L
Tagg
bell
Alexander Graham Bell vid telefonen.

Telefonens historia

Telefonen uppfanns på 1870-talet och var i allmänt bruk i slutet av seklet. Sverige intog tidigt en ledande ställning inom telefonins utveckling och var länge Europas telefontätaste land.

Amerikanen Alexander Graham Bell arbetade under en lång på att utveckla telefonen, eller den ”musikaliska telegrafen”, som han kallade sin uppfinning. Den 2 juni 1875 var Bell klar med sin konstruktion av telefonen. Bell var inte den förste som experimenterat med att försöka överföra ljud på avstånd, men han var den som fick patent på uppfinningen.

ANNONS

ANNONS

Den 10 januari 1876 lyckades Bell få fram de första orden i sin telefon. Det blev de berömda orden: ”Mr. Watson, vill ni komma in här.” Mr. Watson var Bells assistent som satt i ett angränsande rum.

1876 demonstrerade Bell sin telefon på världsutställningen i Philadelphia där den väckte stor uppmärksamhet bland besökarna.

Svensken Lars Magnus Ericsson var ingen uppfinnare. Men han var ett geni på att förbättra andra uppfinningar. Han har blivit mest känd för telefonluren, d.v.s. hörtelefon och mikrofon i en enhet.

När han startade sin verkstad år 1876 läste han i Dagens Nyheter om Bells första telefon. På våren 1878 började Ericsson sälja Belltelefoner. Samtidigt började han att förbättra Bells telefon så att den gav ett bättre ljud. Därefter satte Ericsson igång med att tillverka egna telefoner som var mycket billigare än Bells. Han fick snart även beställningar på sina telefoner från utlandet.

I början av 1880-talet förbättrade Ericsson telefonen genom att sätta hördelen och mikrofonen i en enhet. Så kom telefonluren till.

ANNONS

Ericsson började nu även tillverka telefonväxlar varefter verksamheten blev allt större. I början av 1900-talet hade Ericssons företag vuxit till en världskoncern.

Idag ser telefonerna annorlunda ut och är av en helt annan typ.

LÄS MER: Meucci, Reis och Bell - hur telefonen uppfanns

LÄS MER: Alexander Graham Bell

LÄS MER: Lars Magnus Ericsson

LÄS MER: Telegrafens historia

LÄS MER: Elektricitetens historia, del 3: Informationsrevolutionen

Litteratur:
Shobhit Mahajan, Berättelser om alla uppfinningar från forntid till nutid, H. F. Ullman, 2014
Lars Bergquist, Kommunikation – från budbärare till Internet, Natur och Kultur, 1999
Peter Krogh Andersen m.fl. Uppfinningarnas tidsålder, Bonnier Publications, 2012

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om telefonens historia.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Telefonens historia

SO-rummet bok
M

Elektricitetens historia, del 3: Informationsrevolutionen

av: Lars Hildingson
2022-10-07

När amerikanen Samuel Morse år 1835 hade sin telegraf färdig, blev han den förste som visade hur en sådan apparat kunde konstrueras. Den elektriska telegrafen blev den första i en lång rad revolutionerande uppfinningar inom informationsteknologin. Med hjälp av den elektriska telegrafen kunde meddelanden skickas med hjälp av elektriska impulser som gick genom en ledning, nästan med ljusets hastighet. På ett papper hos mottagaren skrev en mekanisk penna ut punkter och streck, samtidigt som avsändaren tryckte ner dessa tecken med sin telegrafnyckel...

+ Läs mer

M

Thomas Alva Edison - mannen bakom tusen uppfinningar

av: Kaj Hildingson
2020-11-16

Idag tar vi elljus för givet. Nästan alla kan få sina rum bättre upplysta än de salar i Versailles där den franske kungen Ludvig XIV höll hov år 1700. "Kung Sol", som han kallades, fick nöja sig med vaxljus i sitt slott. Men de flesta hade inte ens råd med vaxljus utan fick nöja sig med talgljus eller skenet från en eldstad för att lysa upp sina hem. Den som har fått äran av att ha uppfunnit glödlampan, föregångare till dagens LED-lampor, är Thomas Alva Edison (1847-1931) som under 60 års ständigt arbete tog patent på över tusen uppfinningar. Förutom glödlampan gjorde Edison förbättringar på bland annat telefonen, telegrafen och skrivmaskinen.

+ Läs mer

M

Meucci, Reis och Bell - hur telefonen uppfanns

av: Kaj Hildingson
2020-11-15

Så fort Alexander Graham Bell hade fått patent på telefonen år 1876 utbröt en över tjugo år lång strid om vem som hade rätten till uppfinningen. Frågan diskuteras fortfarande trots att det gått över hundra år sedan domen föll. De första telefonerna var stora och klumpiga och gick inte att bära med sig eftersom de krävde fast uppkoppling. Till en början behövde varje telefon också en egen tråd till telecentralen. I Stockholm blev telefontrådarna så många att de boende klagade på att de skymde solen...

+ Läs mer

Länkar om Telefonens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS