Tagg om Göta kanal

Göta kanal

M
Passagerarbåt på Göta Kanal vid Vadstena slott i början av 1900-talet.

Göta kanal är en 190 km lång vattenled mellan Mem vid Slätbaken, en vik av Östersjön, och Sjötorp vid Vänern. Med byggnadsbeslutet 1809 uppfylldes en gammal dröm: att slippa den danska Öresundstullen (som ändå försvann 1857) och stärka den svenska handeln i Östersjön.

Initiativtagare och ansvarig för bygget var Baltzar von Platen, som lät skotten Thomas Telford göra ritningarna. Kanalbygget drevs efter militära principer; von Platen var överstelöjtnant, de tekniska experterna officerare och många av arbetarna indelta soldater. Till och med ryska krigsfångar deltog. I planerna ingick också en befästning vid Karlsborg, i linje med den s.k. centralförsvarstanken. Disciplinen för de 2 000-3 000 arbetarna var hård, men ackordsarbetet gav dem möjlighet till goda inkomster.

ANNONS

ANNONS

Göta kanal stod klar 1832, och kostnaderna uppgick då till 14 miljoner kronor mot planerade 2,4 miljoner. Den vattenled i vilken Göta kanal ingick, från Mem till Göteborg, fick en tid stor betydelse för spannmålshandeln, men järnvägarna konkurrerade sedan ut kanalen. Inte heller uppfylldes förhoppningarna om Norsholm och Töreboda som viktiga knutpunkter mellan järnväg och kanal. De tänkta storstäderna förblev ganska obetydliga.

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material som kan relateras till Göta kanal.

Uppdaterad: 29 juli 2020
Publicerad:
14 december 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Göta kanal

SO-rummet bok
M

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 8: Uppfinnare och vetenskapsmän

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-01

Under 1800-talets senare del lyfter man i Sverige fram ett stort antal "hjältar" inom industri och vetenskap. Deras betydelse för Sveriges rykte i världen framhävs. Ofta betonar man också deras egen nationalkänsla, deras önskan att tjäna sitt fosterland. Det skrivs hyllningsdikter till dem. Man skriver reportage och andra berättelser om dem...

+ Läs mer

Länkar om Göta kanal

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS