L

Lätta fakta om Vatikanstaten

Vatikanstaten är världens minsta land. Landet ligger mitt inne i Rom och omfattar en yta av 44 hektar. Man kan promenera runt den på tre kvart. Som jämförelse kan nämnas att den näst minsta staten Liechtenstein är 360 gånger större. Befolkningen i Vatikanstaten utgörs av ca 800 personer varav omkring 450 är medborgare.
Bild:

Utsikt från Sankt Peterskyrkan mot Petersplatsen.

Världens minsta land

Vatikanstaten tillkom genom Lateranfördraget mellan påvedömet och den italienska regeringen 1929, som avsåg att bevara påvens självbestämmanderätt som andligt överhuvud för världens romerska katoliker.

Vatikanstaten är världens minsta land både gällande yta (0,44 km²) och folkmängd (ca 800 inv).

Staten omfattar ett triangulärt område som är omgivet av en stor mur, men även enstaka byggnader utanför ingår. Dels det påvliga sommarslottet Castel Gandolfo, uppfört på 1600-talet under Urban VIII, dels en rad kyrkor i Rom, såsom de senantika Santa Maria Maggiore och San Paolo fuori le mura och vidare den på 1600-talet helt ombyggda San Giovanni in Laterno.

Egen flagga, nationalsång och armé

Vatikanen har som suverän stat en egen flagga (gul och vit), nationalsång (Charles Gounods ”Marche Pontificale”) och armé (Schweizergardet), egna domstolar, eget fängelse, samt postkontor och radiostation.

Vatikanradion sänder till mer än 150 länder på 41 språk. Målsättningen är att sprida en känsla av världsomfattande gemenskap, speciellt bland dem som är isolerade på grund av avstånd eller religiösa förföljelser.

Numera sker sändningarna från Santa Maria di Galeria nära Rom. Sändningsstationen täcker en yta av 440 hektar, ungefär tio gånger Vatikanstatens storlek.

Bild:

Karta över Vatikanstatens område. Klicka på länken för större bild.

En stor arbetsplats

Vatikanstatens valuta är numera euro, och Vatikanen präglar sina egna mynt och trycker sina egna frimärken, vilket bidrar till den goda ekonomin.

Den totala arbetsstyrkan är på knappt 2400 personer. Omkring 90 procent av dem är romare som varje dag måste passera gränsen för att komma till sitt arbete.

I Vatikanstaten finns bibliotekspalatset som uppfördes 1588 av arkitekten Fontana. Den innehåller bortåt en halv miljon bokband och 45 000 handskrifter, dessutom tillkommer ett stort referensbibliotek från alla stater på jorden.

Påvens hemvist

Vatikanpalatset består av 1400 rum. På översta våningen bor påven.

Peterplatsen ligger i anslutning till världens största kristna kyrka, Peterskyrkan. Peterplatsen omges av rundade pelargångar. I tio år, 1657-1667, arbetade Bertini på detta arkitektoniska verk som består av 284 pelare ordnade i fyra rader och krönta med 164 statyer.

Bild:

Vatikanstatens flagga.

Det finns två stora fontäner på Peterplatsen. Dessa är verk av arkitekten Maderno. Mitt på Peterplatsen finns det en hög obelisk. Den utgjorde huvudpunkten i kejsar Caligulas cirkus, men flyttades till sin nuvarande plats på order av påven Sixtus V.

Vatikanens roll på den storpolitiska arenan är betydande. Numera upprätthåller man diplomatiska förbindelser med mer än 100 länder.

Uppgifter och frågor

  1. Var ligger Vatikanstaten?
     
  2. Beskriv storleken.
     
  3. Vad finns i Vatikanstaten?
     
  4. Nämn fakta om Vatikanpalatset.

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Uppdaterad: 12 oktober 2018
Publicerad: 22 april 2016