M
Tagg
Smed
Smed i arbete.

Hantverk

Hantverk är handens verk, handens arbete. Under hela människans existens har hantverk varit livsviktigt för vår överlevnad som art. Det har också varit den kanske största och viktigaste skiljelinjen mellan oss och andra däggdjur. Människans utnyttjande av hantverk har därtill starkt bidragit till att utveckla vår hjärnkapacitet och intelligens.

Tillbaka i historien var det inom familjen som hantverk utövades, man tillverkade verktyg av sten, beredde skinn, formade lerkärl - allt efter behov. De olika hantverken var oftast starkt könsbundna och man kan se att männen arbetade i trä och senare i metall, medan kvinnorna utförde det textila hantverket.

ANNONS

ANNONS

I det gamla bondesamhället var hantverk och hemslöjd viktiga bisysslor. Men det gick inte att tillverka allt i hemmet. Ända sedan forntiden har det i byar och städer funnits specifika hantverksyrken som snickare, skomakare, skräddare, krukmakare, sadelmakare, smeder, hovslagare och så vidare. Dessa var riktiga yrken som människor försörjde sig på. Det var vanligt att man kombinerade sitt hantverk med att vara bonde. Ända in på 1500-talet levde 95 procent av Sveriges befolkning på landsbygden.

Under medeltiden började hantverksyrkena i städerna att organisera sig i skrån som var en slags sammanslutningar eller föreningar av hantverkare. Varje hantverksyrke hade sitt skrå. I Sverige uppstod det ett system med lärlingar och mästare. Av detta finns fortfarande spår i dagens hantverksutbildningar.

1940 utfärdade regeringen den så kallade mästarbrevskungörelsen, en bestämmelse som gällde och fortfarande gäller hantverkarna i Sverige. Där står bland annat att “förtjänta och skickliga hantverksutövare” kan genomgå prov och få ett mästarbrev som bevis på sitt yrkeskunnande. Varje bransch sköter prov och kompetensbevis, och utser även sina egna granskare.

Idag kan man som ung välja att utbilda sig inom ett hantverk redan på gymnasiet. Det finns även olika lärlingsutbildningar där man kan lära sig yrket ute på en arbetsplats.

Flera hantverk som utövades i gamla tider har än idag kvar samma arbetsmoment eller använder samma eller liknande redskap som förr. En del av äldre tiders hantverkskunnande lever därmed kvar än idag.

Numera kan gesällbrev erhållas inom mer än 75 olika hantverksyrken och mästarbrev inom över 100. Vanliga hantverksyrken idag är elektriker, frisör, florist, snickare, bagare/konditor, rörmokare och så vidare.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Skråväsendet

S  Hantverk i 1800-talets Sverige

Hantverk är en småskalig tillverkning där yrkespersonen själv styr arbetsprocessen. Hantverkarna utgjorde 1800 ca 4-5 procent av Sveriges befolkning. För många samhällstänkare (t.ex. Karl Marx) var hantverkarna en utdöende klass, snart bortsopad av fabrikssystemet. Nya verksamheter uppstod dock och hantverket överlevde industrins genombrott.

Redan under skråtidens slutskede förändrades hantverket. Många lärlingar och gesäller lyckades aldrig bli mästare utan stannade som lönearbetare varefter skillnaden mot industrin minskade. Trots tidens gynnande av stadsnäringarna utfördes en viktig del av hantverksarbetet på landet. Där dominerade skräddare och skomakare, i städerna dominerade mer lyxbetonade hantverkare som guldsmeder vid sidan av smeder, snickare och yrken inom livsmedelssektorn.

Hantverkarna bidrog till socialismens spridning - många gesäller vandrade runt i Europa och kom tillbaka med de nya lärorna. Den första fackföreningen grundades också av hantverkare, nämligen Stockholms typografer 1846.
 


FÖRFATTARE

Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare. Fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material med anknytning till hantverk och hantverksyrken förr i tiden.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Hantverk

Upptäck en värld med praktiska yrken som bygger vårt samhälle

av: Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)
Mellanstadiet, Högstadiet

Med “Upptäck en värld med praktiska yrken som bygger vårt samhälle” får dina elever upptäcka olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.

+ Läs mer

Artiklar om Hantverk

M

Arbetet förr med att karda ull och spinna lin

av: Jane Fredlund
2023-06-13

Idag när det är självklart att köpa färdiga tyger och kläder kan det ge en tankeställare att titta lite närmare på de nötta gamla redskapen för ull- och linberedning, redskap som förr var en viktig del av kvinnornas vardag och som berättar om det ständiga slitet med att skaffa kläder och textilier för gårdens behov...

+ Läs mer

S

Medeltidens skrån och gillen

av: Gunnar Åselius
2021-07-12

Under medeltiden var hantverkarna och köpmännen anslutna till olika skrån som hade hand om fackliga och ekonomiska frågor. Vid sidan av skråna fanns gillen som var sociala sammanslutningar som kan beskrivas som en social parallellorganisation till skråväsendet. Medan skråna var till hantverkarna eller köpmännen, var gillena även till för deras familjer och för gesäller och lärlingar inom yrket...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Kläder förr - en rikedom

av: Kaj Hildingson
2021-05-27

Idag är vi vana att ha massor med kläder. I våra garderober och lådor finns strumpor, underkläder, byxor, tröjor, skjortor och blusar. Vi har ofta långt mer kläder än vi egentligen behöver. Det är inte många som kommer till skolan i samma kläder hela veckan. Detta är nytt för vår tid. Långt in på 1900-talet var kläderna en dyrbarhet, som man vårdade väl och var rädd om. De kläder man hade skulle räcka i flera år, och det fanns ofta ingen möjlighet att skaffa nya om de gamla gick sönder. Det blev att lappa och laga...

+ Läs mer

L

Ludditerna - mekaniseringens och industrialismens motståndare

av: Göran Tivenius
2020-10-01

I början av 1800-talet utbröt ett stort uppror i textilbältet i mellersta England. Detta uppror var dock av ett helt annan slag än tidigare uppror. Det var ett krig mot maskinerna! Upproret leddes av yrkesskickliga hantverkare inom textilbranschen som kallades ludditer. Ludditerna var en samhällsrörelse bland engelska arbetare som protesterade mot den industriella revolutionens samhällsförändringar. Protesterna uttrycktes ofta genom att förstöra textilmaskiner eftersom de tog ifrån dem deras yrkesstolthet och gjorde dem överflödiga på arbetsmarknaden. Resningen startade i Nottingham 1811 och spred sig snabbt över landet...

+ Läs mer

Länkar om Hantverk

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS