Tagg om astrologi

Astrologi

M
Exempel på ett horoskop.

Astrologi (inkl. horoskop) är en lära och en metod - spådomskonst - som går ut på att förutsäga en människas framtida öde (samt ibland personlighet) med hjälp av hur himlakropparna rör sig på himlavalvet. Enligt astrologin har himlakropparnas rörelser inflytande över våra liv på jorden. Människors öde bestäms redan vid födseln och kan utläsas med hjälp av horoskop vilka tar hänsyn till solens, månens och planeternas ställning vid födelseögonblicket.

Astrologin övergick tidigt i Babylonien och Assyrien till en slags systematisk vetenskap. Ur denna vidareutvecklades därefter astronomin.

ANNONS

ANNONS

Astrologi och astronomi var intimt sammankopplade ända fram till den vetenskapliga revolutionens genombrott på 1600-talet. Den nya världsbild som då hade växt fram omöjliggjorde astrologins fortsatta existens som seriös vetenskap.

Astrologi har sedan urminnes tider också ofta varit sammanlänkat med religion. Både inom hinduismen och buddhismen förekommer ibland inslag av astrologi.

Vissa av de nyreligiösa rörelserna som finns idag (främst inom New Age) använder eller hämtar inspiration från astrologin.

LÄS MER: Ockulta inriktningar

LÄS MER: Astronomi

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om astrologi.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Astrologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS