Tagg om naturreligion

Naturreligion

M
Del av en samisk trumma.

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen och himlakropparna är i fokus för gudomlig dyrkan. Gemensamt för naturreligionerna - vid sidan av deras dyrkan av naturen - är att de inte grundar sig på något eget skriftspråk.  Naturreligioner kallas därför ibland också för skriftlösa religioner. Heliga berättelser, lagar och sånger förmedlas inom dessa religioner muntligt.

Andevärlden och dyrkan av förfädernas andar har stor betydelse inom naturreligioner. De dödas själar lever vidare och är alltid närvarande i det dagliga livet. Likaså finns ofta en andlig kraft bakom allt som sker i världen.

ANNONS

ANNONS

Animism - tron på att allt i naturen har en själ - är en vanlig tankeföreställning inom naturreligioner. Totempålar förknippas ofta med Nordamerikas urbefolkning. Men totemism förekommer bland naturfolk över hela världen. Totemism innebär att klanen anser sig höra samman med någonting i naturen som de gör till sitt totem. Totemet är identitetsstärkande och fungerar som ett kännemärke för klanen.

LÄS MER: Naturreligion - ett samspel med naturen

LÄS MER: Urfolk och minoriteter

LÄS MER: Myt och rit

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till naturreligion.

Uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Naturreligion

Den samiska trumman

av: Västerbottens museum
Mellanstadiet

Varför tog prästen Anders Bengtzson Liuwas spåtrumma?

+ Läs mer

Artiklar om Naturreligion

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter kommer till uttryck i växlingen mellan mörker och ljus, sommar och vinter, ebb och flod, regn och torka, och bestämmer förutsättningarna för mänskligt liv. Norrsken, åskväder, vulkanutbrott och andra naturfenomen markerar närvaro. I dessa kraftfält lever människan inte som en analyserande åskådare, utan som delaktig i en allomfattande organisk helhet. Hon delar tillvaron med djuren, växterna och de "döda" tingen. Det går inte någon skarp gräns mellan levande och döda. Allt ingår i helheten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att européer gör en onaturlig uppdelning av tillvaron i olika fack, olika för t.ex. kultur, religion, politik och arbete. Religionen är inte en avdelning för sig utan hör samman med allt som hör livet till...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Samerna - från trumman till korset

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

Vår kunskap om samisk religion grundar sig på en levande folktradition, berättelser från 1600- och 1700-talens missionärer, arkeologiska utgrävningar och den samiska trumman med sin rika men svårtolkade teckenvärld. Nåjden var samernas motsvarighet till de afrikanska folkens medicinman och de sibiriska folkens shaman. Hans själ frigjorde sig under extas från kroppen för att besöka avlägsna världar, där gudar och andar bodde...

+ Läs mer

S

Samernas religion

av: Åsa Virdi Kroik
2014-01-05

Samernas tidiga historia är i hög grad höljt i dunkel och lika lite vet man om samernas tidiga religion. Men man vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område man nu bebor och samernas traditionella religion liknar många andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner.

+ Läs mer

Länkar om Naturreligion

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS