S
Tagg
soldater
Kriget fördes mest i gränstrakterna mellan Sverige och Danmark.

Nordiska sjuårskriget

Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra sidan Danmark, Lübeck och Polen. Kriget är det längsta och blodigaste av alla de svensk-danska konflikterna i historien och slutade utan att något land behövde avträda territorium.

Bakgrunden till konflikten var motståndarnas oro över Sveriges engagemang i Baltikum. År 1562 inledde Sverige en blockad av staden Narvas handel, vilket retade de övriga Östersjömakterna. En officiell men mindre viktig tvisteorsak var frågan om Sverige eller Danmark hade rätt att föra tre kronor i sitt riksvapen.

ANNONS

ANNONS

Den första sammanstötningen blev en strid mellan de svenska och danska flottorna utanför Bornholm i maj 1563, varpå Danmark tre månader senare förklarade krig.

Omgående intog danskarna Älvsborg - Sveriges enda hamn i väster - och inledde en handelsblockad (se karta). Resten av kriget handlade mest om svenska försök att bryta inringningen.

Ett stort upplagt försök att erövra Norge misslyckades, men Trondheim och Jämtland erövrades temporärt. Varberg hölls besatt 1566-1569, varigenom Sverige åter fick kontakt med havet i väster. Från 1566 hade svenskarna dessutom sjöherraväldet i Östersjön, dels genom segrar av Klas Kristoffersson Horn, dels därför att den danska flottan gått under i en storm utanför Gotland (ca 5 000 drunknade).

Till följd av Erik XIV:s sinnessjukdom och upproret som sedan följde kom under senare delen av kriget den svenska krigsledningen under långa perioder att bli handlingsförlamade.

Till lands utkämpades en enda större drabbning, vid Axtorna i Halland i oktober 1565, där den danske fältherren Daniel Rantzau besegrade en starkare svensk här under befäl av Jakob Henriksson Hästesko. Operationerna bestod i övrigt mest av härjningståg i syfte att ödelägga motståndarens försörjningsområden. Bara på den svenska sidan av gränsen beräknas 7 000 gårdar ha blivit brända. Svenskarna massakrerade befolkningen i Ronneby 1564 (2 000 döda), och vid deras senare härjningståg ödelades Oslo, Fredrikstad, Ystad, Åhus och Sölvesborg. Under danskarnas infall i Götalandskapen och Småland 1566-1570 brändes Skara, Lidköping, Alingsås, Falköping, Jönköping, Linköping, Norrköping, Vadstena och Växjö.

När bägge sidor var totalt utmattade slöts freden i Stettin 1570.

Genom skattelättnader i de drabbade områdena gick återuppbyggnaden förvånansvärt fort.

LÄS MER: Armén och flottan under Vasatiden

LÄS MER: Älvsborgs lösen

LÄS MER: Erik XIV

LÄS MER: Freden i Stettin
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som handlar om det nordiska sjuårskriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nordiska sjuårskriget

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

M

Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

av: Herman Lindqvist
2018-04-30

Gustav Vasa var en produkt av medeltidens kultur. Hans nio barn - fyra söner och fem döttrar - uppfostrades till renässansmänniskor, lika konstälskande, mångsidigt bildade och hänsynslösa som någon renässanshärskare i Europa...

+ Läs mer

Podcast om Nordiska sjuårskriget

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

+ Läs mer

Länkar om Nordiska sjuårskriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS