Tagg om Wienkongressen
Bild:
Deltagare under Wienkongressen. Målning av Jean-Baptiste Isabey, 1819.

Wienkongressen

Wienkongressen var en internationell stor politisk konferens som hölls mellan ambassadörer från Europas stormakter. Den ägde rum i Österrikes huvudstad Wien mellan 1 september 1814 och 9 juni 1815. Österrike var en av segermakterna efter Napoleonkrigen.

Ett av målen var att återställa ordningen och maktbalansen i Europa efter franska revolutionen och Napoleons framfart. Det gällde bland annat att se till att ingen stat i fortsättningen skulle kunna få ett så dominerande inflytande som Napoleons Frankrike hade haft.

En ledande princip var även att de gamla furstehusen skulle återinsättas även om gränser flyttades och områden byttes. I alla stater gjorde aristokratin försök att få tillbaka den maktposition som den haft före revolutionen och Napoleonkrigen.

Den nya ordningen såg också till att hejda de nya liberala strömningarna i Europa vilket skulle leda till oroligheter senare under 1800-talet.

Under kongressen delades Europa upp bland stormakterna i olika intressesfärer. Ingen hänsyn togs till etnicitet när de nya gränserna drogs. Senare under 1800-talet ledde detta på många platser runt om i Europa till att etniska grupper med en stark självidentitet utvecklade en stark nationalism. Ett exempel på de etniska problem som uppstod är Serbien, där den uppblossande nationalismen i förlängningen ledde till skotten i Sarajevo, den utlösande faktorn till första världskriget.

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan presenteras material som handlar om Wienkongressen.

Uppdaterad: 
13 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Wienkongressen

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27
Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris...

Länkar om Wienkongressen

Sortera efter:
          

Genomgång (15:28 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om det långa 1800-talets huvuddrag och bakgrunden till första världskriget. Här berättas om Wienkongressen, nationalism, Tysklands enande, Italiens enande, Habsburgska väldet (Österrike-Ungern),  kolonialism och imperialism, brittiska imperiet, trippelententen och trippelalliansen, idustriell och teknisk utveckling o.s.v. 

Spara som favorit
          

Genomgång (7:04 min) om arvet efter franska revolutionen. Här berättas bl.a. om Wienkongressen och franska revolutionens följder som bl.a. utmynnade i demokratins framväxt under 1800-talet. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (3:07 min) av SO-läraren Christopher Sköld som berättar kortfattat om Napoleonkrigen och dess följder.

Spara som favorit
          

Föreläsning (10:19 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar kortfattat om vad som utmärker nationalism och om dess framväxt och historia. Filmen fokuserar på nationalism under 1800-talet och början av 1900-talet.

Spara som favorit
          

Presentation (9:29 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den franska revolutionens efterdyningar och den följande Napoleontiden.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (25:47 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om den franska revolutionens följder. Här berörs revolutionskrigen, Robespierres skräckvälde, Napoleon Bonaparte, Frankrikes erövring av Europa, Wienkongressen 1814-1815, följder på kort sikt, följder på längre sikt, politiska ideologier, nationalismens uppkomst, arvet efter franska revolutionen

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om Napoleon och hans erövringskrig i början av 1800-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om Wienkongressen som var en konferens mellan ambassadörer från Europas stormakter. Syftet med Wienkongressen var att bringa ordning mellan Europas stater efter Napoleonkrigen och att skapa maktbalans. Ingen stat skulle få ett dominerande inflytande...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om nationstanken ur ett historiskt perspektiv. Nationstanken var ett brott mot tidigare tänkesätt och mot en förhärskande praxis i hela Europa. Den bröt mot den dynastiska principen som sa att fursten ägde landet – inte landet fursten. Den bröt mot adelns och kungarnas monopol på att representera nationen…

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs hemsida kan du läsa om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under tiden mellan 1815-1914, en epok som ibland kallas nationalismens och imperialismens tid.

Spara som favorit