M
Tagg
Tågvagnar

Permittenttrafiken

Permittenttrafiken påbörjades sommaren 1940 då tyska soldater på permission tilläts passera genom Sverige på järnväg från Norge till Tyskland och tillbaka. Även till havs fick ibland tyska transporter korsa svenskt territorialvatten.

Omedelbart efter ockupationen av Norge den 9 april begärde tyskarna att få sända permittenter via Sverige, men trafiken tilläts inte av den svenska samlingsregeringen förrän tyskarna definitivt hade besegrat norrmännen.

ANNONS

ANNONS

Sammanlagt fraktades två miljoner tyska soldater från Norge till hemlandet. Svenska isbrytare hjälpte också tyska fartyg med permittenter genom Östersjön. Detta skedde under det finska s.k. fortsättningskriget.

Perrnittenttrafiken är en av de omdebatterade företeelserna under andra världskriget. Försvararna av beslutet har hävdat att det bestämdes under en period då det nazistiska Tyskland stod på höjden av sin makt och att Sverige trots allt inte accepterade alla tyska krav. Permittenterna var t.ex. tvungna att vara obeväpnade.

Kritikerna har ansett att regering och riksdag gjorde ett klart avsteg från neutraliteten och att beslutet var ett slag mot både norrmännen och dem som försvarade Sverige.

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

LÄS MER: Midsommarkrisen

LÄS MER: Malmexporten till Tyskland

LÄS MER: Samlingsregeringen under andra världskriget

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till permittenttrafiken.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
19 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Permittenttrafiken

Arado - en spionhistoria?

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Östersjöområdet 1943, det tyska initiativet i kriget bryts och styrkeförhållandena jämnas ut, Sverige balanserar sin neutralitet. Fyndet av ett tyskt spaningsflygplan som tvingas ned på svenskt territorialvatten under en misstänkt flygning mot svensk kust, ger en inblick i krigets dramatik via ett spännande förhörsprotokoll.

+ Läs mer

Sverige och Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

+ Läs mer

Artiklar om Permittenttrafiken

M

Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-17

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig. Sverige lyckades genom en svår balansgång stå utanför de båda världskrigen och behålla alliansfriheten under det efterföljande kalla kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

av: Lars Hammarén
2019-06-04

Under våren och sommaren 1940 hade andra världskriget kommit kusligt nära Sveriges gränser. Alla grannländerna var redan indragna i kriget. På andra sidan Östersjön hade Finland nyligen besegrats av Sovjetunionen som dessutom hade lagt beslag på de baltiska staterna. Väster och söder om Sverige var både Norge och Danmark ockuperat av den tyska krigsmakten. Den svenska regeringen skulle under de följande krigsåren tvingas fatta många svåra politiska beslut för att hålla Sverige utanför kriget...

+ Läs mer

Länkar om Permittenttrafiken

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS