Tagg om freden i Stettin

Freden i Stettin

S

Freden i Stettin eller Stettinfreden var den fred som slöts den 13 december 1570 efter nordiska sjuårskriget - under medling av den habsburgske kejsaren - mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Lübeck å den andra.

Sverige och Danmark avsade sig alla anspråk på varandras områden. Båda parterna skulle tillsvidare också få föra tre kronor i riksvapnet. Sverige måste dock betala Älvsborgs lösen till Danmark och ett skadestånd till Lübeck för dess flotta samt garantera staden fritt tillträde till Narva. Sverige skulle även avstå sina områden i Estland till den tyske kejsaren mot ekonomisk kompensation. Eftersom ingen sådan kompensation betalades förblev Estland svenskt.

LÄS MER: Nordiska sjuårskriget

LÄS MER: Älvsborgs lösen

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till freden i Stettin.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
21 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Länkar om Freden i Stettin

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS