Tagg om Sveaborg
Bild:
Galärdockan under byggnad i Sveaborg, ca 1765.

Sveaborg

Sveaborg är en stor sjöfästning utanför Helsingfors i Finland som uppfördes under senare delen av 1700-talet. Fästningen är idag mest känd för händelserna som utspelade sig där i början av det finska kriget 1808 då fästningens kommendant Cronstedt kapitulerade för ryssarna utan att ha bjudit på något nämnvärt motstånd.

I svensk historieskrivning har Sveaborgs kapitulation ofta blivit betraktat som ett förräderi.

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om det finska kriget och den ryska belägringen av Sveaborg.

Uppdaterad: 
13 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Sveaborg

M
Robert de Vries
2018-10-05
I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den...

Länkar om Sveaborg

Sortera efter:
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om finska kriget och Sveaborgs kapitulation 1808. När kriget med Ryssland bröt ut i februari 1808 var fästningen inte helt utbyggd, men väl utrustat. Garnisonen på fästningen omfattade 6.750 man, 200 officerare, 743 kanoner som kunde skjutas från vallarna samt stora förråd av kanonkulor, krut och proviant. Totalt fanns dock över 2.000 kanoner på fästningen. Många av dessa kanoner ingick i skärgårdsflottan...

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där Lennart Ödeen resonerar kring några historiska händelser ur ett kontrafaktiskt historieperspektiv. Tänk om... vädret hade varit mildare och isen inte hade frusit när Karl X Gustavs armé försökte nå Köpenhamn via Bält 1658. Eller tänk om... de svenska officerarna hade haft mer kampvilja under finska kriget 1808-1809.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om händelserna kring den svenska fästningen Sveaborgs kapitulation. Sveaborg hade i sin samtid ett rykte om sig att vara ointaglig. Som inskriptionen sade stod fästningen ensam och stark, den var ”Nordens Gibraltar”...

Spara som favorit
          

På Finska Arkivverkets webbsida finns skolmaterial om finska kriget 1808-1809. Materialet är indelat i sex avsnitt som berättar om olika skeenden av kriget.

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där det berättas om Sveaborgs belägring under finska kriget 1808.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Sveaborgs kapitulation under finska kriget 1808-1809. För drygt 200 år sedan inleddes finska kriget, Sveriges senaste stora militära konflikt. Och det började riktigt illa för svenskarna. När fästningen Sveaborg oväntat kapitulerade var det fritt fram för de ryska trupperna i södra Finland…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om fästningen Sveaborg. Efter att Peter den store av Ryssland grundat Sankt Petersburg i Finska vikens östligaste del, på f.d. svensk mark, behövde Sverige en stark fästning i Finska viken. Byggnadsarbetena på Sveaborg inleddes 1748…

Spara som favorit
          

På Sveaborgs förvaltningsnämnds hemsida kan du läsa om fästningen Sveaborg. Här berättas bland annat om olika perioder i fästningens historia varav den svenska perioden fram till 1808 är en av dem.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia med kortfattad fakta om den ryska belägringen av fästningen Sveaborg i början av finska kriget 1808-1809.

Spara som favorit
          

Finländsk webbsida där du kan läsa om Sveaborgs fästning. Här berättas om livet på fästningen och hur den senare erövrades av ryssarna under kriget 1808. Webbsidan är ett finländskt projekt med anknytning till Åbo Akademi med mål att stärka de gemensamma banden mellan Finland och Sverige.

Spara som favorit