Tagg om vendeltiden

Vendeltiden

M
Del av hjälm, tunn, pressad bronsplåt. Funnen i Vendel. Figuren föreställer möjligen Oden.

När det en gång så mäktiga romarriket stod inför sitt sammanbrott under 400-talet, vällde olika germanska och slaviska stammar in i de tidigare romerska områdena. Denna järnåldersperiod benämns i svensk historieforskning för folkvandringstiden (375-550 e.Kr).

Folkvandringstiden var på många sätt en orolig period vilket även påverkade människorna i Norden. Perioden som följde och som kallas för vendeltiden (550-800 e.Kr), blev mer fredlig. Inte minst märks det genom att många av fornborgarna från tidig järnålder övergavs under vendeltiden.

Perioden "vendeltid" har fått sitt namn efter Vendels socken i Uppland. I närheten av Vendels kyrka grävde arkeologerna under slutet av 1800-talet ut 14 stycken båtgravar som daterades till 600-talet e.Kr. Tyvärr var flera av gravarna utsatta för plundring, men i två av gravarna gjordes otroliga fynd. Bland de mest framträdande fynden var två praktfulla stridshjälmar (se bild) som påminner mycket om en hjälm som brittiska arkeologer grävt fram i en samtida båtgrav vid Sutton Hoo i sydöstra England.

ANNONS

ANNONS

Andra intressanta fynd som visar att området runt Vendel var av stor betydelse är de svärdsfästen som arkeologerna fann, inte i båtgravarna, utan i själva byn Vendel. Tillsammans visar dessa fynd att det funnits en mäktig elit av stormän i Vendel som på olika sätt ville manifestera sin makt.

Att låta begrava sig i båtar var ett begravningsskick som fick spridning i Nordeuropa under 600-talet. De flesta människor kremerades och begravdes antingen i gravhögar eller i gravfält. De som hade råd valde dock att bli begravda tillsammans med sina vapen och tillhörigheter i sina båtar. Dessa gravar var alltså inte gravar avsedda för gemene man utan för samhällets makthavare, de som hade råd att investera sina rikedomar i t.ex. praktfulla hjälmar och svärd.

Även i de närliggande orterna Valsgärde och Gamla Uppsala har arkeologerna grävt ut båtgravar från samma tidsperiod. I en av gravarna i Valsgärde fann arkeologerna dessutom en praktfull hjälm. Det råder därför ingen tvekan om att det fanns en mäktig härskarklass i den här delen av nuvarande Sverige.

Under folkvandringstiden växte den så kallade djurornamentiken fram. Djur av olika slag, bland annat fåglar och hästar kom att pryda det mesta i smyckes- och vapenväg. Under vendeltiden snirklade man till djuren och gav dem en ormlik karaktär. Denna stiltyp kallas inom arkeologin för vendelstil. Ett så kallat ormöglespänne i brons funnet på Lovö i Uppland är stiltypiskt för vendelstilen (se bild).Vendeltiden efterföljs av vikingatiden (800-1050 e.Kr), vilken räknas som järnålderns sista period inom svensk historia.

ANNONS

S Fördjupning

Vendeltid, perioden mellan folkvandringstid och vikingatid, ca 550-800. Benämningen kommer sig av båtgravar som först påträffades i Vendels socken i norra Uppland och som kännetecknar aristokratins gravskick under perioden. Andra viktiga fyndorter längs Fyrisån är de närbelägna Ultima och Valsgärde. En båtgrav av samma typ, om än praktfullare, har påträffats i Sutton Hoo i England, vilket antyder vissa kulturkontakter.

De som vilar i de vendeltida båtgravarna är lokala stormän, inte kungar. Medan under folkvandringstiden mäktiga furstar kunde få imponerande högar resta över sig, tycks under detta skede makten i Mälardalen alltså ha decentraliserats. Vissa forskare menar att detta hänger samman med ledungsorganisationens införande.

Mängden importerade föremål bland fynden tycks också ha minskat. Helt entydig är dock inte bilden: det är från denna tid som de äldsta spåren av svenska bosättningar i Baltikum härstammar (Grobina i Lettland, 600-800).

Vendeltidens gravfynd är också märkliga genom att kvinnorna har fått sämre gravar än männen. Mot periodens slut förekommer dock kvinnor i båtgravar på vissa platser (Alsike i Uppland, Badelunda i Västmanland).

LÄS MER: Tidiga riken i Svealand

LÄS MER: Järnåldern i Norden

LÄS MER: Vikingatiden

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap | Fördjupningen är skriven av: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till vendeltiden.

Uppdaterad: 29 juli 2021
Publicerad:
01 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vendeltiden

L

Tidiga riken i Svealand

av: Herman Lindqvist
2018-11-04

En del av vår kunskap om järnåldern har vi fått genom arkeologiska utgrävningar av gravar. I Svealand finns många kända gravhögar varav Gamla Uppsala högar och båtgravfältet i Vendel är de mest kända...

+ Läs mer

Länkar om Vendeltiden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS