L
Tagg
Vykort
Passagerarbåt på Göta Kanal vid Vadstena slott i början av 1900-talet.

Göta kanal

Göta kanal, vattenvägen som förenar Östersjön med Kattegatt, invigdes 1832. Men redan Gustav Vasa var inne på idén på att bygga en transportled tvärs över Sverige. Det var speciellt viktigt på den tiden eftersom danskarna behärskade Öresund.

Under tidernas lopp byggdes också kortare kanalsträckor. Men det var först 1809 som riksdagen beslutade om nuvarande Göta kanal. Det var då man beviljade det tilltänkta kanalbolaget 1,2 miljoner riksdaler i krediter (lån). Man räknade med att kanalbygget skulle kosta dubbelt så mycket.

Pengar anskaffades också genom aktieteckning. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Därför fick byggherren Baltzar von Platen begära ett tillskott av flera riksdagar.

ANNONS

ANNONS

Större delen av arbetsstyrkan hämtades från armén. Under sommarhalvåret hade soldaterna 10 timmars arbetsdag. Under vissa perioder uppgick arbetsstyrkan till 6 500 soldater.

Det tog 23 år att gräva de 87 kilometerna konstgjord vattenväg.

Den 26 september 1832 var det dags för den högtidliga invigningen. Den genomfördes av Karl XIV Johan.

Kanalen blev dock ingen succé. Kanalen blev snart utkonkurrerad som transportled av järnvägarna som hade börjat byggas runt om i landet.

Göta kanal har med tiden blivit en av våra allra attraktivaste turistleder. Tusentals privatbåtar passerar genom kanalen varje år.

Kanalen är numera helt och hållet inriktad på turism och fritidsbåttrafik och har bland annat 15 gästhamnar med väl utbyggd service. Idag ägs Göta kanal av den svenska staten.
 

Några siffror om kanalen:

 • Dess längd är 190,5 kilometer varav drygt 87 kilometer är grävd kanal och resten sjöar.
   
 • Sträckningen är från Sjötorp i Västergötland vid Vänern till Vättern samt från Motala genom Östergötland till Mem vid Slätbaken.
   
 • Kanalen har 58 slussar.
   
 • Djupet är ca 3 meter och bredden 14 meter vid botten och 26 meter vid vattenytan.
   
 • Tillsammans med Göta älv och Trollhättekanal samt Vänern och Vättern bildar Göta kanal en 387 kilometer lång vattenväg genom Sverige.
   

ANNONS

M  Fördjupning

Göta kanal är en 190 km lång vattenled mellan Mem vid Slätbaken, en vik av Östersjön, och Sjötorp vid Vänern. Med byggnadsbeslutet 1809 uppfylldes en gammal dröm: att slippa den danska Öresundstullen (som ändå försvann 1857) och stärka den svenska handeln i Östersjön.

Initiativtagare och ansvarig för bygget var Baltzar von Platen (se nedan), som lät skotten Thomas Telford göra ritningarna. Kanalbygget drevs efter militära principer; von Platen var överstelöjtnant, de tekniska experterna officerare och många av arbetarna indelta soldater. Till och med ryska krigsfångar deltog. I planerna ingick också en befästning vid Karlsborg, i linje med den s.k. centralförsvarstanken. Disciplinen för de 2 000-3 000 arbetarna var hård, men ackordsarbetet gav dem möjlighet till goda inkomster.

Göta kanal stod klar 1832, och kostnaderna uppgick då till 14 miljoner kronor mot planerade 2,4 miljoner. Den vattenled i vilken Göta kanal ingick, från Mem till Göteborg, fick en tid stor betydelse för spannmålshandeln, men järnvägarna konkurrerade sedan ut kanalen. Inte heller uppfylldes förhoppningarna om Norsholm och Töreboda som viktiga knutpunkter mellan järnväg och kanal. De tänkta storstäderna förblev ganska obetydliga.
 

ANNONS

ANNONS

Baltzar von Platen

Baltzar von Platen (1766-1829) var kanalbyggare och statsråd. Efter en karriär i örlogsflottan under vilken han både sårades och satt i rysk fångenskap bedrev han jordbruk på Frugården vid Vänern.

Från 1798 ingick han i ledningen för Trollhätte kanal och greps då av det nya kommunikationsmedlets framtidsutsikter. Sedan von Platen deltagit i statskuppen 1809 kunde han som statsråd driva igenom byggandet av Göta kanal, ett gigantiskt företag som tänktes revolutionera samfärdseln. Kanalen blev mångdubbelt dyrare än beräknat och järnvägen så småningom en övermäktig konkurrent.

Baltzar von Platen slutade sin karriär som ståthållare i Kristiania (Oslo) och lät 1829 militär skingra norrmän som ville fira i maj.
 


LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare. Fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Göta kanal.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Göta kanal

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om sjöar

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små. En del sjöar är så stora att man inte kan se över till andra sidan...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 8: Uppfinnare och vetenskapsmän

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-01

Under 1800-talets senare del lyfter man i Sverige fram ett stort antal "hjältar" inom industri och vetenskap. Deras betydelse för Sveriges rykte i världen framhävs. Ofta betonar man också deras egen nationalkänsla, deras önskan att tjäna sitt fosterland. Det skrivs hyllningsdikter till dem. Man skriver reportage och andra berättelser om dem...

+ Läs mer

Länkar om Göta kanal

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS