Tagg om meditation

Meditation

M

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att verkligheten upplevs förändrad, ett slags överskridande (transcendens) av gränsen till en verklighet som människan normalt inte når med sina sinnen.

I objektsmeditation används olika objekt, till exempel böneord eller symboler. Tankarna koncentreras till objektet.

I djupmeditation eller kontemplation eftersträvas att nå ned i det undermedvetna.

ANNONS

ANNONS


LÄS MER: Zenbuddhism

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

Här nedan hittar du material med anknytning till meditation.

Uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Meditation

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS