S
Tagg
Apostlarna
Jesus med sina tolv apostlar (lärjungar).

Jesus lärjungar

I Apostlagärningarnas andra kapitel berättas om hur lärjungarna efter att de blivit "uppfyllda av den heliga ande" trädde fram inför folket. Petrus talade om Jesus, den korsfäste, och avslutade med följande ord:

- Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst. [...]

Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem:

- Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte

De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
[Apg 2:36, 40-42]

ANNONS

ANNONS

Detta var början till den världsreligion som kallas kristendom. De första kristna, dvs lärjungarna och kretsen kring dem, brukar kallas den urkristna församlingen. De var alla döpta som tecken på att de bekände sin tro på Jesus. Enligt texten ovan höll de bl.a. fast vid "den inbördes hjälpen" och "brödbrytandet". Det betyder att de broderligt delade på all föda. Kanske hade de fullständig egendomsgemenskap, dvs delade på allt.

Apostlarna blir missionärer

Lärjungarna - eller apostlarna som de i allmänhet kallas - blev ofta förföljda. I Apostlagärningarna berättas t.ex. om hur Jakob avrättas, Stefanus stenas och andra fängslas. En av de kristnas svåraste förföljare hette Saulus. I Apostlagärningarnas nionde kapitel berättas om hur Saulus blev omvänd på vägen till Damaskus och hur han därefter blev den unga kristna kyrkans främste missionär. Paulus, som Saulus då började kalla sig, gjorde tre omfattande missionsresor i östra medelhavsområdet och grundade många församlingar. I olika brev till församlingarna berättade han om sin syn på Jesus. Han formade en kristen "teologi" som i form av brev ingår i Nya testamentet.

ANNONS

Jesus tolv lärjungar samt Paulus

I den kristna konsten avbildas apostlarna ofta med olika föremål. På de äldsta bilderna har de bara en bok i handen. Härigenom skulle man kunna skilja dem från profeterna som bar på en pergamentsrulle. Efterhand försågs lärjungarna med många individuella attribut, som ofta syftade på händelser i deras liv eller på deras dödssätt. På dörrmålningarna till ett altarskåp från 1500-talet i Bollnäs kyrka syns flera av dessa symboler:

Jesu larjungar
Bild: Oscar Svensson
Bild från altarskåpet i Bollnäs kyrka.

Simon bär på en såg. Han blev, enligt legenden, ihjälsågad.

Bartolomeus har en kniv i handen. Han ska ha flåtts levande med kniv, korsfästs och till sist halshuggits.

Andreas korsfästes på ett "kryssformat" kors, ett s.k. Andreaskors.

Filippus fick en avgudastaty att gå sönder när han höll upp en korsstav.

Judas Taddeus eller Lebbeus blev halshuggen med hillebard.

Petrus avbildas med en eller två nycklar - "Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket" (Matt 16:19). De tre lyfta fingrarna syftar på hans trefaldiga förnekelse.

Paulus räknas sedan år 120 som en av apostlarna. Han avrättades som romersk medborgare med svärd. Detta - hans attribut - kan också ses som symbol för "Andens svärd" som han talar om i sina brev. Paulus håller alltid svärdet med spetsen nedåt.

Jakob med tillnamnet den äldre, avbildas ofta som pilgrim med stav, flaska, väska och pilgrimshatt med en mussla. Jakob verkade som missionär i Spanien och är begravd i Compostela. Han var den förste av lärjungarna som led martyrdöden.

Johannes avbildas oftast som en ung man utan skägg. Han fick, enligt legenden, en bägare med gift av en Dianapräst. Johannes gjorde korstecknet över bägaren och "giftet flydde i en orms gestalt". Johannes var den enda av lärjungarna som dog en naturlig död.

Jakob den yngre kallas också Alfeus son. Han bär på en valkarstång - en "klubba" som användes vid tygberedning. Jakob d.y. blev också ihjälslagen med en liknande klubba.

Matteus avbildas här med bila. Han blev halshuggen framför ett avgudaaltare. Andra vanliga attribut till Matteus är en penningpung eller en räknebräda. Båda dessa syftar på att han var publik (tullare/skatteindrivare) innan han blev apostel.

Thomas avbildas med en lans som syftar på han blev ihjälstucken av fyra soldater med lansar på den indiska kungen Misdais befallning. Mer vanligt är att han håller i en vinkelhake. Den syftar på legenden om Thomas som "den himmelske byggmästaren".

Judas Iskariot, den tolfte ursprungliga lärjungen som förrådde Jesus för trettio silverpengar, avbildas mycket sällan i den kristna konsten. Läs mer >
 

 

FÖRFATTARE

Text: Åke Magnusson och Börje Andersson, läromedelsförfattare
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Jesus lärjungar.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jesus lärjungar

M

Vem var Jesus?

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-04

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya testamentet var Jesus inte någon vanlig människa. Han var Guds son, som kommit för att rädda världen. Men hur vet vi något om Jesus? Vem var han och hur såg Jesus på sig själv?

+ Läs mer

M

Var Judas verkligen en förrädare?

av: Daniel Rydén
2020-12-14

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut sin läromästare för trettio silverpenningar? Var Judas överhuvudtaget en förrädare? I den här artikeln kastar journalisten och författaren Daniel Rydén nytt ljus över mytbildningen kring Jesus död och uppståndelse...

+ Läs mer

M

Kristendomens texter och den kristna traditionen

av: Hanna Hägerland
2017-11-30

Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesus liv och de kristna den närmaste tiden därefter...

+ Läs mer

M

Kristendomens uppkomst

av: Hanna Hägerland
2017-09-17

Det som kom att bli kristendomen uppstod från början kring personen Jesus från Nasaret. Jesus fick många anhängare som trodde att han var den Messias som judarna väntade på. Eftersom det grekiska ordet för Messias är Kristus, talade man snart om Jesus Kristus...

+ Läs mer

M

Paulus - urkyrkans främsta missionär

av: Carsten Ryytty
2016-09-18

Paulus var aposteln som aldrig träffade Jesus, men han var den person som bidrog till att kristendomen växte till en världsreligion.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Jesus död

av: Carsten Ryytty
2014-02-16

År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av den lokala ordningsmakten. Han ställdes senare inför rätta och dömdes som upprorsman varefter han avrättades genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion...

+ Läs mer

Länkar om Jesus lärjungar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS