Tagg om naturreligion
Bild:
Del av en samisk trumma.

Naturreligion

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen och himlakropparna är i fokus för gudomlig dyrkan. Gemensamt för naturreligionerna - vid sidan av deras dyrkan av naturen - är att de inte grundar sig på något eget skriftspråk.  Naturreligioner kallas därför ibland också för skriftlösa religioner. Heliga berättelser, lagar och sånger förmedlas inom dessa religioner muntligt.

Andevärlden och dyrkan av förfädernas andar har stor betydelse inom naturreligioner. De dödas själar lever vidare och är alltid närvarande i det dagliga livet. Likaså finns ofta en andlig kraft bakom allt som sker i världen.

Animism - tron på att allt i naturen har en själ - är en vanlig tankeföreställning inom naturreligioner. Totempålar förknippas ofta med Nordamerikas indianer. Men totemism förekommer bland naturfolk över hela världen. Totemism innebär att klanen anser sig höra samman med någonting i naturen som de gör till sitt totem. Totemet är identitetsstärkande och fungerar som ett kännemärke för klanen.

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till naturreligion.

Uppdaterad: 
21 november 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Naturreligion

Sortera efter:
          

Genomgång (6:43 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om naturreligion.

Spara som favorit
          

Genomgång där mellanstadieläraren Eva Kleveholt berättar kortfattat (3:44 min) om naturreligion med fokus på samisk religion.

Spara som favorit
          

Sápmi är en webbplats där du kan läsa om samerna ur olika perspektiv. Här berättas om samernas kultur, traditioner, historia, religion m.m. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut...

Spara som favorit
          

Sjunde avsnittet (28:46 min) av Världens religioner - stamkulturer, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Landsbygdsdepartementet har i samarbete med Sametinget sammanställt en omfångsrik folder som du kan ladda ned i pdf-format (68 sid). I foldern kan du läsa om det samiska folket, kulturen, historien, religionen och livet i dagens svenska samhälle.

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa om samernas religion. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kortfattat om samisk religion. Här berättas främst om dess seder och bruk. Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna...

Spara som favorit
          

Webbsida om naturreligioner där du kan läsa om aboriginernas och Yurobafolkets religioner.

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du kortfattad information om det heliga i naturfolkens religion. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om aboriginer. De allra första aboriginerna kom till Australien via Sydostasien. I Australien levde de ostört i minst 40 000 år, vissa fynd tyder på att de har levt där i över 60 000 år. Som så kallade jägare och samlare var de inte bofasta. Tillgången på bytesdjur, växter och nötter växlade med årstiderna och så gjorde deras boplatser…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i mayaindianernas religion. Maya ansåg att världen var indelad i fem huvudriktningar, av vilka fyra var knutna till färger: nord/vitt, syd/gult, öst/rött, väst/svart plus mitten som var associerad med livets träd...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om inkafolkets religion. Religionen var praktisk och ändamålsenlig. Gudarna tillbad man och gav sina offergåvor. Syndade mot gudarna, det gjorde man när man inte gav tillräckligt. Då bestraffade gudarna människorna med översvämningar, jordbävningar, felslagna skördar, sjukdom och död...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om aztekerna. Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt byggde ett rike som bestod tills det erövrades av spanjorer och fientliga indianfolk år 1519…

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga och omfattande webbsida hittar du massor av information om indianer. Här berättas om både sydamerikanska och nordamerikanska indianer ifrån det att indianerna först kom till Amerika till dess de trängdes undan av européerna. Du kan läsa om indianernas verktyg, vapen, hantverk, jordbruk o.s.v. Här finns också massor av fakta om olika indianstammar.

Spara som favorit
          

Karin Malmborgs webbsida om Nordamerikas indianer. Det har funnits över 500 indianstammar i Nordamerika och alla hade mer eller mindre olika levnadssätt och språk. Här kan du fördjupa dig i några av dessa stammar och läsa om deras religion, historia, kända personer, kända händelser m.m.

Spara som favorit