Tagg om jägarstenålder

Jägarstenålder

L

Jägarstenåldern innefattar den äldsta och större delen av stenåldern (i Europa ca 40 000 - 10 000 f.Kr) då människorna levde på jakt, fiske och framförallt som samlande.

Under den här delen av stenåldern levde människorna i mindre grupper eller stammar som vandrade mellan olika lokala platser i landskapet och letade efter föda.

Befolkningen var glest utspridd över vidsträckta områden. Människorna levde i regel i månader utan att se eller höra någon utanför sin egen grupp. Under hela livet träffade man på sin höjd några hundra människor.

ANNONS

ANNONS

Männen var i regel ansvariga för jakten, medan kvinnornas ansvar i första hand var att ta hand om barnen och att samla in ätliga växter i den närmaste omgivningen. Redskapen som människorna använde tillverkades av trä, ben och sten (främst flinta).

Handeln mellan grupper av människor begränsades mest till prestigeladdade (högt ansedda) varor som snäckskal, bärnsten och färgpigment.

Tillvaron styrdes helt och hållet av jakten på föda vilket gjorde att man levde ett kringflackande liv i bytesdjurens fotspår. Detta framgår tydligt i fornfynd och grottmålningar. Målningarna vittnar också om en religiös världsbild, starkt präglad av den djurvärld som utgjorde grundförutsättningen för människornas existens.

Jägar- och samlarlivet varierade stort mellan årstiderna och beroende på region, men över lag verkar dessa människor ha haft ett mer behagligt och givande sätt att leva än flertalet bönder, herdar, arbetare, soldater och kontorsslavar som följde i deras spår.

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: Bondestenålder

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om jägarstenåldern.

Uppdaterad: 25 juli 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jägarstenålder

M

Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

av: Gunnar Åselius
2020-01-08

Stenåldern i Norden brukar räknas från ca 12 000 f.Kr då de första människorna vandrade in i området, fram till ca 1800 f.Kr då bronsföremål blev allt vanligare i Norden som statussymboler och redskap. Därefter kommer vi in i bronsåldern som varade mellan 1800 f.Kr och 500 f.Kr. När sedan järn blev allt mer vanligt omkring 500 f.Kr kallas perioden för järnåldern, vilken sträcker sig ända fram till ca 1050 e.Kr då vikingatiden (den sista delperioden i Nordens järnålder) slutar i samband med att den kristna kulturen (inkl. skrivkonsten) införs i Norden...

+ Läs mer

L

Homo sapiens

av: Hans Thorbjörnsson
2016-07-24

Homo sapiens - den moderna människan - uppkom för omkring 200 000 år sedan i Afrika. När de första moderna människorna lämnade Afrika för cirka 70 000 år sedan, vandrade de mot nya och okända kontinenter och spred sig med tiden över hela världen...

+ Läs mer

L

Sverige under forntiden, del 1: Stenåldern

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-17

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som människornas verktyg mestadels tillverkades av. I den här artikeln berättas om stenåldern...

+ Läs mer

Länkar om Jägarstenålder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS