M
Tagg
Vindkraftverk
Vindkraftverk.

Vindkraft

I Persien utnyttjades vindkraft som energikälla till kvarnar redan på 600-talet e.Kr. I Europa togs vinddrivna kvarnar (väderkvarnar) i bruk först på 1100-talet där de framförallt användes till att mala säd till mjöl. Väderkvarnen bestod av ett maskineri med segel som var monterat på en roteringsbar kärna av trä. Kvarnens rotorblad kunde på så vis justeras när vinden ändrade riktning.

Vindkraft är en förnybar energikälla. Idag utnyttjas vindkraft för att producera elektricitet.

ANNONS

ANNONS

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Ett vindkraftverk fångar in delar av den energi som finns i vinden. Rotorbladen på ett vindkraftverk är formade som propellrar som drivs runt av vinden. Den grundläggande principen för vindkraft är att vinden får rotorbladen att snurra. Rotorbladen fångar in energi från vindens rörelse, i motsats till en motor som använder energi för att skapa rörelse.

Via en generator omvandlas vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Vindkraftverk börjar producera el först vid en vindstyrka på 4 m/s och stängs av om vinden blir för stark. Ett vindkraftverk är beroende av vindens energitillförsel och ger därför en varierande effekt.

Vindkraft i Sverige

I Sverige har under de senaste åren vindkraftverken ökat rejält i betydelse för den sammanlagda elproduktionen. Av Sveriges totala elproduktion kommer 17 procent (2020) från vindkraft (SCB).

Idag byggs ibland även stora vindkraftsparker vilka består av många vindkraftverk som tillsammans producerar en större mängd förnybar energi. En sådan vindkraftspark finns i Öresund, inte långt från Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn.

Sverige är ett idealiskt land för vindkraft av flera anledningar. Landet har en lång kust där det nästan ständigt blåser. Sverige har också mycket skog och idag placeras många vindkraftverk i blåsiga skogsområden eftersom det inte påverkar jordbruket.

Den stora fördelen med vindkraft är att den är miljövänlig och relativt billig. Därför växer vindkraften snabbt över hela världen. Vindkraften är det näst största förnybara energislaget i världen, efter vattenkraften.

Motståndarna till vindkraft menar å andra sidan att vindkraftverken påverkar fågelliv, för oväsen och förfular landskapet.

LÄS MER: Energikällor

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

PODCAST: Energi och energikällor

Extern länk: Naturskyddsföreningens faktablad om vindkraft


Litteratur:
Bob Everett, Energy systems and sustainability, OUP Oxford, 2011
Göran Sidén, Förnybar energi, Studentlitteratur AB, 2015
Martin R Perrow, Wildlife and wind farms - conflicts and solutions, Pelagic Publishing, 2017
Mats Areskoug, Per Eliasson, Energi för hållbar utveckling: naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur AB, 2017


Text: Carl-Henrik Larsson, SO-lärare
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till vindkraft.

Uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Vindkraft

Bortom fossilsamhället

av: Naturskyddsföreningen
Högstadiet, Gymnasiet

Låt eleverna leva sig in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Blicka tillbaka från framtiden genom att besöka ett museum med föremål från den fossila eran och skapa egna bidrag till utställningen.

+ Läs mer

Vad är energi?

av: Naturskyddsföreningen
Mellanstadiet

Den här övningen passar bra som en introduktion till energibegrepp och klimatfrågor, hur de är kopplade till varandra och hur vi själva kan påverka!

+ Läs mer

Tankar om energi

av: Naturskyddsföreningen
Högstadiet

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Låt bildspelet bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

+ Läs mer

Artiklar om Vindkraft

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-04-15

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå olika. De är olika stora, vattnet har olika temperatur och det är olika mycket salt...

+ Läs mer

Länkar om Vindkraft

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS