 2015


FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap ; Fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till vendeltiden.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
01 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vendeltiden

L

Tidiga riken i Svealand

av: Herman Lindqvist
2018-11-04

En del av vår kunskap om järnåldern har vi fått genom arkeologiska utgrävningar av gravar. I Svealand finns många kända gravhögar varav Gamla Uppsala högar och båtgravfältet i Vendel är de mest kända...

+ Läs mer

Länkar om Vendeltiden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS