M
Tagg
belägring
Danskarna erövrar Älvsborg 1563.

Älvsborgs lösen

Älvsborgs lösen var en summa om 150 000 daler silvermynt som Sverige enligt Stettinfreden 1570 (efter nordiska sjuårskriget) skulle betala på tre år för att få tillbaka Älvsborgs fästning, rikets enda hamn i väster (se karta). Det kom i realiteten att ta åtta år att skrapa ihop den stora summan från Sveriges befolkning.

För att få ihop pengarna uttaxerades 1571 ett extra tionde (en extraskatt) på all boskap och lösegendom (den s.k "silverskatten"). Genom denna skattläggning har svenska ekonomhistoriker ett detaljerat historiskt källmaterial utan motstycke från 1500-talets Europa.

ANNONS

När danskarna återtog Älvsborg under kriget 1611-1613 fick Sverige betala en ny lösen på en miljon riksdaler, vilket var en enorm summa som förutom genom extraskatter täcktes genom lån i Nederländerna och en ökning av den svenska kopparexporten.

LÄS MER: Nordiska sjuårskriget
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Älvsborgs lösen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
24 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Älvsborgs lösen

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

M

Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

av: Herman Lindqvist
2018-04-30

Gustav Vasa var en produkt av medeltidens kultur. Hans nio barn - fyra söner och fem döttrar - uppfostrades till renässansmänniskor, lika konstälskande, mångsidigt bildade och hänsynslösa som någon renässanshärskare i Europa...

+ Läs mer

Länkar om Älvsborgs lösen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS