L
Tagg
Bibeln
Gamla testamentet, Bibelns första del.

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av två huvuddelar: Gamla testamentet och Nya testamentet. Gamla testamentet är ursprungligen skriven på hebreiska och är den äldsta av de två delarna i Bibeln.

Gamla testamentet, eller den "hebreiska bibeln" som den ibland kallas, innehåller 39 böcker som har tillkommit under lång tid, från ca 900 f.Kr till ca 165 f.Kr. Vissa av dessa böcker har redigerats med tiden (i nya tider och kulturella miljöer var det vanligt att man tolkade om skrifter och anpassade dem efter de nya samhällen som man levde i).

ANNONS

ANNONS

Gamla testamentet handlar om det israelitiska folkets äldsta historia och de förbund som Abraham och Moses slöt med Gud i forntiden då judarna utsågs till Guds utvalda folk. I dessa böcker beskrivs också skapelsen, olika religiösa lagar, förutsägelser (profetior), synen på Gud (gudsbild) och mycket annat som haft betydelse för både judendomens och kristendomens utformning. Böckerna berättar också om den plan som Gud har för hela mänskligheten samt om Guds löfte att en dag upprätta ett nytt förbund med människorna. Gud kommer då sända en "kung" ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) för att etablera ett evigt Gudsrike på jorden.

Den "hebreiska bibeln" är därmed en helig skrift både inom judendomen och kristendomen. Inom kristen tradition kallas den för Gamla testamentet medan judar kallar den för Tanak (den hebreiska benämningen "TaNaK" syftar på de första bokstäverna i de olika huvuddelarna: (T) Torah = Moseböckerna, (N) Niviim = Profeterna och (K) Kiviim = Skrifterna).
 

Den stora skillnaden mellan judendomen och kristendomen

Begreppet "testamente" kommer från latinets "testamentum" som betyder "vittnesmål", men här (när det gäller Bibeln) är betydelsen "förbund".

Inom judendomen ingick både Abraham och Moses förbund med Gud. Förbundet har därefter förvaltas genom historien av alla troende judar.

Inom kristendomen uppfylls Gamla testamentets lagar och förutsägelser genom Jesus i egenskap av Messias. Det är just detta - Jesus liv och gärningar - som det Nya testamentet handlar om.

Inom judendomen väntar man fortfarande på att Messias ska komma till jorden. Judarna har därför bara Tanak (Gamla testamentet) som sin heliga skrift och erkänner inte de tolkningar av Jesus i egenskap av en Messias (sänd av Gud till människorna) som presenteras i det Nya testamentet. Här i ligger alltså den stora skillnaden mellan judendomen och kristendomen som gör dem till två separata, men ändå ganska lika världsreligioner.
 


LÄS MER: Bibeln

LÄS MER: Bakgrund till Gamla testamentet

LÄS MER: Gamla testamentets berättelser - Abraham, Isak, Jakob och Mose

LÄS MER: Gamla testamentets berättelser: Kung David, landets delning och babyloniska fångenskapen

LÄS MER: Nya testamentet


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till Gamla testamentet.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gamla testamentet

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

av: Lars Hildingson
2024-04-05

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken. Författaren hyllar kärleken mellan man och kvinna utan moraliska pekpinnar. Höga Visan ger en glimt av en forntida kultur där kärleken blomstrade bland herdarna, vinodlarna och de älskande, trots att de levde i en tid där arrangerade äktenskap var vanligt...

+ Läs mer

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

av: Jan-Olof Fallström
2023-03-08

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter... och vattnet steg mer och mer över jorden. Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa ... och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundrafemtio dagar."
[1 Mosebok 7 kap.]

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judendomens lära

av: Görel Byström Janarv
2021-11-19

Judendomen är en av världens äldsta religioner. Tanak (ungefär samma som Gamla testamentet i den kristna Bibeln) med sina 39 böcker, är judendomens heliga skrift och skildrar hur Gud följt det judiska folkets liv, i glädje och sorg under tusen år. Hälften av de dryga tusen sidorna består av prosaliknande texter, hälften av texter som är ren poesi. En helig skrift med många tonlägen och röster, historiska, poetiska och profetiska. I Tanak har bokrullen med de fem Moseböckerna, den skrivna läran som kallas Toran, en särskild plats. Det är där grunden för det judiska livet i helg och vardag finns nedtecknad...

+ Läs mer

M

Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

av: Daniel Rydén
2020-09-21

Enligt Bibeln är det Evas handlingar - när hon låter sig övertalas av ormen att smaka på förbjuden frukt - som ligger bakom syndafallet och mänsklighetens vedermödor. Det var till stor del tack vare Evas blunder i Edens trädgård som svenska kvinnor kunde hållas borta från universiteten till 1873, från röstbåsen till 1919, gymnasieskolorna till 1927 och predikstolarna till 1958. Än idag går det bara tre kvinnliga verkställande direktörer på nittiosju manliga. Få texter har haft större inflytande på mänsklighetens könsroller än slutsatsen i Första Moseboks tredje kapitel: ve den man som låter sig luras att lyssna på en kvinna...

+ Läs mer

M

Judarnas historia

av: Leif Löwegren
2020-08-13

Judendomens och judarnas historia sträcker sig mer än 4 000 år tillbaks i tiden och är till stor del centrerad till området kring dagens Israel. I samband med den romerska ockupationen av Judea (Judeen) skingrades judarna över världen vilket senare bland annat ledde till att de blev förföljda av de kristna i Europa. Den nuvarande staten Israel ligger enligt den judiska traditionen i det land som i Gamla testamentet kallas Kanaan...

+ Läs mer

M

Kristendomens texter och den kristna traditionen

av: Hanna Hägerland
2017-11-30

Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesus liv och de kristna den närmaste tiden därefter...

+ Läs mer

Länkar om Gamla testamentet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS