M
Tagg
riddare
Senmedeltidens kanske allra viktigaste och största slag ägde rum vid Tannenberg 1410. Det var ett slag som kom att ändra på styrkeförhållandena i Centraleuropa i århundraden framöver och kraftigt försvaga den tidigare så rika och expansiva Tyska orden.

Tyska orden

Tyska orden var en militär organisation som grundades 1198 (läs mer om riddarordnar) i Palestina av korsfarare i slutet av 1100-talet och etablerade sig så småningom i Nordeuropa. 

Orden hade tyskt ursprung och kom vid sidan av verksamheten i det Heliga landet också att bygga upp en maktbas i Preussen (läs mer om korstågen). 

Efter att de sista korsfararna lämnat Palestina ägnade sig Tyska orden åt att utvidga sina områden i Preussen och Livland (södra hälften av Estland och norra hälften av Lettland). Under ständiga strider mot hedniska folkstammar expanderade orden nu sitt territorium vid södra Östersjökusten. Borgen Marienburg (Malbork) i nuvarande Polen fungerade som Tyska ordens högkvarter. 

1300-talet var Tyska ordens storhetstid. Korsfarare från hela Europa anlände i stora skaror till Preussen för att kämpa vid ordensriddarnas sida.

ANNONS

ANNONS

Efterhand ledde framgångarna till en konflikt med det allt starkare polska riket. Dessa strider kulminerade i det berömda slaget vid Tannenberg 1410 då Tyska orden ställdes mot en förenad stor polsk-litauisk här. Under slaget - som räknas som ett av de största i Europa under medeltiden - led den Tyska orden ett katastrofalt nederlag, varvid de flesta riddarna i ordens ledarskap dödades eller tillfångatogs. 

Trots förlusten stod orden emot den efterföljande belägringen av fästningen med högkvarteret i Marienburg, och vid den efterföljande freden i Thorn 1411 förlorade orden endast några mindre territorier.

Men efter det avgörande slaget vid Tannenberg var den Tyska ordens makt bruten. Därtill kom bördan av det stora krigsskadeståndet som ålagts dem (i fredsavtalet vid Thorn) att leda till inre konflikter och ekonomisk nedgång i alla områden som orden kontrollerade. 

Tyska orden förde därefter en alltmer tynande tillvaro. 

Den stat som orden upprätthöll från 1200- till 1500-tal kallades Ordensstaten eller Tyska ordensstaten.

Idag finns Tyska orden representerad som en katolsk munkorden i länder som Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och även i Mellanöstern samt i några utvecklingsländer. Medlemmarna - både munkar och nunnor - ägnar sig numera endast åt tro, själavård, och deltar i sjukvårds- och välgörenhetsarbete.

LÄS MER: Riddare och riddarordnar

LÄS MER: Korstågen

LÄS MER: Tempelherreorden

LÄS MER: Johanniterorden

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om Tyska orden och dess historia.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Tyska orden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS