Tagg om hantverk

Hantverk

M
Arbete i en vapensmedja.

Hantverk är handens verk, handens arbete. Under hela människans existens har hantverk varit livsviktigt för vår överlevnad som art. Det har också varit den kanske största och viktigaste skiljelinjen mellan oss och andra däggdjur. Människans utnyttjande av hantverk har därtill starkt bidragit till att utveckla vår hjärnkapacitet och intelligens.

Tillbaka i historien var det inom familjen som hantverk utövades, man tillverkade verktyg av sten, beredde skinn, formade lerkärl - allt efter behov. De olika hantverken var oftast starkt könsbundna och man kan se att männen arbetade i trä och senare i metall, medan kvinnorna utförde det textila hantverket.

ANNONS

ANNONS

I det gamla bondesamhället var hantverk och hemslöjd viktiga bisysslor. Men det gick inte att tillverka allt i hemmet. Ända sedan forntiden har det i byar och städer funnits specifika hantverksyrken som snickare, skomakare, skräddare, krukmakare, sadelmakare, smeder, hovslagare och så vidare. Dessa var riktiga yrken som människor försörjde sig på. Det var vanligt att man kombinerade sitt hantverk med att vara bonde. Ända in på 1500-talet levde 95 procent av Sveriges befolkning på landsbygden.

Under medeltiden började hantverksyrkena i städerna att organisera sig i skrån som var en slags sammanslutningar eller föreningar av hantverkare. Varje hantverksyrke hade sitt skrå. I Sverige uppstod det ett system med lärlingar och mästare. Av detta finns fortfarande spår i dagens hantverksutbildningar.

1940 utfärdade regeringen den så kallade mästarbrevskungörelsen, en bestämmelse som gällde och fortfarande gäller hantverkarna i Sverige. Där står bland annat att “förtjänta och skickliga hantverksutövare” kan genomgå prov och få ett mästarbrev som bevis på sitt yrkeskunnande. Varje bransch sköter prov och kompetensbevis, och utser även sina egna granskare.

ANNONS

Idag kan man som ung välja att utbilda sig inom ett hantverk redan på gymnasiet. Det finns även olika lärlingsutbildningar där man kan lära sig yrket ute på en arbetsplats.

Flera hantverk som utövades i gamla tider har än idag kvar samma arbetsmoment eller använder samma eller liknande redskap som förr. En del av äldre tiders hantverkskunnande lever därmed kvar än idag.

Numera kan gesällbrev erhållas inom mer än 75 olika hantverksyrken och mästarbrev inom över 100. Vanliga hantverksyrken idag är elektriker, frisör, florist, snickare, bagare/konditor, rörmokare och så vidare.

LÄS MER: Skråväsendet

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare

Här hittar du material med anknytning till hantverk och hantverksyrken förr i tiden.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hantverk

L

Ludditerna - mekaniseringens och industrialismens motståndare

av: Göran Tivenius
2020-10-01

I början av 1800-talet utbröt ett stort uppror i textilbältet i mellersta England. Detta uppror var dock av ett helt annan slag än tidigare uppror. Det var ett krig mot maskinerna! Upproret leddes av yrkesskickliga hantverkare inom textilbranschen som kallades ludditer. Ludditerna var en samhällsrörelse bland engelska arbetare som protesterade mot den industriella revolutionens samhällsförändringar. Protesterna uttrycktes ofta genom att förstöra textilmaskiner eftersom de tog ifrån dem deras yrkesstolthet och gjorde dem överflödiga på arbetsmarknaden. Resningen startade i Nottingham 1811 och spred sig snabbt över landet...

+ Läs mer

Länkar om Hantverk

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS