Tagg om apartheid
Bild:
"WHITES ONLY", bänk från apartheidtiden i Sydafrika.

Apartheid

Apartheid var ett system för rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika efter andra världskriget 1948-1994. Syftet var att bevara de vitas herravälde i landet. Det innebar att landets svarta befolkning helt saknade politiskt inflytande och inte fick tillgång till samma samhällsstandard som de vita hade i Sydafrika, gällande allt från boende till utbildning.

Man delade upp befolkningen i de som var vita och andra som var färgade (afrikaner, indier och de som var av "blandras"). Det skapades även områden - s.k. hemländer - där den färgade befolkningen skulle bo.

Motståndet mot apartheidpolitiken organiserades av Afrikanska nationalkongressen (ANC), som förbjöds 1960. ANC-ledaren Nelson Mandela (1918-2013) satt fängslad mellan 1964 och 1989.

FN motarbetade under lång tid apartheidpolitiken i Sydafrika, men det dröjde ända in på 1990-talet innan apartheidsystemet började luckras upp.

Efter allmänna val 1994 blev Nelson Mandela ledare för den första ANC-ledda regeringen i Sydafrika.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till Apartheid.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Apartheid

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14
Rudolf Kjellén (1864-1922), professor i statskunskap i Göteborg och senare Uppsala, var en av den svenska nationalismens förgrundsgestalter i början av 1900-talet. Den unge Kjellén hade länge...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14
När dina föräldrar och farföräldrar växte upp, talade man mycket om Sydafrika. Men det var ett annorlunda Sydafrika mot idag. Sedan flera århundraden stod europeiska kulturer mot afrikanska...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-27
Den brittiska nationalismen tog sig uttryck i uppbyggandet av det brittiska imperiet. Som exempel på hur man i Sverige för hundra år sedan upplevde den brittiska imperialismen i världen har vi...

Länkar om Apartheid

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison ger en historisk bakgrund om apartheidsystemets uppgång och fall.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du får en överblick över Sydafrikas historia från forntiden till vår tid. Under apartheidtiden brukade berättelsen om Sydafrika börja år 1652 när det holländska ostindiska kompaniet anlade en ”rastplats” för sina skepp vid foten av Taffelberget i Kapstaden. I dag går historien betydligt längre tillbaka i tiden...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan fördjupa dig i Sydafrikas brokiga politiska historia.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Sydafrikas historia. Sydafrikas historia börjar när khoisanfolken bosatte sig där. När bantufolken bredde ut sig över Afrika kunde de inte etablera sitt jordbrukssamhälle i det subtropiska området. När de vita anlände hade de lätt att kolonisera landet, jämfört med övriga Afrika...

Spara som favorit