M
Tagg
Porträtt
Samtida porträtt av Leonardo da Vinci, ca 1510.

Leonardo da Vinci

Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519), mest känd som bara Leonardo da Vinci, föddes i Toscana i Italien, och slutade sina dagar i Amboise i Frankrike. Da Vinci står egentligen för hans härstamning "från Vinci".

Leonardo växte upp i samhället Vinci i Toscana i Italien, som vid denna tid tillhörde Florens. Hans föräldrar separerade tidigt i Leonardos liv, och han växte upp med sin far, morföräldrar och sin morbroder Francesco.

Det man främst förknippar Leonardo med, är nog målningen Mona Lisa och fresken Nattvarden.

ANNONS

ANNONS

Leonardo ses som en av renässansens mest betydelsefulla karaktärer då han betraktades som mästare inom ett flertal konstformer, såsom konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof.

Redan som 14-åring uppmärksammades Leonardos talanger och han blev satt som lärling hos den framstående skulptören, guldsmeden och målaren Andrea del Verrocchio.

Leonardo kom sedan att arbeta för hertigen av Milano, Ludovico Sforza, där han fick uppdraget som hovmålare, skulptör, arkitekt och ingenjör för familjen Sforzas armé. Detta uppdrag hade han fram tills Milano övertogs, 1499, av den franska armén.

Vid ockupationen av Milano flydde Leonardo först till Mantua och sedan vidare till Venedig, där ryktet om hans kunnighet och kompetens som arméingenjör spred sig. Tre år senare allierade han sig med den dåvarande påvens son, Cesare Borgia, och medverkade i dennes fälttåg.

Leonardos kunskaper var efterfrågade av många och han kom att arbeta för flera av samtidens mest inflytelserika makthavare: påven i Vatikanen, Frankrikes kung Frans I och Milanos guvernör Charles dÁmboise.

En annan av Leonardos mest kända teckningar är den Vitruvianske mannen (1492) (se bild). Teckningen föreställer en naken man med kroppen tecknad i två positioner lagda ovanpå varandra. Teckningen sägs ha influerat renässansen och illustrerar de proportioner som arkitekten och ingenjören Vitrivius förespråkade. Det finns teorier som hävdar att mannen som porträtterats är Cesare Borgia, den dåvarande påven Alexander VI:s oäkta son, och som Leonardo hade ett nära samarbete med under några år.

Leonardo ansågs vara nyskapande, framförallt gällande hans sätt att ljussätta sina teckningar. Porträttet av Mona Lisa, som idag hänger på konstmuseet Louvren i Paris, tros vara målad mellan 1502 och 1516. Porträttet visar på Leonardos skicklighet med att framhäva kontraster mellan ljus och skugga. Mona Lisas gåtfulla leende har fängslat många genom åren. Sättet Leonardo tecknade på får porträttet att framstå som mystiskt och gåtfullt. Vid en röntgenundersökning av målningen Mona Lisa, 2010, kunde man konstatera att motivet byggts upp av upp till 40 lager tunn laserande färg. Experter och forskare tror att Leonardo använt fingrarna för att måla eftersom man inte kunnat urskilja några spår av penseldrag.

När det kommer till att verifiera Leonardo da Vincis konstverk, har det varit omdiskuterat genom åren. Man har kunnat tillskriva honom drygt tjugo verk. Men även dessa är emellanåt omstridda, och listan över vad som kan tillskrivas honom förändras över tid.

ANNONS

ANNONS

Några av de verk som idag sägs vara hans är:
Jesu Dop 1473-1475 (ett samarbete med Andrea del Verrocchio, hans lärare och mästare)
Bebådelsen 1472-1476 (anses vara hans egna tidigaste verk)
Madonnan med nejlikan 1472-1478
Porträtt av Ginevra Benci 1474-1480
Bénois-madonnan 1478-1481
Porträtt av en musiker 1485-1487 (ofullbordad)
Den helige Hieronymus 1480-1490 (ofullbordad)
Damen med hermelinen 1489-1490
Nattvarden 1492-1498
Slaget vid Anghiari-Tavola Doria 1503-1505
Salvator Mundi 1495-1507
Madonnan med garnnystanet 1499-1507
Skiss av Anna själv tredje 1499-1508
Madonnan i grottan 1490-1508
Ryttarstaty 1506-1508
Huvudet av en kvinna 1508
Leda 1504-1510
Självporträtt 1513
Bacchus 1510-1515
Mona Lisa 1502-1516
Johannes döparen 1508-1516
Konungarnas tillbedjan 1513-1516
Anna själv tredje 1501-1517

LÄS MER: Leonardo da Vinci - det rastlösa geniet

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

LÄS MER: Lätta fakta om Louvren


FÖRFATTARE

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här nedan hittar du material som handlar om Leonardo da Vinci.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
27 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Leonardo da Vinci

M

Leonardo da Vinci - det rastlösa geniet

av: Kaj Hildingson
2020-09-23

Säkert har du någon gång sett ett porträtt av en mörkklädd leende kvinna med händerna i knät. Bakom kvinnan breder ett landskap ut sig, disigt som sett på långt håll. Kanske vet du också att porträttet heter "Mona Lisa" och betraktas som världens mest kända tavla. Porträttet är målat av Leonardo da Vinci (1452-1519), ett av alla tiders mest mångsidiga genier. Under sin livstid arbetade han som målare, bildhuggare, ingenjör, uppfinnare, kartritare och naturforskare...

+ Läs mer

Länkar om Leonardo da Vinci

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS