M
Tagg
postryttare
Från år 1646 började post regelbundet fraktas från kontinenten till Sverige. På bilden syns hur en postiljon till häst sprider budskapet om den westfaliska freden till Europas olika städer.

Postväsende

Postordning infördes i Sverige 1636 på initiativ av Axel Oxenstierna. Den innebar att det skulle finnas en postiljon med uppdrag att befordra (transportera) posten en mil på två timmar; den som tog längre tid på sig skulle bli avsatt och straffas med åtta dagars fängelse "vid vatten och bröd".

Uppdraget att organisera postväsendet gick till Anders Wechel, tidigare svensk postmästare i Leipzig.

Postmästarna fanns i Stockholm och i Hamburg. Så viktig var förbindelsen med kontinenten att posten gick mellan dessa städer två gånger i veckan. Sträckan Stockholm - Ystad fick ta högst fem dagar. Därifrån gick båt till Stralsund. Posten Stockholm-Torneå tog tre veckor.

ANNONS

ANNONS

1645 gav postmästaren i Stockholm på befallning ut vår första tidning – Ordinari Post Tijdender. Den kom varje onsdag med utrikes nyheter och kungörelser från myndigheterna. Den finns än idag och är därmed världens äldsta tidning.

År 1697 blev poststyrelsen ett särskilt statligt ämbetsverk (en myndighet).

Frimärken för betalning av postförsändelser infördes genom 1855 års reform efter engelskt mönster med enhetsporto, 4 skilling banco, inom landet. Tidigare hade försändelser betalats utifrån vikt och avstånd. Nu kunde man själv posta reglementsenligt frankerade brev i brevlådor.

På de första svenska frimärkena avbildades lilla riksvapnet och valörerna var 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco. Redan tre år senare bytte man till valörer i ören. Idag är 1855 års frimärken värda stora summor pengar.

LÄS MER: Tidningens historia

LÄS MER: Ordinari Post Tijdender

LÄS MER: Sveriges första spionnät

LÄS MER: Boktryckarkonsten
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material med anknytning till postgång förr i tiden. Fokus ligger på den svenska postens historia fr.om. 1600-talet och framåt.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Postväsende

M

Sveriges första spionnät

av: Herman Lindqvist
2021-10-24

Några veckor före jul 1620 kom rapporter från kontinenten: Kejsarens trupper, ledda av fältherren Tilly, hade fallit in i Böhmen och besegrat Fredrik av Pfalz vid Vita berget utanför Prag. Böhmen katoliserades och den spanske härföraren Spinola ryckte med en stor armé upp genom Rhendalen. Nyheterna oroade makthavarna i Stockholm. Sverige hade nu redan ett visserligen glest, men fungerande spionnät i norra och östra Europa, personer anställda for att hålla ögonen och öronen öppna för svenska statens räkning. Regelbundet kom rapporter från Ryssland, Ukraina och Polen skrivna av agenter placerade i Moskva och Novgorod, Pskov, Kexholm, Narva, Dorpat, Reval, Riga och Danzig. De flesta av rapportörerna var utlänningar med begränsade uppgifter, de var inte diplomater...

+ Läs mer

M

Byggboom, byråkrati och statlig kontroll i 1600-talets Sverige

av: Herman Lindqvist
2019-03-05

Under Axel Oxenstiernas ledning lades grunden för den svenska byråkratin och dagens förvaltning. Det var nu som kyrkböckerna och postväsendet infördes och flera av våra universitet och gymnasier kom till. Av stor ekonomisk betydelse var också grundandet av många nya städer. Under perioden 1605-1680 tillkom inte mindre än 28 stycken i det nuvarande Sverige...

+ Läs mer

Länkar om Postväsende

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS