L
Tagg
kontor
Interiör från The Central Telegraph Office i London, 1874.

Telegrafens historia

Optiska telegrafer började användas redan i slutet av 1700-talet. De bestod av speglar som reflekterade ljus som kunde sändas som signaler till en mottagare inom synhåll.

När sedan elektriciteten togs i bruk en bit in på 1800-talet, uppfanns en elektrisk telegraf som kunde sända meddelanden längre sträckor genom kabel. Den första elektriska telegraflinjen anlades i Sverige 1853.

Italienaren Guglielmo Marconi (1874-1937) är mest känd för att ha utvecklat den trådlösa telegrafin. När han studerade vid universitetet i Bologna läste han en artikel om den tyske fysikern Hertz som gjort viktiga upptäckter om elektromagnetiska vågbildningar. Det var en artikel som inspirerade Marconi. Marconi var teoretiker, men han var duktig på att finna praktiska lösningar på olika problem.

ANNONS

ANNONS

Marconi beslöt sig för att göra vågorna till budbärare för människan - ”trådlös telegrafi”. Efter många misslyckade försök lyckades han till sist. Detta sedan han infört en effektiv vertikal antenn vid både sändare och mottagare.Vid 27 års ålder lyckades han sända signaler över Atlanten, det ägde rum 1901. Signalerna sändes från Cornwall i England till Newfoundland i Kanada. Det var ett avstånd på 3540 kilometer. För att lyckas med sändningen tvingades Marconi skicka upp sin antenn till väders med en pappersdrake.

Visste du att:

  • Den optiska telegrafen, med semaforering (kommunikation) från en mast till en annan inom synhåll, infördes i Sverige redan 1794. Den elektriska telegrafen enligt Samuel Morses amerikanska system tog fart 1853. Då byggdes linjen Stockholm-Uppsala, och då upprättades den statliga Telegrafstyrelsen. Staten fick därmed ett huvudansvar för det successiva ersättandet av optiska linjer med elektriska. Telegrafverket var mera modernt uppbyggt än de samtida traditionella ämbetsverken (dåtidens myndigheter), som var kända för sin omständlighet.

Här nedan presenteras material som handlar om telegrafins historia.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Telegrafens historia

SO-rummet bok
M

Elektricitetens historia, del 3: Informationsrevolutionen

av: Lars Hildingson
2022-10-07

När amerikanen Samuel Morse år 1835 hade sin telegraf färdig, blev han den förste som visade hur en sådan apparat kunde konstrueras. Den elektriska telegrafen blev den första i en lång rad revolutionerande uppfinningar inom informationsteknologin. Med hjälp av den elektriska telegrafen kunde meddelanden skickas med hjälp av elektriska impulser som gick genom en ledning, nästan med ljusets hastighet. På ett papper hos mottagaren skrev en mekanisk penna ut punkter och streck, samtidigt som avsändaren tryckte ner dessa tecken med sin telegrafnyckel...

+ Läs mer

M

Marconi - från trådlös telegrafi till mobiltelefoni

av: Kaj Hildingson
2020-11-27

Den 14 maj 1897 satt fem män hopkrupna över varandra i en stor trälår vid Lavernock Point nära Cardiff på Storbritanniens västkust. Vinden ven och fick ögonen att tåras, men de fem höll ögonen på mottagaren. Från en liten holme utanför kusten hissades plötsligt en flagga, och kort därefter kunde männen höra morsetecknet för bokstaven V. Experimentet hade lyckats. För första gången hade morsetecken kunnat sändas så långt som fem kilometer utan att en tråd band samman mottagare och sändare. Mobiltelefoni, radio- och TV-sändningar härstammar alla från italienaren Guglielmo Marconis (1874-1937) experiment vid Lavernock Point...

+ Läs mer

M

Thomas Alva Edison - mannen bakom tusen uppfinningar

av: Kaj Hildingson
2020-11-16

Idag tar vi elljus för givet. Nästan alla kan få sina rum bättre upplysta än de salar i Versailles där den franske kungen Ludvig XIV höll hov år 1700. "Kung Sol", som han kallades, fick nöja sig med vaxljus i sitt slott. Men de flesta hade inte ens råd med vaxljus utan fick nöja sig med talgljus eller skenet från en eldstad för att lysa upp sina hem. Den som har fått äran av att ha uppfunnit glödlampan, föregångare till dagens LED-lampor, är Thomas Alva Edison (1847-1931) som under 60 års ständigt arbete tog patent på över tusen uppfinningar. Förutom glödlampan gjorde Edison förbättringar på bland annat telefonen, telegrafen och skrivmaskinen.

+ Läs mer

M

Morse, Henry, Vail och den elektriska telegrafen

av: Kaj Hildingson
2020-10-26

Ända sedan de första samhällena uppstod har människor försökt sända meddelanden till varandra och inte bara för nöjes skull. Att vara först med att veta något viktigt ger en makt som har skapat härskare, avgjort fältslag och gjort människor till miljonärer. Budskap som har kommit fram för sent eller inte alls har tvingat kungar från tronen, drivit arméer på flykt och störtat finansmän. Det var först med den elektriska telegrafen som mänskligheten fick ett verkligt snabbt och pålitligt system. Amerikanen Samuel Morse har fått äran av att uppfinna telegrafen trots att han hade flera föregångare och medhjälpare som gjorde avgörande insatser...

+ Läs mer

Länkar om Telegrafens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS