S
Tagg
Porträtt
Kristian II

Kristian II

Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som Kristian tyrann.

Kristian fick en humanistisk uppfostran i renässansens anda. År 1513 blev han kung i Danmark efter sin far Hans. Liksom fadern gjort under sina sista år drev även Kristian en politik för att stärka kungamakten på adelns bekostnad, och han kom därför att omge sig med ofrälse rådgivare. Att återta makten från adeln i unionspartnern Sverige ingick som ett naturligt led i dessa planer.

ANNONS

ANNONS

Efter att ha misslyckats 1517 och vid Brännkyrka 1518 kunde han med hjälp av tyska legotrupper knäcka det svenska motståndet och motta hyllningen som kung 1520.

Efter kröningen anställdes Stockholms blodbad, möjligen på anstiftan av Kristians anhängare Gustav Trolle.

Efter segern försökte Kristian omorganisera Norden till ett mäktigt handelsområde, som kunde ta upp konkurrens med Hansan.

Kungens enväldespolitik hade dock väckt opposition inom det danska rådet. När sedan hans nyvunna ställning i Sverige började vackla inför Gustav Vasas uppror reste sig även den danska adeln.

År 1523 flydde Kristian till Holland, hans älskarinna Dyvekes hemland.

Efter ett försök att återta tronen - han landsteg i Norge 1531 - fängslades han och hölls inspärrad resten av sitt liv.

LÄS MER: Stockholms blodbad

LÄS MER: Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

LÄS MER: Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Kristian II.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kristian II

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

S

Sveriges medeltid

av: Gunnar Åselius
2020-07-10

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet. Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process. Under 1100-talet rådde ständiga tronstrider och det var först under Folkungaättens styre (1250-1364) och dess centralisering av statsmakten som Sverige blev ett mer enat rike. Under 1300-talet drabbades Sverige av två stora katastrofer - agrarkrisen och digerdöden - varefter det politiska läget under senare delen av århundradet blev instabilt. I samband med bildandet av Kalmarunionen 1397 tycktes allt bli bättre, men en bit in på 1400-talet uppstod konflikter. Unionstiden kom att präglas av maktkamp mellan olika politiska grupperingar, inbördeskrig och bondeuppror. Sveriges medeltid slutar vid Stockholms blodbad 1520 som ledde till Gustav Vasas maktövertagande och Kalmarunionens upplösning 1523...

+ Läs mer

M

Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

av: Magnus Västerbro
2018-07-28

Stockholms blodbad blev kulmen på många år av politiska intriger och öppna krigshandlingar. Ända sedan Kalmarunionen grundades av drottning Margareta drygt 120 år tidigare har en dragkamp pågått mellan Stockholm och Köpenhamn. Formellt har regenten i Danmark varit unionens överhuvud, men konflikter har hela tiden uppstått...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. Först besegrades svenskarna av en dansk invasionsarmé och senare samma år lät den danske unionskungen Kristian II iscensätta Stockholms blodbad där de flesta av de kvarvarande unionsmotståndarna avrättades. När han sedan återvände till Danmark tycktes det som att Norden återigen skulle stå enat under en dansk unionskung. Men så blev det inte...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-08

Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans storslagna kröningsfest pågick flera dagar. Till den hade Sveriges förnämsta adelspersoner bjudits in...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

I januari 1520 bröt Kristian II:s utländska legosoldater in i Västergötland. Sten Sture mötte den danska hären på Åsundens is utanför Ulricehamn där han blev dödligt sårad och hans bondehär gick förlorad. Snart hade Kristian erövrat hela Sverige...

+ Läs mer

Podcast om Kristian II

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Läs mer

Länkar om Kristian II

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS