M
Tagg
Krucifix
Centrala begrepp i den kristna etiken är de tio budorden, syndernas förlåtelse, kärleken till nästan, och församlingens gemenskap.

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus efterföljd. Den kristna etikens grundmönster finns i Nya testamentet: "Du ska älska Gud över allting och din nästa som dig själv." ("det dubbla kärleksbudet"). Och: "Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra mot dem!" ("den gyllene regeln"). Och i tio Guds bud (den s.k. "dekalogen").

I praktiken blir det kristna vardagslivet en ständig brottning med sådana konflikter. Men hela tiden ska kärleksbudet och den gyllene regeln ligga till grund. Därifrån får de kristna försöka finna handlingsmönster i de enskilda fallen.

Det finns de som menar att det viktigaste i kristendomen är etiken ("bergspredikan"). Man hör ofta att samhället vore bättre om människor följde vad man kallar "den kristna etiken". De som vill ha mer av "kristen etik" menar ungefär detsamma som andra uppfattar som naturlig etik eller västerländska demokratiska värderingar.

LÄS MER: Kristet liv och kristen människosyn

LÄS MER: Kristen etik och vardag

LÄS MER: Kristendomens grunder

LÄS MER: Den kristna läran - treenigheten

LÄS MER: Etik och moral


FÖRFATTARE

Text: Jan Arvid Hellström, biskop, docent i praktisk teologi och professor i kyrko- och samfundsvetenskap.

Här nedan hittar du material som kan relateras till kristen etik.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kristen etik

M

Yttersta tiden och domedagen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-01-03

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism...

+ Läs mer

S

Kristen etik och vardag

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-29

Det kristna livet är en balansgång mellan olika etiska frågor som ofta är gemensamma med västerländska värderingar. Hur vi ska leva och handla, både i stort och smått, guidas av grundläggande principer som kärleksbudet och den gyllene regeln. Men att följa dessa i vardagen är inte alltid enkelt. Olika situationer som skilsmässor eller etiska dilemman, kan göra det svårt. Vissa menar att den moderna västerländska kulturen har mjukat upp och vidareutvecklat kristna etiska grunder, så att skillnaderna mellan kristna och sekulariserade i vardagen är små. Det som verkligen särskiljer är oftast engagemang i församlingsliv och gudstjänster...

+ Läs mer

Länkar om Kristen etik

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS