S
Tagg
Tecknande av fredsfördrag.

Freden i Stettin

Freden i Stettin eller Stettinfreden var den fred som slöts den 13 december 1570 efter nordiska sjuårskriget - under medling av den habsburgske kejsaren - mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Lübeck å den andra.

Sverige och Danmark avsade sig alla anspråk på varandras områden. Båda parterna skulle tillsvidare också få föra tre kronor i riksvapnet. Sverige måste dock betala Älvsborgs lösen till Danmark och ett skadestånd till Lübeck för dess flotta samt garantera staden fritt tillträde till Narva. Sverige skulle även avstå sina områden i Estland till den tyske kejsaren mot ekonomisk kompensation. Eftersom ingen sådan kompensation betalades förblev Estland svenskt.

LÄS MER: Nordiska sjuårskriget

LÄS MER: Älvsborgs lösen
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till freden i Stettin.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
21 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Freden i Stettin

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

Länkar om Freden i Stettin

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS