Tagg om bibliska personer
Bild:
Jesus är såklart en av Bibelns huvudpersoner.

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som gestaltas i Bibeln (både i Gamla och Nya testamentet) har haft stor inverkan på vår historia, kultur, konst, musik och hela vårt samhälle i stort. Trots att Sverige blivit sekulariserat och kristendomen inte längre genomsyrar människornas vardag och liv så har Bibelns gestalter inte fallit i glömska.

I Bibeln finns alla möjliga typer av människor gestaltade, vilket inte är så konstigt med tanke på att över 3 200 personer omnämns vid namn. Det finns onda, goda, hjältar, hjältinnor, kungar, drottningar, fattiga, rika och profeter med flera.

Många av gestalterna har ett budskap att förmedla. I många av Bibelns berättelser finns nämligen en sensmoral, det vill säga en moralisk slutkläm.

Här följer några av de viktigaste och mest centrala gestalterna i Bibeln. De står i alfabetisk ordning och inom parantes framgår i vilken bibeltext personen förekommer.

Personer i Gamla testamentet

Abel: Är den andre sonen till Adam och Eva (de första människorna).  Abel blir dräpt av sin äldre bror Kain som blir avundsjuk då Gud tog emot Abels offergåva men inte den från Kain. Detta är det första dråpet i Bibeln. (1 Mos. 4:1 ff).

Abraham: Han brukar räknas till en av de mer betydande personerna i Gamla Testamentet. Abraham är israelernas stamfader. Han ingick ett förbund med Gud som därmed utlovade det heliga landet till Abrahams ättlingar. Abraham fick flera barn varav de mest kända är sonen Isak - som han fick med sin första fru Sara som till en början var infertil (ofruktsam) - och sonen Ismael, som han fick tillsammans med Saras tjänsteflicka Hagar. (1Mos. 11:27-26:24 m.fl).

Adam: Den första människan och mannen. Enligt Gamla testamentet blev Adam 940 år gammal. Tillsammans med sin hustru Eva fördrevs Adam från Edens lustgård efter att ha ätit av den förbjudna frukten - detta efter ormens inrådan. (1 Mos. 1:26 -28, 2:7 ff).

Aron: Bror till Mose och även dennes hjälpreda då Mose försöker övertyga Faraon av Egypten att släppa det judiska folket. (2 Mos. 4:14-12:51, 16:1-18:27 m.fl.).

David: En mycket viktig person i Gamla testamentet. Från början var han herde men blev senare en mäktig kung. David besegrade jätten Goliat med sin stenslunga. (bl.a. 1 Sam. 16:1-1)

Debora: Denna kvinna var både domare och profetissa. En stark kvinna i ett mansdominerat samhälle (Dom. 4:1 ff).

Elia: Han räknas till en av de viktigaste profeterna i Gamla testamentet. Han kunde även utföra mirakel och sågs av vissa som Messias (bl.a. 1 Kung. 17:1 ff).

Esau: Son till Isak och Rebecka och äldre tvillingbror till Jacob, som lurar honom på hans förstfödslorätt (bl.a 1 Mos. 25:19 ff).

Eva: Den första kvinnan och hustru till Adam. Alla människors urmoder. Ormen lurade Eva att äta av den förbjudna frukten som hon sedan bjöd Adam att äta. Detta var orsaken till syndafallet. (1 Mos. 1:27, 2:22 ff).

Gabriel: Är en av de sju ärkeänglarna och omnämns både i Gamla och Nya testamentet. Gabriel kommer med budskapet till Maria att hon ska föda Jesus (bl.a. Luk. 1:11 ff).

Hagar: Tjänsteflicka till Abraham och hans hustru Sara. Då Sara först var infertil så gav hon Hagar som bihustru till sin man. Hagar födde sonen Ismael. I svartsjuka fördrev Sara senare Hagar och Ismael ut i öknen. (1 Mos. 16:1 ff).

Isak: Son till Abraham och Sara. Abraham fick en uppmaning av Herren att offra Isak (för att testa hans lojalitet) men hindrades i sista stund av Guds ängel (1 Mos. 17:17 ff).

Job: Prövades av Gud och förlorade allt han ägde och höll kärt. Han klarade testet och belönades rikligt (Jobs bok).

Mose: En av Bibelns främsta gestalter. Han var uppväxt hos faraon i Egypten och ledde senare det judiska folket ut ur Egypten (2 Mos. 6:20).

Noa: Fick i uppdrag av Gud att bygga en ark och rädda utvalda djur och människor undan syndafloden som Herren dränkte jorden med (1 Mos. 5:28 ff).

Sara: Abrahams första hustru som vid 90 års ålder födde sonen Isak (1 Mos. 11:29 ff).

Personer i Nya testamentet

Andreas: En fiskare från Galileiska sjön som blev en av Jesus viktigaste lärjungar. Han var bror till lärjungen Petrus (bl.a. Matt 4:18 ff, Mark. 1:29, 13:3 f.).

Barrabas: Han var en upprorsmakare som den romerske ståthållaren Pontius Pilatus mot sin vilja frigav istället för Jesus som därmed dömdes till döden på korset. (bl.a Matt. 27:15 ff).

Bartolomeus (Natanael): En av Jesus tolv lärjungar. (Matt. 10:3).

Filippus: E v Jesus lärjungar. Han omnämns i samtliga evangelierna (bl.a. Matt. 10:3).

Herodes (Antipas): Det omnämns ett antal olika Herodes i Nya testamentet. Det var Herodes Antipas - kung över Palestina - som lät halshugga Johannes Döparen och placera hans huvud på ett fat (bl.a. Matt. 14:1 ff).

Jakob: Det finns två Jakob omnämnda i Nya testamentet och båda var lärjungar till Jesus. Den ene av dessa var bror till Johannes (även han lärjunge) medan den andre Jakob var son till Alfaios (bl.a. Matt. 4:21-22, Matt. 10:3).

Jesus Kristus: Nya testamentets viktigaste person och kristendomens centralgestalt. Jesus dömdes till döden, korsfästes och återuppstod. Messias, Guds son (enligt treenighetsläran Gud född som människa).

Johannes: Tillsammans med Petrus räknas Johannes som Jesus närmaste lärjunge. Han var bror till lärjungen Jakob och de var båda fiskare (Mark. 1:19 f).

Josef: Make till Jesus mor Maria och jordisk far till Jesus (Matt. 1:1 ff).

Judas: Jesus hade två lärjungar vid namn Judas. Judas Taddaios (bl.a. Matt. 10:3) samt Judas Iskariot (Matt. 10:4). Judas Iskariot förrådde Jesus för 30 silverpenningar.

Maria: Jesus mor, även kallad Jungfru Maria (Madonnan) (bl.a. Matt. 1:1-2:23). En annan Maria som förekommer i Nya testamentet är Maria från Magdala som Jesus botade och som var med vid korsfästelsen (Matt. 27:56).

Matteus: Från början en rik tulltjänsteman som slutade sitt jobb för att följa Jesus och bli en av de tolv lärjungarna ( Matt. 9:9).

Paulus: Träffade aldrig den levande Jesus, men träffade Jesus som återuppstånden. Blev en av kristendomens främsta missionärer.

Petrus: Han blev Jesus viktigaste och närmaste lärjunge och kallades för klippan. (bl.a. Mark 1:16-31).

Simon (Ivraren): En av de tolv lärjungarna (Matt. 10:4).

Tomas (Tvivlaren): Tomas som var lärjunge till Jesus har kallats för tvivlaren efter att han tvivlade på att den uppståndne Jesus var den han utgav sig för att vara (Luk. 6:15).

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här hittar du material som handlar om några av Bibelns kändisar och deras levnadsöden.

Uppdaterad: 
01 februari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Bibliska personer

L
Carsten Ryytty
2017-02-27
Maria, Jesus mamma, är den mest betydande kvinnan i Nya testamentet. Hon nämns på flera ställen i bibeltexterna och i det kristna fromhetslivet intar hon en enastående rangplats...
M
Hanna Hägerland
2017-02-18
I den här första artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av dess äldsta och mest kända berättelser, från skapelsen fram till 1200-talet f.Kr. Här skildras...
M
Hanna Hägerland
2017-02-18
I den här artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av de viktigaste händelserna från 1200-talet f.Kr fram till 332 f.Kr. Här berättas bland annat om kung David...
L
Carsten Ryytty
2016-10-08
Vår tideräkning börjar med Jesu födelse. Det är för oss år 1. Men numera anser de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Man vet att Jesus föddes mot slutet av...
M
Carsten Ryytty
2016-09-18
Paulus var aposteln som aldrig träffade Jesus, men han var den person som bidrog till att kristendomen växte till en världsreligion.
M
Mattias Axelsson
2016-04-21
Jesus är en av historiens mest kända personer och ändå finns det en hel rad missuppfattningar om honom. Den här listan handlar främst om den historiske Jesus, alltså inte den religiösa gestalt...
M
Carsten Ryytty
2014-02-16
År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems...

Länkar om Bibliska personer

Sortera efter:
          

Genomgång (15:27 min) från Pedagogmolnet där det berättas om Jesus liv och Palestina på Jesus tid. Vad vet vi om jesus och hans liv?

Spara som favorit
          

Genomgång (15:27 min) från Pedagogmolnet där det berättas om Jesus liv och Palestina på Jesus tid. Vad vet vi om jesus och hans liv?

Spara som favorit
          

En genomgång (28:50 min) där SO-läraren Magnus Söderbom sammanfattar Gamla testamentets berättelse om Abraham och hans familj.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:54 min) där SO-läraren Magnus Söderbom fortsätter berätta om Jesus och hans liv. Fokus ligger på Jesus död och kristendomens uppkomst och första spridning.

Spara som favorit
          

Genomgång (22:38 min) där SO-läraren Magnus Söderbom berättar om Jesus liv, kristendomens spridning och Nya testamentets innehåll.

Spara som favorit
          

Avsnitt (20 min) i radioprogrammet Vetandets värld. Vem var egentligen den historiske Jesus? Bibelforskarna Cecilia Wassén från teologiska institutionen i Uppsala och Tobias Hägerland från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet har via de tidigaste källorna om Jesus försökt förstå vem Jesus var som historisk person. Vad säger evangelierna om man tolkar de historievetenskapligt...

Spara som favorit
          

Temasida på Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands webbplats där du hittar massor av artiklar om olika personer i Bibeln. Här finns fakta kring följande begrepp: antikrist, Fader, fariséerna, Gud, Jahve, Jesus från Nasaret, Kristus, lärjungarna, Maria, messias, Paulus, Petrus, profet, satan, sebaot, skaparen och ängel
 

Spara som favorit
          

Kort genomgång (13:28 min) av SO-läraren Anders Lundström som berättar om Abraham, Moses och Jesus.

Spara som favorit
          

Del 1 av 3 (3:52 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund ger en kortfattad och förenklad genomgång om Jesus liv och lära.

Spara som favorit
          

Del 2 av 3 (5:55 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund ger en kortfattad och förenklad genomgång om Jesus liv och lära.

Spara som favorit
          

Del 3 av 3 (6:21 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund ger en kortfattad och förenklad genomgång om Jesus liv och lära. Här om Jesus sista vecka och varför han offrar sitt liv. Fem frågor på slutet om innehållet. 

Spara som favorit
          

Genomgång (18:07 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om den historiske Jesus. Vem var han? Hur så han ut?

Spara som favorit
          

Genomgång (12:08 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar kortfattat om några profeter som finns inom de abrahamitiska religionerna. Här får du veta mer om Abraham, Isak, Ismael, Moses och Jesus.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (5:58 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar lite om Jesus liv och kristendomens uppkomst.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:10) där läraren Frans Hansson Bratteberg berättar om kristendomen ur olika perspektiv. Fokus ligger på viktiga bibliska gestalter som är bra att känna till när man läser om kristendomen.

Spara som favorit
          

Hemföreläsning i fyra delar där du kan lära dig mer om judendomens historia. Genomgången riktar sig till elever på gymnasiet. I den första delen (5:02) berättas bl.a. om Abraham och Moses. De andra delarna hittar du här:
Judendomens historia, del 2 - (5 min)
Judendomens historia, del 3 - (5 min)
Judendomens historia, del 4 - (4 min)
 

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (2:58 min) där det berättas om Abraham och hans roll inom judendomen, kristendomen och islam. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (4:24 min) där du kan lära dig lite om kristendomens ursprung. Fokus ligger givetvis på kristendomens grundare - Jesus. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Presentation (10:56 min) där religionsläraren Björn Westerström ger en kortfattad sammanfattning av judarnas religiösa historia. Här berättas kortfattat om de olika berättelserna/myterna som också finns i det gamla testamentet såsom Adam och Eva, Naoks ark, Babels torn, Abraham, Moses, kung David, Salomo och templet, babyloniska fångenskapen, diasporan, m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om kung Herodes som enligt Matteusevangeliet gjorde ett försök genom sina utsända att döda Jesusbarnet. Men var Herodes verkligen en kriminell galning som skulle kunna ha gjort sig skyldig till barnamord? På den frågan kan historikern omgående svara ja. Vi vet nämligen att kungen lät avrätta inte mindre än tre av sina egna söner. Några skrupler hade inte den mäktige fursten, som vunnit sin position som romersk lydkonung...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade taggar