S
Tagg
Präst
Nattvardsgudstjänst

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande av den sista måltiden som Jesus åt med sina lärjungar kvällen före korsfästelsen.

För den troende är nattvarden en konsekvens av att Gud genom Jesus blev människa. Inkarnationen fortsätter i nattvarden. Jesus var under sin levnad den osynlige Gudens återspegling på jorden. Vid den sista måltiden gav han ett löfte till lärjungarna om fortsatt närvaro hos dem och hos alla andra som i tro slöt upp i gemenskapen. Jesus överlämnade brödet med orden "detta är min kropp" och vinbägaren med orden "detta är mitt blod". Därmed blev brödet och vinet de jordiska ting som för framtiden skulle förmedla Kristi närvaro bland människorna.

ANNONS

ANNONS

"Gör detta till min åminnelse", sa Jesus. Den kristna kyrkan har därför ständigt upprepat den enkla måltiden som i sig innefattar hela det kristna mysteriet med Kristi offerdöd, uppståndelsen och kyrkans födelse genom den Helige Ande. Bordsgemenskapen vid kyrkans altare har blivit den kristnes djupaste möte med Gud själv. Jesus sa: "den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv" [Joh 6:54].

De kristna samfunden tolkar nattvardens mysterium med Kristi närvaro i brödet och vinet olika. Enligt den romersk-katolska kyrkan blir Kristus substantiellt närvarande när brödet och vinet invigs i mässan. Även om brödet och vinet behåller sitt materiella innehåll, förvandlas dess innersta väsen till Kristi kropp och blod. Svenska kyrkan ansluter sig till den lutherska uppfattningen att Kristus verkligen är närvarande i nattvarden men i andlig gestalt. De reformerta kyrkorna och många svenska frikyrkosamfund menar att brödet och vinet endast symboliserar närvaron av Kristi kropp och blod. Åminnelsemotivet betonas.
 

Nattvard
Bild: hudsoncrafted
I nattvardsgudstjänsten får den kristne genom brödet och vinet delaktighet i Kristus. Nattvarden är en fortsättning på den sista måltid Jesus åt med sina lärjungar. För de kristna blir därför nattvarden ett möte med den korsfäste och uppståndne Jesus.


LÄS MER: Kristendomens riter

LÄS MER: Katolska kyrkans sakrament

LÄS MER: Kristna traditioner och högtider

LÄS MER: Kristet liv och kristen människosyn

LÄS MER: Den kristna läran

LÄS MER: Kristendomens grunder

 

FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till nattvard.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nattvard

M

Den kristna läran

av: Hanna Hägerland
2017-09-02

Kristendomen är världens största religion och har omkring 2,5 miljarder anhängare. I den här artikeln kan du läsa om grunderna i den kristna tron: synen på Gud, frälsning, dopet, nattvarden och så vidare...

+ Läs mer

L

Katolska kyrkans sakrament

av: Carsten Ryytty
2015-09-07

Ordet sakrament betyder "helig handling". Inom den katolska kyrkan finns det sju sakrament. Enligt katolsk tro har Gud gett människorna särskilda tecken på sin närvaro. Det är dessa synliga tecken som kallas sakrament...

+ Läs mer

Länkar om Nattvard

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS