Tagg om apartheid

Apartheid

M
"WHITES ONLY", bänk från apartheidtiden i Sydafrika.

Apartheid var ett system för rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika efter andra världskriget 1948-1994. Syftet var att bevara de vitas herravälde i landet. Det innebar att landets svarta befolkning helt saknade politiskt inflytande och inte fick tillgång till samma samhällsstandard som de vita hade i Sydafrika, gällande allt från boende till utbildning.

Man delade upp befolkningen i de som var vita och andra som var färgade (afrikaner, indier och de som var av "blandras"). Det skapades även områden - s.k. hemländer - där den färgade befolkningen skulle bo.

Motståndet mot apartheidpolitiken organiserades av Afrikanska nationalkongressen (ANC), som förbjöds 1960. ANC-ledaren Nelson Mandela (1918-2013) satt fängslad mellan 1964 och 1989.

ANNONS

ANNONS

FN motarbetade under lång tid apartheidpolitiken i Sydafrika, men det dröjde ända in på 1990-talet innan apartheidsystemet började luckras upp.

Efter allmänna val 1994 blev Nelson Mandela ledare för den första ANC-ledda regeringen i Sydafrika.

LÄS MER: Nelson Mandela

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia, Natur och Kultur, 1990
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet, Liber AB, 2003
Bra Böckers lexikon, band 1, Bra Böcker AB, 1995

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till Apartheid.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Apartheid

S

Sydafrika, boerna och urbefolkningen betraktat ur ett socialdarwinistiskt perspektiv

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14

Rudolf Kjellén (1864-1922), professor i statskunskap i Göteborg och senare Uppsala, var en av den svenska nationalismens förgrundsgestalter i början av 1900-talet. Den unge Kjellén hade länge fascinerats av Afrikas vita infödingar, som han kallade boerna. Vad gäller det svarta Sydafrika däremot var Kjellén mindre imponerad...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sydafrikas historia, del 1: Boerna anländer

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14

När dina föräldrar och farföräldrar växte upp, talade man mycket om Sydafrika. Men det var ett annorlunda Sydafrika mot idag. Sedan flera århundraden stod europeiska kulturer mot afrikanska kulturer. Den dominerande vita kulturen utgjordes av boerna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Brittisk imperialism - exemplet Sydafrika

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-27

Den brittiska nationalismen tog sig uttryck i uppbyggandet av det brittiska imperiet. Som exempel på hur man i Sverige för hundra år sedan upplevde den brittiska imperialismen i världen har vi valt fallet Sydafrika. Om du här följer den tidens pressdebatt och jämför med dagsläget ska du se hur man i Sverige på hundra år förändrat synen på Afrika...

+ Läs mer

Länkar om Apartheid

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS