Tagg om Tempelherreorden

Tempelherreorden

M
Bild från filmen Arn: tempelriddaren, från 2007.

Tempelherreorden grundades i början av 1100-talet efter det första korståget. Orden är uppkallad efter Salomons tempel i Jerusalem där den hade sitt första högkvarter.

Tempelriddarna följde fasta religiösa regler och hade en strikt militär kodex.

Tempelherreordens ursprungliga syfte var att skydda kristna och pilgrimer i det Heliga landet (läs mer om korstågen). Men tempelherrarnas uppgifter utökades snart också till mer ”världsliga” verksamhetsområden. Vid sidan av deras militära funktion, byggde de också upp ett handels- och bankimperium med förgreningar i både Mellanöstern och hela Västeuropa, särskilt i Frankrike. Tempelherreorden blev därmed en av sin tids rikaste och mäktigaste organisationer.

ANNONS

ANNONS

Orden var organiserad i tre olika klasser: sergeanter, präster och riddare. Men det var endast riddarna som hade avgett munklöftena och som fick bära den vita manteln med det röda korset.

Tempelherreorden upplöstes i början av 1300-talet efter att den franske kungen, Filip IV, hade vänt sig mot dem i hopp om att kunna lägga belag på ordens rikedom och besittningar.

LÄS MER: Riddare och riddarordnar

LÄS MER: Korstågen

LÄS MER: Johanniterorden

LÄS MER: Tyska orden

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan presenteras material med anknytning till Tempelherreorden och dess historia.

Uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Tempelherreorden

M

Tempelherreordens fall

av: Bo Eriksson
2013-02-24

Kvällen den 18 mars år 1314 fördes tempelherrarnas siste stormästare Jacques av Molay och hans närmste man Godefroid av Charney upp på ett bål som ställts i ordning på en ö i Seine vid Paris. Den franske kungen Filip ”den sköne” hade fått de två riddarna fällda för en rad brott och dömda till döden. Det var ett av de värsta justitiemorden i Europas historia. Men varför ville den franske kungen så gärna bli av med medeltidens mäktigaste riddarorden?

+ Läs mer

Länkar om Tempelherreorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS