M
Tagg
Porträtt
Karl XIV Johan

Karl XIV Johan

Det misslyckade kriget med Ryssland 1808-1809 innebar att Sverige förlorade Finland. Innan fredsslutet ägde en statskupp rum i Sverige där kung Gustav IV Adolf avsattes. Han blev utvisad ur Sverige och levde senare i Schweiz.

Efter statskuppen utarbetades en ny regeringsform. Den 6 juni 1809 var den klar och antogs av Sveriges fyra stånd. Till minne av detta firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni.

Det viktiga med regeringsformen var maktdelningen. Man ville undvika både kungavälde och riksdagsvälde.

ANNONS

ANNONS

Nu valdes Karl XIII till tillfällig kung. Han var farbror till Gustav IV Adolf. Eftersom Karl XIII inte hade någon son eller dotter som kunde ärva tronen och dessutom började bli gammal, letade man med ljus och lyckta efter någon annan passande kung. Den personen fann man i Frankrike.

År 1810 blev Jean Baptiste Bernadotte (1763-1844), som var en känd fransk militär, inbjuden av den svenska staten att komma till Sverige och överta kungakronan. Orsaken till den ovanliga tronföljden var att Sverige nyligen hade förlorat hela Finland till Ryssland och många svenskar ville ta tillbaka sin östra rikshalva. Dessutom hade Sverige som sagt inte någon självklar kung sedan Gustav IV Adolf avsatts. Sverige behövde därför en skicklig militär befälhavare på tronen som hade förmåga att ge militär revansch. Jean Baptiste Bernadotte som tidigare varit en av Napoleons mest betrodda befälhavare - men som nu hamnat i onåd hos den franske kejsaren och därmed var tillgänglig för andra uppdrag - tycktes vara ett perfekt val. Han var dessutom extremt rik och en duktig administratör. Till saken hör att riksdagen faktiskt hade som krav att Bernadotte skulle bidra till att lösa Sveriges stora statsskuld med sin privata förmögenhet, vilket han senare också gjorde.

Jean Baptiste Bernadotte utsågs 1810 till svensk kronprins under namnet Karl Johan. När han kröntes till kung 1818 fick han kunganamnet Karl XIV Johan.

Karl Johan lät bli att försöka återta Finland från Ryssland och tvingade istället Norge in i en union med Sverige 1814.

Våra dagars kungafamilj härstammar från Karl XIV Johan eller Jean Baptiste Bernadotte som han också kallas.

S  Fördjupning

Karl XIV Johan, ursprungligen Jean Baptiste Bernadotte, 1763-1844, Sveriges kung 1818-1844. Han växte upp i en advokatfamilj i Pau i södra Frankrike. Tack vare revolutionen kunde den ofrälse Bernadotte avancera inom armén och bli en av Napoleons främsta bundsförvanter och så småningom marskalk. Han var för övrigt gift med Désirée Clary (Desideria), som tidigare varit förlovad med Napoleon och vars syster var gift med en bror till denne.

Redan som tronföljare från 1810 blev han i praktiken regent. Genast satte han sin stämpel på utrikespolitiken med alliansen med Ryssland 1812, mot den forne partnern Napoleon. Ett resultat av hans politik var också unionen med Norge.

Om hans utrikespolitik kan ses som djärv eller åtminstone överraskande var inrikespolitiken mer konservativ. Hans regentskap vilade trots allt på statskuppen 1809, och han blev aldrig fri från rädslan för att hans legitimitet skulle ifrågasättas. Maktutövningen präglades av stark kungamakt, och särskilt den liberala pressen utsattes för hans repressiva metoder. Trots att han aldrig lärde sig svenska lyckades han så småningom bli ganska populär bland folket.
 

ANNONS

ANNONS

S  Desideria

Desideria (1777-1860), ursprungligen Désirée Clary, var Karl XIV Johans gemål. Hon kom från en välbärgad borgarfamilj i Marseille, uppvaktades av Napoleon men gifte sig senare med Jean Baptiste Bernadotte.

Desideria anlände till Sverige 1810 men reste redan året efter till Paris, där hon tack vare vänskapen med Napoleon kunde medla mellan honom och sin make. År 1823 återvände hon till Sverige men trivdes aldrig i det såväl intellektuellt som vädermässigt kalla klimatet.
 


LÄS MER: Jean Baptiste Bernadotte - revolutionären som blev regent

LÄS MER: Slaget vid Leipzig 1813 - Karl Johans helomvändning och Napoleons fall


Litteratur:
Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996
Carlsson & Rosén, Svensk historia 2, Bonniers, 1980
Allan Sandström, Det stora nederlaget. När Sverige och Finland delades 1808-1809, Gullers, 2008


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Faktarutorna är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Karl XIV Johan.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Karl XIV Johan

S

Jean Baptiste Bernadotte - revolutionären som blev regent

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-08

Trevåningshuset med rangliga balkonger där den blivande regenten föddes hade inte mycket gemensamt med de slott där tidens furstar brukade se dagens ljus. Jean Baptistes familj tillhörde stadens medelklass, i en bortglömd landsdel 80 mil från Paris. Det sociala avståndet till landets glansfulla elit var närmast astronomiskt. Att familjen Bernadottes yngste son i slutet av sitt liv stolt kunde hävda att ”ingen har fyllt en bana liknande min” berodde naturligtvis delvis på hans egna förtjänster. Ännu viktigare var dock att han levde i en tid när det gamla samhället, ”l´ancien régime”, omkullkastades, kungaätter sopades undan, krigen ritade om Europas karta och meriter började slå ut börd som grund för avancemang...

+ Läs mer

S

Slaget vid Leipzig 1813 - Karl Johans helomvändning och Napoleons fall

av: Torbjörn Nilsson
2020-10-15

Slaget vid Leipzig i oktober 1813 var dåtidens största europeiska fältslag. Nästan 450 000 soldater deltog i vad som kallats ”die grösse Völkerschlacht” (det stora folkslaget). Vardera sidan – Napoleon och hans bundsförvanter respektive den stora antifranska alliansen – förlorade cirka 35 000 man i stupade. Trots att Napoleon inte helt besegrades, utan slog till reträtt, innebar slaget att han sedermera fick ge upp kejsarkronan. För Sveriges nye kronprins Karl Johan, Napoleons förre marskalk Jean Baptiste Bernadotte, innebar deltagandet mot Napoleon höjdpunkten på den nya utrikespolitik som han fört sitt nya hemland in i...

+ Läs mer

Podcast om Karl XIV Johan

SO-rummet podcast icon
M

Successionsordningen i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-09

Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

+ Läs mer

Länkar om Karl XIV Johan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS