M
Tagg
Avrättning
Avrättning på Stortorget under Stockholms blodbad.

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen Kristian II anordnade i Stockholm 1520. Liksom alla andra historiska händelser fanns det orsaker bakom det inträffade.

Redan under 1400-talet hade det knakat i fogarna på Kalmarunionen, upproren och inbördeskrigen hade varit många. År 1513, när Kristian II blev kung över Danmark och Norge, trappades unionsmotståndet återigen upp. Den nya danska kungen svarade med att invadera Sverige och krossa sina fiender på slagfältet. Även Stockholm belägrades och intogs.

ANNONS

ANNONS

Den 4 november 1520 kröntes sedan Kristian II till svensk kung. Han var därmed kung i hela Norden och hade återtagit kontrollen över unionen.

Kröningen och de efterföljande festligheterna ägde rum i Stockholm. Viktiga herrar och damer från hela riket var bjudna på festen, även de kvarvarande ledarna bland unionsmotståndarna. Innan kröningen hade nämligen Kristian låtit meddela att allt gammalt groll nu var förlåtet. Det var dags att börja om på nytt, och kröningsfesten skulle bli en försonande tillställning.

Kristian II hade dock andra dolda planer för de inbjudna unionsmotståndarna (eller om det var så att dessa planer växte fram under festens gång). Några dagar efter kröningsceremonin, medan festligheterna fortfarande pågick, lät han plötsligt meddela att många av festdeltagarna blivit dömda till döden, bland annat för kätteri. Tillställningen ändrade därmed snabbt karaktär och förvandlades snart till ett blodbad. Avrättningarna ägde rum den 8-9 november vid Stortorget utanför Stockholms slott. Över 80 personer halshöggs eller hängdes.

Genom utrensningen hoppades Kristian II göra sig kvitt all svensk opposition och stärka sin makt och därmed även Kalmarunionen.En bieffekt blev istället att blodbadets propagandavärde utnyttjades av några av unionsmotståndarna som inte deltagit vid kröningsfesten, bland annat Gustav Eriksson (Vasa). Kalmarunionens dagar var därefter räknade.

ANNONS

S  Fördjupning

Stockholms blodbad 1520, Kristian II:s avrättning av 80-100 personer på Stortorget i Stockholm den 8-9 november 1520. De avrättade hade utpekats som anhängare till Sten Sture d.y. och som kättare, eftersom de skulle ha understött dennes angrepp på biskop Trolles borg i Stäket.

Bland offren fanns biskoparna av Strängnäs och Skara, ett antal riksråd, ett 40-tal borgare i Stockholm samt även tjänare till dessa personer. Sten Stures lik grävdes också upp och brändes. Blodbadet ägde rum dagarna efter Kristians kröning till kung av Sverige, trots att han efter sin seger utfärdat allmän amnesti för sina fiender.

Källäget till denna händelse är mycket bra: biskop Trolles klagoskrift mot de avrättade finns bevarad, liksom domen över dem. Slutligen finns en berättelse om det inträffade från tre kaniker (kyrkligt anställda) i Uppsala, vilka själva var med. Den skrevs dock några år senare på beställning av Gustav Vasa, som förlorade sin far i blodbadet. Liksom i fallet med Kalmarunionen har därför Stockholms blodbad varit en klassisk stridsfråga i nordisk medeltidsforskning. Det är framför allt frågan om vem som var den drivande bakom avrättningarna, biskop Trolle eller kung Kristian II (eller möjligen dennes slottshövitsman i Stockholm Didrik Slagheck), som sysselsatt forskarna.
 

LÄS MER: Stockholms blodbad 1520

LÄS MER: Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

PODCAST: Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

Litteratur:
Jerker Rosén, Svensk historia 1, Bonniers, 1964
Lars-Olof Larsson, Kalmarunionens tid, Prisma, 2006
Harald Gustafsson, Nordens Historia, Studentlitteratur, 2007
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som handlar om Stockholms blodbad.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Stockholms blodbad

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

av: Stefan Högberg
2022-03-29

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden och fick ta över styret av Sverige under en av landets mörkaste perioder. Hon var gift med den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. När kriget kom och maken dog var det upp till henne att ta över ansvaret för rikets försvar. Kristina försökte avstyra Stockholms blodbad. Istället fängslades hon i Blå tornet, och väl fri drogs hon in i ett uppror mot Gustav Vasa...

+ Läs mer

M

Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

av: Magnus Västerbro
2018-07-28

Stockholms blodbad blev kulmen på många år av politiska intriger och öppna krigshandlingar. Ända sedan Kalmarunionen grundades av drottning Margareta drygt 120 år tidigare har en dragkamp pågått mellan Stockholm och Köpenhamn. Formellt har regenten i Danmark varit unionens överhuvud, men konflikter har hela tiden uppstått...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. Först besegrades svenskarna av en dansk invasionsarmé och senare samma år lät den danske unionskungen Kristian II iscensätta Stockholms blodbad där de flesta av de kvarvarande unionsmotståndarna avrättades. När han sedan återvände till Danmark tycktes det som att Norden återigen skulle stå enat under en dansk unionskung. Men så blev det inte...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-08

Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans storslagna kröningsfest pågick flera dagar. Till den hade Sveriges förnämsta adelspersoner bjudits in...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Stockholms blodbad 1520

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-03

I början av november 1520 blev Kristian II krönt och hyllad som Sveriges och Danmarks kung, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens regent. Kröningen följdes av stora festligheter. Det berättas att kungen vid detta gästabud uppträdde mycket älskvärt mot sina gamla fiender. Men inom sig dolde han uppenbarligen helt andra känslor...

+ Läs mer

Podcast om Stockholms blodbad

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Läs mer

Länkar om Stockholms blodbad

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS