Tagg om folkhemmet

Folkhemmet

Det svenska folkhemmet är ett begrepp som statsministern Per Albin Hansson myntade i ett radiotal 1928, och som Socialdemokraterna därefter använde för att ge sina välfärdspolitiska mål mer lyster.

”Folkhemmet” var enbart en vision och en metafor - och ingen bestämd politisk målsättning.

Idéerna bakom folkhemmet har ofta kallats för ”den svenska modellen” och byggde på en rad sociala reformer. Grundtanken var att Sverige skulle vara ett hem för alla, ett folkhem, där staten ansvarade för att vanliga människor skulle kunna leva i social och ekonomisk trygghet.

De sociala reformerna som lade grunden till det "svenska folkhemmet" genomfördes framförallt under decennierna närmast efter andra världskriget. Många av reformerna fick också stöd från borgerliga partier. Bara pensionsfrågan gav upphov till en hårdare politisk strid i slutet av 1950-talet.

Eftersom Sverige stått utanför andra världskriget så var det svenska näringslivet (industrier etc) intakt. Detta gav Sverige stora fördelar i konkurrensen på världsmarknaden. Den ekonomiska utvecklingen var därför mycket gynnsam i Sverige under efterkrigstiden. Levnadsstandarden steg hastigt. Samtidigt genomgick landet en kraftig strukturomvandling när folk flyttade från jordbruket och landsbygden in till städernas industrier.

Om man betraktar "folkhemmet" som en epok, så tog den sin början under 1930-talet och slutade ungefär på 1970-talet. Perioden brukar förknippas med socialdemokratiskt styre, sociala reformer och en växande offentlig sektor.

Under perioden bidrog utbyggnaden av den offentliga sektorn till att skapa en ny arbetsmarknad som kom att domineras av kvinnor.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till det svenska folkhemmet.

Uppdaterad:
24 maj 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Folkhemmet

Fördjupning i arbetslivet

Arena Skolinformation
Gymnasiet

Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.

+ Läs mer

Artiklar om Folkhemmet

S

Europa och världen 1945-1989

Leif Löwegren
2015-09-15

Utvecklingen i Europa och världen under efterkrigstiden fram till 1989 präglades - vid sidan av det kalla kriget - av stora konjunktursvängar inom världsekonomin, men också av frihetskamp i form av avkolonisering, demokratiseringsprocesser och folkliga proteströrelser...

+ Läs mer

Podcast om Folkhemmet

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1960-1969

Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-04

Äntligen tar Julia, Mattias och Kristoffer tag i 1900-talet igen och går igenom 1960-talet. Rekordåren fortsätter, men något skaver i det svenska samhället. Popmusiken slår igenom. Hasse & Tage gör sina första revyer.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1950-1959

Mattias, Julia och Kristoffer
2018-01-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1950-talet. De pratar om rekordåren, penionsfrågan, ballongvispar, Lennart Hyland, VM 1958, schlager och rock.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

Länkar om Folkhemmet

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS