M
Tagg
Tidning
Ordinari Post Tijdender användes flitigt i det propagandakrig som förekom vid slutet av trettioåriga kriget.

Ordinari Post Tijdender

Ordinari Post Tijdender, med dess senare efterkommande Post- och Inrikes Tidningar, var en tidning som började utkomma 1645 på initiativ av Axel Oxenstierna.

Under trettioåriga kriget utvecklades ett intensivt propagandakrig inom och mellan länderna. Ordinari Post Tjdender gavs ut av postmästaren i Stockholm, Johan Beijer, som hade till uppgift att med hjälp av bland annat sina kollegor i Helsingör, Hamburg och Stettin förmedla utrikesnyheter som var till nytta för landet.

Det äldsta nummer som finns bevarat, nummer fyra, innehåller enbart nyheter från kriget. Men tidningens innehåll skulle utvidgas med tiden och den fick även annonser av skiftande slag. År 1692 förekom t.ex. en annons om hästar av vilka "den ena är så from, att han, när någon till honom kommer, lägger sig på knä och kysser hans fötter".

ANNONS

Tidningen blev en institution (bestående del av samhället) och en lönsam affär. Under slutet av 1700-talet skulle den bli en viktig inkomstkälla för Svenska Akademien sedan Gustav III överlåtit utgivningsrätten till tidningen.

Post- och Inrikes Tidningar, som tidningen heter sedan 1821, är världens äldsta ännu utkommande periodiska publikation. Men sedan 2007 ges den endast ut på internet..

LÄS MER: Tidningens historia

LÄS MER: Propaganda

LÄS MER: Stormaktstidens Sverige
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till tidningen Ordinari Post Tijdender.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
28 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ordinari Post Tijdender

M

Byggboom, byråkrati och statlig kontroll i 1600-talets Sverige

av: Herman Lindqvist
2019-03-05

Under Axel Oxenstiernas ledning lades grunden för den svenska byråkratin och dagens förvaltning. Det var nu som kyrkböckerna och postväsendet infördes och flera av våra universitet och gymnasier kom till. Av stor ekonomisk betydelse var också grundandet av många nya städer. Under perioden 1605-1680 tillkom inte mindre än 28 stycken i det nuvarande Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Sverige under stormaktstiden

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Genom sitt förbund med Frankrike i samband med det trettioåriga kriget kom Sverige att dras in i storpolitiken. För adeln började nu en gyllene tid. Från adeln kom officerare, diplomater och de höga ämbetsmännen. Runt om i riket byggdes nya vägar och många praktfulla slott. Utbildningen förbättrades och domstolarna moderniserades...

+ Läs mer

Länkar om Ordinari Post Tijdender

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS