M
Tagg
Napoleon under ryska fälttåget.
Napoleon är än idag en av världshistoriens mest ryktbara fältherrar.

Napoleonkrigen

Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på andra ställen i världen 1799-1815. Konflikterna utkämpades främst mellan Napoleons Frankrike tillsammans med sina allierade och en varierande koalition av europeiska stater bestående av bland annat Österrike och Storbritannien.

Napoleon Bonaparte är känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. Han vann sina slag med massanfall. Förlusterna blev väldiga, men Napoleon fick nya soldater genom den allmänna värnplikten som hade införts i Frankrike i samband med de krig som följde efter den franska revolutionen. ”Soldater är kanonmat”, sa Napoleon. Fyra miljoner fransmän skulle komma att dö för Napoleons skull.

ANNONS

ANNONS

Under Napoleons tid vid makten erövrade de franska arméerna nästan hela Europa. I det berömda trekejsarslaget vid Austerlitz 1805 besegrade fransmännen samtidigt både den österrikiske kejsarens och den ryske tsarens trupper. Senare besegrade Napoleon även Preussen.

Omkring 1810 stod Napoleon på höjden av sin karriär (se karta). Han hade erövrat nästan hela Europa, utom England, och det berodde på att Storbritannien hade Europas starkaste flotta. ”Låt oss bara under sex timmar bli herrar över Engelska kanalen, så ska vi bli herrar över världen”, ska Napoleon ha sagt. Men den brittiska flottan besegrade den franska i sjöslaget vid Trafalgar 1805 utanför Spaniens kust. Den brittiska flottstyrkan leddes av den berömde lord Nelson, som meddelade sin besättning att ”England väntar att varje man gör sin plikt”. Nelson fick ena benet bortskjutet av en kanonkula och dog några timmar efter slaget.

1812 hade Napoleon bestämt sig för att erövra det väldiga Ryssland. I juni marscherade Napoleons stora armé på omkring 600 000 soldater (inkl. allierade) in i Ryssland. Samtidigt drog sig de ryska soldaterna undan och brände byar och förstörde allt ätbart och användbart i de franska soldaternas marschväg.

Efter en stor sammandrabbning med den ryska armén vid Borodino i september, kunde Napoleons armé tåga in i Moskva. Men staden var utrymd. Nästa dag började staden brinna. Moskva brann i sex dagar. Det var ryssarna själva som förstörde staden för att tvinga fransmännen att dra sig tillbaka. Napoleons läge blev nu alltmer desperat. Förnödenheterna började tryta och fienden gick inte att tvinga till ett avgörande fältslag.

I slutet av oktober påbörjades återtåget mot Frankrike. Den långa marschen blev en katastrof för Napoleons armé. Soldaterna var inte rustade för den stränga ryska vintern och tsarens trupper anföll hela tiden.

Drygt 600 000 soldater hade tågat in i Ryssland. Fem månader senare kom mindre än 30 000 av dem tillbaka. Napoleon hade därmed förlorat i stort sett hela sin armé som dessutom till stor del hade bestått av oersättliga krigsvana veteraner.

Nu bildades ett förbund mellan de europeiska staterna varefter Napoleon besegrades. Napoleon avsattes 1814 och fördes till den lilla ön Elba utanför Italiens kust. Napoleon fick ön som ett suveränt furstendöme. Samtidigt återinfördes kungadömet i Frankrike och en yngre bror till den avrättade Ludvig XVI blev ny kung.

ANNONS

ANNONS

Ett år efter deporteringen till Elba återvände Napoleon till Paris där han på nytt tog makten. Men den 18 juni 1815 mötte Napoleons armé en brittisk och preussisk armé vid den lilla byn Waterloo i Belgien. Det blev kejsarens sista strid. Hans armé besegrades och hundra dagar efter sin återkomst till Frankrike tvingades han än en gång lämna sin tron. Napoleonkrigen var därmed slut.

Under Wienkongressen 1815 - ett europeiskt politiskt toppmöte mellan Napoleonkrigens segrarmakter - lades nya riktlinjer fram som skulle forma 1800-talets Europa. Det huvudsakliga målet med Wienkongressen var att återställa ordningen och maktbalansen i Europa efter franska revolutionen och Napoleons framfart. Läs mer om Wienkongressen >

LÄS MER: Napoleons tid vid makten 1799-1815

LÄS MER: Napoleon Bonaparte

LÄS MER: Slaget vid Waterloo

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om Napoleonkrigen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Napoleonkrigen

Möt källorna - historia i original

av: Riksarkivet
Högstadiet, Gymnasiet

"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

+ Läs mer

Artiklar om Napoleonkrigen

S

Slaget vid Leipzig 1813 - Karl Johans helomvändning och Napoleons fall

av: Torbjörn Nilsson
2020-10-15

Slaget vid Leipzig i oktober 1813 var dåtidens största europeiska fältslag. Nästan 450 000 soldater deltog i vad som kallats ”die grösse Völkerschlacht” (det stora folkslaget). Vardera sidan – Napoleon och hans bundsförvanter respektive den stora antifranska alliansen – förlorade cirka 35 000 man i stupade. Trots att Napoleon inte helt besegrades, utan slog till reträtt, innebar slaget att han sedermera fick ge upp kejsarkronan. För Sveriges nye kronprins Karl Johan, Napoleons förre marskalk Jean Baptiste Bernadotte, innebar deltagandet mot Napoleon höjdpunkten på den nya utrikespolitik som han fört sitt nya hemland in i...

+ Läs mer

M

Matindustrins utveckling - ett samspel mellan militära och civila behov

av: Folke Schimanski
2019-04-03

Under loppet av 1800-talet började mat konserveras i industriell skala. Det drevs fram i ett samspel mellan militära och civila intressen. Under slutet av 1800-talet löstes också problemet hur man skulle kunna bevara livsmedel genom kylteknik...

+ Läs mer

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

av: Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

S

Metternich och Wienkongressen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27

Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris förhindra revolutionära och nationella omstörtningar. Alla de, som kämpade för liberala eller nationella idéer, hyste ett "glödande" hat mot honom.

+ Läs mer

S

Napoleon erövrar Europa : Uppror i Spanien

av: Per Höjeberg
2014-02-23

Spanien och Frankrike stod först på samma sida mot Storbritannien. När franska trupper väl var i Spanien svängde dock den spanska inställningen till de allierade fransmännen. Mer och mer framstod den franska armén inte som befriare, utan som en ockupationsmakt...

+ Läs mer

S

Napoleon erövrar Europa : Uppror i Tyskland och Österrike

av: Per Höjeberg
2014-02-23

Under Napoleon Bonapartes ledning kom Frankrike att besätta stora delar av Europa. På sina håll hälsades de franska trupperna som befriare från det gamla samhällets orättvisor. På de flesta ställen blev dock de franska trupperna inte välkomnade...

+ Läs mer

Länkar om Napoleonkrigen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS