Kolera spred skräck på 1800-talet

Nya smittsamma sjukdomar har kommit och gått under historiens gång. Den senaste är zika, ett virus som sprids genom myggor i tropiska länder. På 1980-talet var det aids och på 1800-talet var det kolera som spred skräck bland människor.
M

Sverige blev hårt drabbat av kolera under 1800-talet som en följd av den ökade inflyttningen till städerna.

Under 1800-talet dog minst 100 miljoner människor av kolera. Även Sverige drabbades - sjukdomen kom hit första gången 1834. Under de närmaste 40 åren dog cirka 37 000 personer av kolera. Nu finns ingen kolera i vårt land men i länder med dåliga hygieniska förhållanden dör fortfarande människor av sjukdomen, till exempel i spåren av jordbävningar och andra naturkatastrofer.

Vad är kolera?

Kolera är en dödlig magsjukdom. Människor drabbas nästan utan förvarning av häftiga diarréer och våldsamma kramper i armar och ben. Avföringen liknar färgat vatten och kan uppgå till mer än 20 liter per dygn. Den sjuke blir snabbt uttorkad vilket kan leda till att hen dör i cirkulationskollaps.

ANNONS

ANNONS

Allvarligt sjuka som inte får någon behandling kan avlida inom några timmar men sjuka som får rätt behandling överlever för det mesta. Det handlar om att kompensera för den vätska och de salter som patienten förlorar. Numera finns också vaccin mot kolera.

Koleran är en bakterie som kommer ut med avföringen och sprids främst via infekterat vatten. Men det kände man inte till på 1800-talet. Då fanns inga avloppssystem som idag utan man tömde pottorna direkt på marken och därmed kunde bakterierna leta sig ner i brunnarna och infektera dricksvattnet.

Förr visste man inte hur kolera smittade

Det var först år 1883 som Robert Koch lyckades isolera kolerabakterien. Innan dess fanns det många teorier om hur koleran uppstod och smittade. Skrock och vidskepelse skulle vi kalla det idag. En del trodde att sjukdomen berodde på dålig lukt, så kallad miasma. Miasman kom från processer i jordens innandömen, till exempel ruttnande kärr och stinkande diken. Eller också genom strålning från rymdens stjärnor och planeter. Andra ansåg att smitta överfördes vid direkt kontakt mellan människor, antingen via något kemiskt eller fysikaliskt medel eller av levande, men små osynliga organismer.

Listan kan göras lång över sådant man trodde kunde framkalla kolera. En del ansåg att omogen eller dålig frukt kunde sprida kolera. De som sålde dålig frukt hotades med böter.

Myndigheterna försökte på olika sätt hindra att koleran spred sig. Fartyg som kom från en stad där koleran härjade var tvungna att visa upp sundhetsintyg. Och kunde de inte det fick fartyget ligga i karantän tills man kunde visa att ingen ombord fått kolera. Man höll vakt vid stadsgränsen för att avvisa kringresande personer som saknade sundhetsintyg. Man ordnade särskilda kyrkogårdar för dem som dog i kolera. Och kom det för många människor på begravningen kunde staden eller socknen utdöma böter. Det tyder på att många trodde att även de döda kunde föra smittan vidare.

Folk försökte på olika sätt skydda sig mot sjukdomen. En del trodde att koleran kunde supas bort med brännvin. Andra betonade renlighet och att man skulle vara varmt klädd, särskilt morgnar och kvällar. Vanligt var att dra i sig ångorna från ämnen som doftade fränt, t.ex. svavel, harts, tjära och kamfer.

ANNONS

ANNONS

De smittade och sjukvårdarna

Människor var oerhört rädda för att smittas med kolera. Hur gick det då med dem som blev sjuka? Det fanns läkare och ett fåtal sjukhus, men de räckte inte till. På den tiden fanns inga utbildade sjuksköterskor utan det var ofta fattiga pigor och änkor, så kallade sjukvakterskor, som fick ta hand om patienterna. Hur rädda var de? Låg de vakna på nätterna rädda för att själva dö? Boken Sjukvakterskan (se nedan) ger en känsla för hur de kan ha haft det.

 

Text: Gudrun Winfridsson, författare

Boken på Adlibris
Författarens webbplats

Sjukvakterskan: 1857 – året då koleran drabbade Mörrum är en roman som grundar sig på fakta om hur vanligt folk levde och om koleran som drog fram över landet. Huvudperson är 22-åriga Inga och läsaren får följa hennes arbete bland de sjuka men också hennes vänkapsrelationer och framtidsdrömmar.
Författare: Gudrun Winfridsson. Förlag; Norrbagge. Säljs bl.a. av de flesta nätbokhandlar.

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Publicerad: 12 maj 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Film icon
11:21
Radio icon
71:00

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

Samarbete

Konferensen med fokus på aktuella ämnen och klassrumsnära tips

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Historia om läkekonst och sjukdomar

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar. I det här avsnittet berörs...

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Relaterade taggar

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna