M
Tagg
Deltagare
Deltagare under Wienkongressen.

Wienkongressen

Wienkongressen var en internationell stor politisk konferens som hölls mellan ambassadörer från Europas stormakter. Den ägde rum i Österrikes huvudstad Wien mellan 1 september 1814 och 9 juni 1815. Österrike var en av segermakterna efter Napoleonkrigen.

Ett av målen var att återställa ordningen och maktbalansen i Europa efter franska revolutionen och Napoleons framfart. Det gällde bland annat att se till att ingen stat i fortsättningen skulle kunna få ett så dominerande inflytande som Napoleons Frankrike hade haft.

ANNONS

ANNONS

En ledande princip var även att de gamla furstehusen skulle återinsättas även om gränser flyttades och områden byttes. I alla stater gjorde aristokratin försök att få tillbaka den maktposition som den haft före revolutionen och Napoleonkrigen.

Den nya ordningen såg också till att hejda de nya liberala strömningarna i Europa vilket skulle leda till oroligheter senare under 1800-talet.

Under kongressen delades Europa upp bland stormakterna i olika intressesfärer. Ingen hänsyn togs till etnicitet när de nya gränserna drogs. Senare under 1800-talet ledde detta på många platser runt om i Europa till att etniska grupper med en stark självidentitet utvecklade en stark nationalism. Ett exempel på de etniska problem som uppstod är Serbien, där den uppblossande nationalismen i förlängningen ledde till skotten i Sarajevo, den utlösande faktorn till första världskriget.

LÄS MER: Napoleonkrigen

LÄS MER: Metternich och Wienkongressen

Litteratur:
Kåre Tønnesson, Bra Böckers världshistoria, del 10 – Två revolutioner, Bokförlaget Bra Böcker, 1986
Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan presenteras material som handlar om Wienkongressen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Wienkongressen

S

Metternich och Wienkongressen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27

Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris förhindra revolutionära och nationella omstörtningar. Alla de, som kämpade för liberala eller nationella idéer, hyste ett "glödande" hat mot honom.

+ Läs mer

Länkar om Wienkongressen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS