Tagg om nederbörd

Nederbörd

L

Nederbörd är regn, snö eller hagel - vatten som i olika form faller från himlen. All nederbörd orsakas av att fuktig luft tvingas stiga och därefter avkyls högre upp i atmosfären. Då övergår vattenångan till vattendroppar eller snö.

Det finns flera anledningar till att luftmassan avkyls och avger nederbörd. Ett exempel är när en varm och fuktig vind tvingas stiga när den möter en bergskedja. Luften kyls då av varefter det börjar regna.

Det kan också börja regna om en kall och en varm luftmassa möts. Då stiger den varma luften upp över den kalla och avger nederbörd när den avkyls. Detta kallas för frontregn.

ANNONS

ANNONS

Den tredje orsaken till att nederbörd uppstår är över varma och fuktiga områden. Då stiger luften snabbt i höjden och kyls av på högre höjder där den avger nederbörd - som t.ex. vid ekvatorn.

M  Fördjupning

Det vatten som dunstar faller ner i form av nederbörd. Nederbörd kommer i tre olika former: regn, snö och hagel. Regnet består enbart av vattendroppar som är för tunga för att stanna kvar i molnen och då faller till marken. När det är minusgrader i molnen bildas istället små iskristaller som faller till marken, detta kallas snö. Hagel bildas genom att vattendropparna hastigt fryser till i uppåtvindar inne i molnen. När de faller nedåt kan nya vattendroppar frysa på dem och bilda små korn. När kornen är tillräckligt tunga faller de ner till marken.

Orsaken till nederbörd består i att varm luft kan hålla mer vatten är kall luft. När den varma luften med vattenånga kyls så pressas vattenmolekylerna ihop och blir till slut nederbörd. Orsakerna till att vattnet kyls ner och bildar nederbörd är flera.

  • Orografisk nederbörd
    När varm fuktig luft blåser in över landområden möter den ibland geografiska hinder i form av berg eller kullar. När luften möter dessa landmassor tvingas den uppåt av vindarna. Det gör att luften kyls ner och att nederbörd bildas. Därför kan det vid vissa platser regna väldigt mycket, medan det uppstår regnskugga på andra sidan av bergen. Ett sådant område är vid Himalaya. Där regnar det stora mängder, medan det på andra sidan av bergskedjan uppstått en av världens största öknar; Gobiöknen.
  • Konvektiv nederbörd
    Under väldigt varma dagar kan marken värmas så mycket på en plats att den drar åt sig omgivande fukt. Denna fukt avdunstar och stiger. När den kommer tillräckligt högt kyls den ner och nederbörd bildas. Denna nederbörd faller i regel rakt över den plats där den bildas. Ibland kan också stora åskmoln växa fram. Denna typ nederbörd uppstår bara under sommaren i vår del av Europa.
  • Frontnederbörd
    När en varm och en kall luftmassa möts pressas den kalla luften in under den varma. Den varma luften tvingas uppåt vilket får den att kylas ner. Då övergår fukten i den varma luften till regndroppar och nederbörd bildas. Principen är densamma som vid orografisk nederbörd, men med skillnaden att det är ett luftområde istället för ett bergområde. När denna process sker kan det ibland vara så tydliga linjer på himlen att man kan se exakt var gränsen går.


LÄS MER: Klimat

LÄS MER: Atmosfären, moln och vindar

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare. Fördjupningen är skriven av Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare.

Här hittar du material som handlar om nederbörd i form av regn, snö och hagel.

Uppdaterad: 21 februari 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nederbörd

L

Lätta fakta om vatten

av: Carsten Ryytty och Kaj Hildingson
2015-09-09

Större delen av jorden är täckt av vatten. Världshavet upptar 70,8 procent av jordens yta. Därför brukar man kalla jorden för "den blå planeten" eftersom den ser övervägande blå ut från rymden...

+ Läs mer

S

Atmosfären, moln och vindar

av: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
2014-03-12

Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss i jordens atmosfär, och som vi behöver för att kunna andas. Luften består till största delen av kväve (ca 78%) och syre (ca 21%). Luften runt jorden kallas för atmosfären. Atmosfären är indelad i olika skikt efter temperaturförhållanden...

+ Läs mer

M

Orkaner - ett fruktat väderfenomen

av: Carsten Ryytty
2014-02-18

De mest dödsbringande av alla sorters oväder är de tropiska orkanerna. När en orkan dragit fram över ett område efterlämnar den förödelse och död...

+ Läs mer

Länkar om Nederbörd

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS