Tagg om permittenttrafiken

Permittenttrafiken

M

Permittenttrafiken påbörjades sommaren 1940 då tyska soldater på permission tilläts passera genom Sverige på järnväg från Norge till Tyskland och tillbaka. Även till havs fick ibland tyska transporter korsa svenskt territorialvatten.

Omedelbart efter ockupationen av Norge den 9 april begärde tyskarna att få sända permittenter via Sverige, men trafiken tilläts inte av den svenska samlingsregeringen förrän tyskarna definitivt hade besegrat norrmännen.

Sammanlagt fraktades två miljoner tyska soldater från Norge till hemlandet. Svenska isbrytare hjälpte också tyska fartyg med permittenter genom Östersjön. Detta skedde under det finska s.k. fortsättningskriget.

ANNONS

ANNONS

Perrnittenttrafiken är en av de omdebatterade företeelserna under andra världskriget. Försvararna av beslutet har hävdat att det bestämdes under en period då det nazistiska Tyskland stod på höjden av sin makt och att Sverige trots allt inte accepterade alla tyska krav. Permittenterna var t.ex. tvungna att vara obeväpnade.

Kritikerna har ansett att regering och riksdag gjorde ett klart avsteg från neutraliteten och att beslutet var ett slag mot både norrmännen och dem som försvarade Sverige.

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

LÄS MER: Midsommarkrisen

LÄS MER: Malmexporten till Tyskland

LÄS MER: Samlingsregeringen under andra världskriget

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material som kan relateras till permittenttrafiken.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
19 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Permittenttrafiken

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

av: Lars Hammarén
2019-06-04

Under våren och sommaren 1940 hade andra världskriget kommit kusligt nära Sveriges gränser. Alla grannländerna var redan indragna i kriget. På andra sidan Östersjön hade Finland nyligen besegrats av Sovjetunionen som dessutom hade lagt beslag på de baltiska staterna. Väster och söder om Sverige var både Norge och Danmark ockuperat av den tyska krigsmakten. Den svenska regeringen skulle under de följande krigsåren tvingas fatta många svåra politiska beslut för att hålla Sverige utanför kriget...

+ Läs mer

M

Sveriges delaktighet i Förintelsen av judar och romer

av: Lilian O. Montmar
2013-10-30

Påverkade den svenska regeringens balansgång att hålla Sverige neutralt under andra världskriget händelseförloppet? Hade utrotningen av sex miljoner judar kunnat förhindras om den svenska regeringen hade protesterat och agerat mot Hitlerregimen?

+ Läs mer

Länkar om Permittenttrafiken

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS