L
Tagg
Grottmålningar
Grottmålningarna ger viktiga ledtrådar om den äldre stenålderns kultur och trosföreställningar.

Jägarstenålder

Jägarstenåldern innefattar den äldsta och större delen av stenåldern (i Europa ca 40 000 - 10 000 f.Kr) då människorna levde på jakt, fiske och framförallt som samlare.

Under den här delen av stenåldern levde människorna i mindre grupper eller stammar som vandrade mellan olika lokala platser i landskapet och letade efter föda.

Befolkningen var glest utspridd över vidsträckta områden. Människorna levde i regel i månader utan att se eller höra någon utanför sin egen grupp. Under hela livet träffade man på sin höjd några hundra människor.

ANNONS

ANNONS

Männen var i regel ansvariga för jakten, medan kvinnornas ansvar i första hand var att ta hand om barnen och att samla in ätliga växter i den närmaste omgivningen. Redskapen som människorna använde tillverkades av trä, ben och sten (främst flinta).

Handeln mellan grupper av människor begränsades mest till prestigeladdade (högt ansedda) varor som snäckskal, bärnsten och färgpigment.

Tillvaron styrdes helt och hållet av jakten på föda vilket gjorde att man levde ett kringflackande liv i bytesdjurens fotspår. Detta framgår tydligt i fornfynd och grottmålningar. Målningarna vittnar också om en religiös världsbild, starkt präglad av den djurvärld som utgjorde grundförutsättningen för människornas existens.Jägar- och samlarlivet varierade stort mellan årstiderna och beroende på region, men över lag verkar dessa människor ha haft ett mer behagligt och givande sätt att leva än flertalet bönder, herdar, arbetare, soldater och kontorsslavar som följde i deras spår.

ANNONS

M  Jägarstenåldern i Sverige

Ungefär samtidigt som jordbruksrevolutionen inleddes i Mellanöstern började det tjocka istäcket över Sverige ge vika. Stenåldern i Sverige är alltså oerhört kort, sett i ett internationellt perspektiv.

Den tidigaste kända boplatsen i Sverige ligger i Skåne vid Finjasjön. Den är ungefär 13 000 år gammal och beboddes av renjägare som höll till vid iskanten. Befolkningen under den äldre stenåldern (ca 11 000 - 8 200 f.Kr.) var mycket liten. Kanske kunde de räknas i bara hundratal. När isen började ge vika på allvar spred sig människor upp över Götaland, Svealand och Norrland. Vid mellanstenålderns slut, ungefär 4000 år f.Kr hade befolkningen ökat till något i storleksordningen kring kanske 25 000. Jägarstenåldern avlöstes nu av bondestenåldern (den yngre stenåldern) då befolkningsantalet ökade i något snabbare takt.
 


LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: Bondestenålder

LÄS MER: Mat och matvanor på stenåldern

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.); faktarutan är skriven av Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia

Här hittar du material som handlar om jägarstenåldern.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Jägarstenålder

Stenåldern i Östersjön

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionen berättar om varför land blev hav och hur havsbotten kan bevara sjutusen år gamla föremål. Om föremålen legat på land hade de varit försvunna sedan länge.

+ Läs mer

Artiklar om Jägarstenålder

L

Människans äldsta historia

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-14

Människans närmaste levande släktingar är de människoapor som lever i Afrika: gorillan, schimpansen och dvärgschimpansen. Forskarna tror att människoapor och människor har en gemensam förfader. Men någon gång för mellan åtta och fem miljoner år sedan delades utvecklingen upp i två grenar. Den ena grenen utvecklades till människoapor och den andra utvecklades till människor. Exakt hur denna utveckling gick till, när människor och apor skilde sig från varandra, vet vi ännu inte. Just från denna tid saknas det bra fynd av skelettdelar. Historien om människans utveckling är ett pussel som inte är färdiglagt. Men en del bitar i pusslet har arkeologer och forskare hittat...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Evolutionen - människans utveckling

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2022-09-19

Människan och aporna hade gemensamma förfäder till för ungefär 7 till 6 miljoner år sedan. Vi är idag mest släkt med schimpanser. "Den tänkande människan", homo sapiens, levde i Östafrika för minst 150 000 år sedan. För 100 000 vandrade homo sapiens ut i världen. De kom till Europa för 40 00 år sedan. Homo sapiens och neandertalarna levde vid sidan av varandra i upp till 10 000 år. Det hände att de fick barn med varandra, men det var inte vanligt...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Mat och matvanor på stenåldern

av: Kaj Hildingson
2022-03-06

Matens historia går inte att skilja från människans historia. Utan mat skulle det varken finnas någon historia eller några människor. I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt. Från de första områdena där människan lärde sig odla, något som skedde på flera platser ungefär samtidigt, spred sig kunskapen över världen. Människorna lärde sig därefter odla alltfler grödor. Samtidigt lärde de sig alltmer om konstbevattning, vilket till sist skulle leda till uppkomsten av städer och de första stora civilisationerna, exempelvis Sumer. Tillgången på mat har varit avgörande för hur mycket befolkningen kan öka och var städer växt fram...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2021-05-26

Forskarna uppskattar att jorden skapades för omkring 4 600 miljoner år sedan. Det är en tidsrymd som är så enorm att den är svår för människan att förstå. För att göra det lite lättare att överblicka kan vi räkna om jordens ålder till ett vanligt år på tolv månader. Vi låtsas att det i dag är årets sista dag. Det är en måndag och klockan är tolv på förmiddagen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 1: Elden låter människan erövra världen

av: Kaj Hildingson
2021-02-16

Det krävdes flera värdefulla framsteg och uppfinningar innan människan kunde göra sig till härskare över jorden. En avgörande händelse var att människan lärde sig tämja elden, att mata den. Att värma sig vid eld förstår djuren - se på katten! Men inget djur kan hantera eld – inte tända den eller ta in den i sina grottor. Elden gav människan skydd mot de stora rovdjuren. Elden gav värme och möjlighet att laga varm mat...

+ Läs mer

M

Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

av: Gunnar Åselius
2020-01-08

Stenåldern i Norden brukar räknas från ca 12 000 f.Kr då de första människorna vandrade in i området, fram till ca 1800 f.Kr då bronsföremål blev allt vanligare i Norden som statussymboler och redskap. Därefter kommer vi in i bronsåldern som varade mellan 1800 f.Kr och 500 f.Kr. När sedan järn blev allt mer vanligt omkring 500 f.Kr kallas perioden för järnåldern, vilken sträcker sig ända fram till ca 1050 e.Kr då vikingatiden (den sista delperioden i Nordens järnålder) slutar i samband med att den kristna kulturen (inkl. latinska alfabetet) införs i Norden...

+ Läs mer

Länkar om Jägarstenålder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS