L
Tagg
jordskalv
Illustration från 1500-talet av ett jordskalv i Italien.

Jordbävningar

Jordskorpan som vi lever på är jordklotets svalnade yta. Jordskorpans tjocklek varierar från några kilometer upp till 70 kilometer. Tunnast är jordskorpan under haven där medeltjockleken är 8 kilometer. Under kontinenterna är medeltjockleken 35 kilometer.

Jorden har 6 större och ett 10-tal mindre plattor som färdas över jordklotet med en hastighet av några centimeter per år. Den vetenskapliga grenen inom geologin som handlar om jordplattornas rörelser kallas plattektonik.

ANNONS

ANNONS

Jordbävningar och jordskalv uppstår när jordskorpans plattor pressas mot varandra. Det område på jordytan som ligger rakt ovanför skalvpunkten kallas för epicentrum. Jordbävningens styrka registreras med ett känsligt mätinstrument som kallas seismograf.

Varje minut skakas någon del av jorden av i genomsnitt två jordskalv. Det blir ca 850 000 jordskalv per år. De flesta är så svaga att bara seismografer kan uppfatta dem. Några få är mycket kraftiga och orsakar svåra skador.

Orsaken till jordskalven är att jordens plattor rör sig mot eller bort från varandra.

Ytliga jordskalv uppstår när två plattor rör sig åt olika håll. Svåra skalv kan uppstå när plattorna möts och en platta tränger ner under en annan platta. Djupskalven kan uppträda på 70 mils djup, medan de ytliga i regel uppträder på ett par kilometers djup.

Ibland fastnar plattorna hårt i varandra och lagrar då enorma mängder rörelseenergi. När plattorna lossnar uppstår kraftiga jordskalv.

På en del ställen där plattorna möts eller glider ifrån varandra uppstår vulkanisk aktivitet (olika former av vulkanutbrott).

Alla jordskalv mäts på den så kallade Richterskalan. Den uppfanns av den amerikanske seismologen (jordbävningsexperten) Charles F Richter (1900-1985). Skalan är ”öppen”, det innebär att det inte finns några lägsta eller högsta värden.

ANNONS

Richterskalan är konstruerad så att om värdet ökar med ett heltalssteg är skalvet tio gånger kraftigare. Ett skalv med värdet 6 är tio gånger starkare än ett med värdet 5. Ett skalv med värdet 7 på Richterskalan är hundra gånger starkare än ett på 5 (10 x 10) och så vidare.

LÄS MER: Jordens inre och yttre krafter

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som förklarar vad en jordbävning är eller som berättar om kända jordbävningar genom historien.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jordbävningar

L

Lätta fakta om jordbävningar

av: Carsten Ryytty
2016-10-30

Varje minut skakas någon del av jorden av två jordskalv. Det blir ca 850 000 jordskalv per år. De flesta är så svaga att bara känsliga mätinstrument, så kallade seismografer kan uppfatta dem. Några få har samma kraft som 10 000 atombomber och orsakar svåra skador...

+ Läs mer

Länkar om Jordbävningar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS