Tagg om Kristian II
S
Kristian II, 1521.

Kristian II

Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som Kristian tyrann. Kristian fick en humanistisk uppfostran i renässansens anda. År 1513 blev han kung i Danmark efter sin far Hans. Liksom fadern gjort under sina sista år drev även Kristian en politik för att stärka kungamakten på adelns bekostnad, och han kom därför att omge sig med ofrälse rådgivare. Att återta makten från adeln i unionspartnern Sverige ingick som ett naturligt led i dessa planer. Efter att ha misslyckats 1517 och vid Brännkyrka 1518 kunde han med hjälp av tyska legotrupper knäcka det svenska motståndet och motta hyllningen som kung 1520. Efter kröningen anställdes Stockholms blodbad, möjligen på anstiftan av Kristians anhängare Gustav Trolle.

ANNONS

ANNONS

Efter segern försökte Kristian omorganisera Norden till ett mäktigt handelsområde, som kunde ta upp konkurrens med Hansan.

Kungens enväldespolitik hade dock väckt opposition inom det danska rådet. När sedan hans nyvunna ställning i Sverige började vackla inför Gustav Vasas uppror reste sig även den danska adeln. År 1523 flydde Kristian till Holland, hans älskarinna Dyvekes hemland. Efter ett försök att återta tronen - han landsteg i Norge 1531 - fängslades han och hölls inspärrad resten av sitt liv.

LÄS MER: Stockholms blodbad

LÄS MER: Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

LÄS MER: Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till Kristian II.

Uppdaterad:
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kristian II

M

Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

av: Magnus Västerbro
2018-07-28

Stockholms blodbad blev kulmen på många år av politiska intriger och öppna krigshandlingar. Ända sedan Kalmarunionen grundades av drottning Margareta drygt 120 år tidigare har en dragkamp pågått mellan Stockholm och Köpenhamn. Formellt har regenten i Danmark varit unionens överhuvud, men konflikter har hela tiden uppstått...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. Först besegrades svenskarna av en dansk invasionsarmé och senare samma år lät den danske unionskungen Kristian II iscensätta Stockholms blodbad där de flesta av de kvarvarande unionsmotståndarna avrättades. När han sedan återvände till Danmark tycktes det som att Norden återigen skulle stå enat under en dansk unionskung. Men så blev det inte...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-08

Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans storslagna kröningsfest pågick flera dagar. Till den hade Sveriges förnämsta adelspersoner bjudits in...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

I januari 1520 bröt Kristian II:s utländska legosoldater in i Västergötland. Sten Sture mötte den danska hären på Åsundens is utanför Ulricehamn där han blev dödligt sårad och hans bondehär gick förlorad. Snart hade Kristian erövrat hela Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Kristian II och Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

Kristian II av Danmark hade stora planer för Norden. I Danmark ville han skydda bönderna och allmogen från stormännens övergrepp. Tyska Hansans handelsövervälde skulle brytas. Sverige skulle tvingas tillbaka in i unionen...

+ Läs mer

Länkar om Kristian II

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS