Kristen etik

Kristna värderingar och normer. Hur bör man leva sitt liv enligt en kristen tradition? Här nedan hittar du material som handlar om kristen etik.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Kristen etik

Sortera efter:
          

Religion och sexualitet är en essä skriven av Lena Roos,  docent i religionshistoria vid Uppsala universitet. Texten ingår i RFSU:s skolmaterial "Samhällskroppen".
Vad säger islam om homosexualitet? ”Vad står det i Bibeln om abort? En del blir besvikna eftersom det är svårt att formulera svar på sådana frågor. Alla de stora religiösa traditionerna har gått igenom en lång utveckling i dessa frågor. Det innebär att det finns stor variation mellan olika historiska perioder, olika geografiska områden, olika grupper och tolkningstraditioner...

Spara som favorit
          

Genomgång (6:36 min) av SO-läraren Mikael Bruér som förklarar vad kristen etik går ut på.

Spara som favorit
          

Kort presentation (14:28 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk ger en introduktion till pliktetik. Här behandlas också kristen etik och kantiansk etik.

 

Spara som favorit
          

Katolik.nu riktar sig till dig som vill veta mer om vad det innebär att vara katolik och vad religionen står för. Katolicism är en term som avser den form av kristendom som representeras av den katolska kyrkan...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (3:52 min) där du ges en kort överblick över några etiska dilemman inom protestantismen. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (3:16 min) där du ges en kort överblick över några etiska dilemman inom katolicismen och ortodoxin. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du några faktasidor om etik. Här kan du läsa om vad etik är, kristen etik, att välja värden m.m. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands hemsida hittar du ett lexikon med olika begrepp som kan relateras till kristendomen och kyrkan. I den här ingången finns artiklar med anknytning till kristen etik. Här berättas bl.a. om abort, alkohol, arbetslöshet, budorden, celibat, dubbla kärleksbudet, ekonomisk etik, förlåtelse, krig, rättvisa, samboförhållande, skillsmässa, tystnadsplikt, äktenskapet och mycket annat.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om begreppet "queer" samt synen på homosexualitet i dagens samhälle och inom kristendomen. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Lars Arnells hemsida kan du läsa om kristen tro och homosexualitet. Vad står det egentligen i bibeln om homosexualitet? Lars Arnell, präst i Svenska kyrkan, hjälper dig tolka bibeln och dess texter – för visst går det att förena homosexualitet med kristendom!

Spara som favorit