L
Tagg
Jesus blyinfattat fönster
Jesus är såklart en av Bibelns huvudpersoner.

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som gestaltas i Bibeln (både i Gamla och Nya testamentet) har haft stor inverkan på vår historia, kultur, konst, musik och hela vårt samhälle i stort. Trots att Sverige blivit sekulariserat och kristendomen inte längre genomsyrar människornas vardag och liv så har Bibelns gestalter inte fallit i glömska.

I Bibeln finns alla möjliga typer av människor gestaltade, vilket inte är så konstigt med tanke på att över 3 200 personer omnämns vid namn. Det finns onda, goda, hjältar, hjältinnor, kungar, drottningar, fattiga, rika och profeter med flera.

ANNONS

ANNONS

Många av gestalterna har ett budskap att förmedla. I många av Bibelns berättelser finns nämligen en sensmoral, det vill säga en moralisk slutkläm.

Här följer några av de viktigaste och mest centrala gestalterna i Bibeln. De står i alfabetisk ordning och inom parantes framgår i vilken bibeltext personen förekommer.

Personer i Gamla testamentet

Abel: Är den andre sonen till Adam och Eva (de första människorna).  Abel blir dräpt av sin äldre bror Kain som blir avundsjuk då Gud tog emot Abels offergåva men inte den från Kain. Detta är det första dråpet i Bibeln. (1 Mos. 4:1 ff).

Abraham: Han brukar räknas till en av de mer betydande personerna i Gamla Testamentet. Abraham är israelernas stamfader. Han ingick ett förbund med Gud som därmed utlovade det heliga landet till Abrahams ättlingar. Abraham fick flera barn varav de mest kända är sonen Isak - som han fick med sin första fru Sara som till en början var infertil (ofruktsam) - och sonen Ismael, som han fick tillsammans med Saras tjänsteflicka Hagar. (1Mos. 11:27-26:24 m.fl).

Adam: Den första människan och mannen. Enligt Gamla testamentet blev Adam 940 år gammal. Tillsammans med sin hustru Eva fördrevs Adam från Edens lustgård efter att ha ätit av den förbjudna frukten - detta efter ormens inrådan. (1 Mos. 1:26 -28, 2:7 ff).

Aron: Bror till Mose och även dennes hjälpreda då Mose försöker övertyga Faraon av Egypten att släppa det judiska folket. (2 Mos. 4:14-12:51, 16:1-18:27 m.fl.).

David: En mycket viktig person i Gamla testamentet. Från början var han herde men blev senare en mäktig kung. David besegrade jätten Goliat med sin stenslunga. (bl.a. 1 Sam. 16:1-1)

Debora: Denna kvinna var både domare och profetissa. En stark kvinna i ett mansdominerat samhälle (Dom. 4:1 ff).

Elia: Han räknas till en av de viktigaste profeterna i Gamla testamentet. Han kunde även utföra mirakel och sågs av vissa som Messias (bl.a. 1 Kung. 17:1 ff).

Esau: Son till Isak och Rebecka och äldre tvillingbror till Jacob, som lurar honom på hans förstfödslorätt (bl.a 1 Mos. 25:19 ff).

Eva: Den första kvinnan och hustru till Adam. Alla människors urmoder. Ormen lurade Eva att äta av den förbjudna frukten som hon sedan bjöd Adam att äta. Detta var orsaken till syndafallet. (1 Mos. 1:27, 2:22 ff).

ANNONS

ANNONS

Gabriel: Är en av de sju ärkeänglarna och omnämns både i Gamla och Nya testamentet. Enligt Bibeln var det Gabriel som kom med budskapet till Maria att hon skulle föda Jesus (bl.a. Luk. 1:11 ff).

Hagar: Tjänsteflicka till Abraham och hans hustru Sara. Då Sara först var infertil så gav hon Hagar som bihustru till sin man. Hagar födde sonen Ismael. I svartsjuka fördrev Sara senare Hagar och Ismael ut i öknen. (1 Mos. 16:1 ff).

Isak: Son till Abraham och Sara. Abraham fick en uppmaning av Herren att offra Isak (för att testa hans lojalitet) men hindrades i sista stund av Guds ängel (1 Mos. 17:17 ff).

Job: Prövades av Gud och förlorade allt han ägde och höll kärt. Han klarade testet och belönades rikligt (Jobs bok).

Mose: En av Bibelns främsta gestalter. Han var uppväxt hos faraon i Egypten och ledde senare det judiska folket ut ur Egypten (2 Mos. 6:20).

Noa: Fick i uppdrag av Gud att bygga en ark och rädda utvalda djur och människor undan syndafloden som Herren dränkte jorden med (1 Mos. 5:28 ff).

Sara: Abrahams första hustru som vid 90 års ålder födde sonen Isak (1 Mos. 11:29 ff).

Personer i Nya testamentet

Andreas: En fiskare från Galileiska sjön som blev en av Jesus viktigaste lärjungar. Han var bror till lärjungen Petrus (bl.a. Matt 4:18 ff, Mark. 1:29, 13:3 f.).

Barrabas: Han var en upprorsmakare som den romerske ståthållaren Pontius Pilatus mot sin vilja frigav istället för Jesus som därmed dömdes till döden på korset. (bl.a Matt. 27:15 ff).

Bartolomeus (Natanael): En av Jesus tolv lärjungar. (Matt. 10:3).

Filippus: E v Jesus lärjungar. Han omnämns i samtliga evangelierna (bl.a. Matt. 10:3).

Herodes (Antipas): Det omnämns ett antal olika Herodes i Nya testamentet. Det var Herodes Antipas - kung över Palestina - som lät halshugga Johannes Döparen och placera hans huvud på ett fat (bl.a. Matt. 14:1 ff).

Jakob: Det finns två Jakob omnämnda i Nya testamentet och båda var lärjungar till Jesus. Den ene av dessa var bror till Johannes (även han lärjunge) medan den andre Jakob var son till Alfaios (bl.a. Matt. 4:21-22, Matt. 10:3).

ANNONS

ANNONS

Jesus Kristus: Nya testamentets viktigaste person och kristendomens centralgestalt. Jesus dömdes till döden, korsfästes och återuppstod. Messias, Guds son (enligt treenighetsläran Gud född som människa).

Johannes: Tillsammans med Petrus räknas Johannes som Jesus närmaste lärjunge. Han var bror till lärjungen Jakob och de var båda fiskare (Mark. 1:19 f).

Josef: Make till Jesus mor Maria och jordisk far till Jesus (Matt. 1:1 ff).

Judas: Jesus hade två lärjungar vid namn Judas. Judas Taddaios (bl.a. Matt. 10:3) samt Judas Iskariot (Matt. 10:4). Judas Iskariot förrådde Jesus för 30 silverpenningar.

Maria: Jesus mor, även kallad Jungfru Maria (Madonnan) (bl.a. Matt. 1:1-2:23). En annan Maria som förekommer i Nya testamentet är Maria från Magdala som Jesus botade och som var med vid korsfästelsen (Matt. 27:56).

Matteus: Från början en rik tulltjänsteman som slutade sitt jobb för att följa Jesus och bli en av de tolv lärjungarna ( Matt. 9:9).

Paulus: Träffade aldrig den levande Jesus, men träffade Jesus som återuppstånden. Blev en av kristendomens främsta missionärer.

Petrus: Han blev Jesus viktigaste och närmaste lärjunge och kallades för klippan. (bl.a. Mark 1:16-31).

Simon (Ivraren): En av de tolv lärjungarna (Matt. 10:4).

Tomas (Tvivlaren): Tomas som var lärjunge till Jesus har kallats för tvivlaren efter att han tvivlade på att den uppståndne Jesus var den han utgav sig för att vara (Luk. 6:15).

LÄS MER: Judendomen

LÄS MER: Kristendomen

LÄS MER: Jesus lärjungar

LÄS MER: Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här hittar du material som handlar om några av Bibelns kändisar och deras levnadsöden.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bibliska personer

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

av: Magnus Västerbro
2021-09-24

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från Gud, den där dagen år 34 e.Kr, då han befalldes att sprida Jesus lära över världen? Hade vi idag ens vetat något om Jesus - den judiske mannen som några år tidigare avrättats av romarna efter att ha påstått sig vara judarnas Messias? Svaret på dessa frågor går bara att spekulera i, men klart är att Paulus utveckling av den kristna läran fick avgörande betydelse för kristendomens breda spridning i Medelhavsområdet under de första århundradena efter Jesus död. Genom Paulus insatser började kristendomen sin resa mot att bli en världsreligion...

+ Läs mer

M

Vem var Jesus?

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-04

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya testamentet var Jesus inte någon vanlig människa. Han var Guds son, som kommit för att rädda världen. Men hur vet vi något om Jesus? Vem var han och hur såg Jesus på sig själv?

+ Läs mer

M

Var Judas verkligen en förrädare?

av: Daniel Rydén
2020-12-14

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut sin läromästare för trettio silverpenningar? Var Judas överhuvudtaget en förrädare? I den här artikeln kastar journalisten och författaren Daniel Rydén nytt ljus över mytbildningen kring Jesus död och uppståndelse...

+ Läs mer

M

Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

av: Daniel Rydén
2020-09-21

Enligt Bibeln är det Evas handlingar - när hon låter sig övertalas av ormen att smaka på förbjuden frukt - som ligger bakom syndafallet och mänsklighetens vedermödor. Det var till stor del tack vare Evas blunder i Edens trädgård som svenska kvinnor kunde hållas borta från universiteten till 1873, från röstbåsen till 1919, gymnasieskolorna till 1927 och predikstolarna till 1958. Än idag går det bara tre kvinnliga verkställande direktörer på nittiosju manliga. Få texter har haft större inflytande på mänsklighetens könsroller än slutsatsen i Första Moseboks tredje kapitel: ve den man som låter sig luras att lyssna på en kvinna...

+ Läs mer

M

Judarnas historia

av: Leif Löwegren
2020-08-13

Judendomens och judarnas historia sträcker sig mer än 4 000 år tillbaks i tiden och är till stor del centrerad till området kring dagens Israel. I samband med den romerska ockupationen av Judea (Judeen) skingrades judarna över världen vilket senare bland annat ledde till att de blev förföljda av de kristna i Europa. Den nuvarande staten Israel ligger enligt den judiska traditionen i det land som i Gamla testamentet kallas Kanaan...

+ Läs mer

M

Kyrkoåret

av: Jan Arvid Hellström
2020-07-12

Det förkristna feståret kom helt eller delvis att förvandlas till det kristna kyrkoåret. Det lever till stora delar kvar även om många helgondagar inte längre är fest- och helgdagar. Men fortfarande finns de kvar i våra almanackor som en gång var kalendrar över kyrkoårets fest- och helgondagar. Men som också försågs med uppgifter som hade att göra med åkerbruk, jakt och fiske. I kalendrarna markerades också lämpliga dagar för åderlåtning, data kring planeternas ställning, astrologiska uppgifter m.m...

+ Läs mer

Länkar om Bibliska personer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS