M
Tagg
Karta
Skiss över Sveaborg 1855 med Helsingfors i bakgrunden.

Sveaborg

Sveaborg är en stor sjöfästning utanför Helsingfors i Finland som uppfördes under senare delen av 1700-talet. Fästningen är idag mest känd för händelserna som utspelade sig där i början av det finska kriget 1808 då fästningens kommendant Cronstedt kapitulerade för ryssarna utan att ha bjudit på något nämnvärt motstånd.

I svensk historieskrivning har Sveaborgs kapitulation ofta blivit betraktat som ett förräderi.

Sveaborgs kapitulation 1808 under finska kriget

Sveaborg, belägen vid Helsingfors och en av Europas starkaste fästningar, spelade en central roll i dåtidens försvar av Finland.

ANNONS

ANNONS

Vid det ryska anfallet på Finland i februari 1808, fanns en svensk försvarsplan som i grova drag gick ut på att den finska huvudarmén skulle retirera norrut vid ett stort anfall från Ryssland, för att sedan under våren när isarna smält, få förstärkningar från Sverige varefter de förlorade områdena skulle återtas. Sveaborg skulle då med hjälp av alla trupper samt den finska skärgårdsflottan som befann sig innanför fästningens murar, fungera som en kil i den ryska ockupationsmaktens rygg och på så vis göra ryssarnas situation ohållbar.

Vid den ryska belägringen av Sveaborg 1808, försvarades fästningen av ca 7 000 man och 700 kanoner. Skulle man dessutom räkna med alla kanoner som fanns i reserv och allt artilleri på den 110 skepp starka skärgårdsflottan, skulle antalet kanoner bli omkring 2 000 stycken. Ammunition och proviant fanns det också gott om.

De ryska belägrarna kom som mest upp i 6 500 man med 59 kanoner, och inga av dessa pjäser var specifikt belägringsartilleri.

Efter några månaders belägring och sparsam beskjutning kapitulerade den intakta fästningen som utgjorde nyckeln till Finland.

Sveaborgs kapitulation har i svensk historieskrivning behandlats som ett nattsvart kapitel. Fästningens kommendant, vice amiralen Carl Cronstedt, har av de flesta historiker ansetts som ansvarig för dådet och därmed gått till historien som en av Sveriges största landsförrädare genom tiderna. Men det är omdiskuterat om han var ensam skyldig och om han egentligen kan anses vara en förrädare, med tanke på den rådande defaitismen (uppgivenheten) som brett ut sig inom den svensk-finska armén sedan Gustav III:s ryska krig tjugo år tidigare.

ANNONS

Fördjupning

Sveaborgs fästning utanför Helsingfors uppfördes från 1747 efter ritningar av överste Augustin Ehrensvärd. När finska kriget bröt ut 1808 fanns vid den mycket starkt bestyckade fästningen 7 000 man, 2 000 kanoner och skärgårdsflottans 110 fartyg. En jämnstor rysk styrka belägrade fästningen, och när inga förstärkningar från Sverige anlände överlämnades den till ryssarna 3 maj 1808 av befälhavaren, viceamiral Carl Olof Cronstedt.

Förräderiet, som det ibland betecknats som, fick svåra konsekvenser för den fortsatta krigföringen. Sveaborg var nyckeln till den offensiv norrifrån som svenskarna planerade. Bakom beslutet låg en utbredd defaitism (brist på motståndsvilja), underblåst av officerare som sympatiserade med Anjalaförbundets gamla målsättningar 1788. Cronstedt saknade dessutom tilltro till Gustav IV Adolfs förmåga att driva kriget till seger.
 

LÄS MER: Finska kriget


Litteratur:
Sten Carlsson och Jerker Rosén, Svensk historia 2, Bonniers, 1980
Rainer Fagerlund m.fl., Finlands historia 2, Schildts Söderströms, 1993
Jalmari Jaakkola, Finska folkets historia, Natur och kultur, 1941
Matti Klinge, Finland mellan Sverige och Ryssland, Utrikespolitiska institutet, 1987


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson professor i historia
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som handlar om det finska kriget och Sveaborg.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sveaborg

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

av: Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

Länkar om Sveaborg

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS