Tagg om schamanism
Bild:
Mongolisk schaman med trumma.

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett gemensamt drag för dessa religioner är extatiska upplevelser och schamanens centrala roll som länk mellan den verkliga världen och andevärlden (en schaman är en person som anses ha speciella egenskaper och som står i kontakt med andevärlden).

Schamanism är nära sammankopplat med animism. Med begreppet animism menas "tron på att naturen är besjälad och har liv" - att övernaturliga och gudomliga makter är en del av naturen runt omkring oss.

Schamanismen är mycket gammal. Religionshistoriker uppskattar att denna form av religionsutövning uppstod redan under jägarstenåldern för minst 20 000 år sedan. Schamanismen var, och är fortfarande, utbredd bland ursprungsbefolkningarna i Syd- och Nordamerika samt i Sibirien och andra delar av Asien. Schamanism fanns även inom den samiska kulturen och samernas schamaner kallades för nåjder (naider).

Själva ordet schaman kommer från det sibiriska språket tungusiska och kan närmast översättas till "religiös specialist". Schamanerna anses komma i kontakt med andevärlden genom seans då de uppnår ett extatiskt tillstånd. Denna föreställning bygger på att schamanens själ lämnar kroppen och beger sig till den andliga världen. Genom dessa "färder" sägs schamanerna få insyn i den andliga världen.

Schamanernas förmåga att förflytta sina själar sägs gå i arv från schamanen till barnen eller att den som övertar rollen som schaman på något annat vis har släktskap med den avlidne. Schamanens främsta redskap är trumman som består av ett djurskinn spänt runt en oftast rund träram. Skinnet är bemålat med bilder som sägs vara hämtade från andevärlden dit schamanen färdas.

Schamanen inleder seansen med suggestiv (fantasieggande) sång som ackompanjeras med en trumma. I nästa fas går schamanen in i extas, tappar trumman och trillar omkull. Då schamanen ligger orörlig, oftast på ett renskinn eller något annat djurskinn, så befinner sig själen i andevärden. Efter att schamanen återkommer till medvetande kan han eller hon noggrant redogöra för åhörarna om resan till den andra sidan och de andar som visat sig där.

Folk söker vägledning och hjälp hos schamanerna för att de tror att de kan bota sjukdomar, men också för att de via schamanerna kan få kontakt och budskap från sina avlidna släktingar. Schamanerna fungerar därför oftast både som andliga vägledare och som medicinmän eller medicinkvinnor.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Relaterade taggar:

Här nedan hittar du material som handlar om schamanism.

Uppdaterad: 
31 mars 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Schamanism

S
Åsa Virdi Kroik
2014-01-05
Samernas tidiga historia är i hög grad höljt i dunkel och lika lite vet man om samernas tidiga religion. Men man vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det...

Länkar om Schamanism

Sortera efter:
          

Sápmi är en webbplats där du kan läsa om samerna ur olika perspektiv. Här berättas om samernas kultur, traditioner, historia, religion m.m. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut...

Spara som favorit
          

Genomgång (6:43 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om naturreligion.

Spara som favorit
          

Genomgång där mellanstadieläraren Eva Kleveholt berättar kortfattat (3:44 min) om naturreligion med fokus på samisk religion.

Spara som favorit
          

Sjunde avsnittet (28:46 min) av Världens religioner - stamkulturer, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          
Bild:

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (41 min) ur Teologiska rummet som handlar om själen, själssjukdomar och om olika modeller för hur man tolkat det själsliga genom historien. Vad är en själ, en gudagnista eller ett psyke reducerbart till biokemi? Hur ser det teologiska och det naturvetenskapliga själsbegreppet ut? Och vilket språk använder man för att beskriva själen eller psyket?

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där Thomas Jonsson ger en bild av vikingatidens mytomspunna värstingkrigare, bärsärkarna. Myten om de gamla bärsärkarna kan än idag sägas vara högst levande. Forskarna har dock länge tvistat om vilka dessa elitkrigare egentligen var. Medan vissa menar att de bör förpassas till sagans och mytens värld menar andra att dessa galna krigare med kopplingar både till schamanismen och till den fornnordiska trolldomstraditionen faktiskt har funnits...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kortfattat om samisk religion. Här berättas främst om dess seder och bruk. Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion.) De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna...

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du kortfattad information om det heliga i naturfolkens religion. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa vår egen tids asatro. I artikeln redogörs för den moderna asatrons historia samt de olika typer av asatro som finns idag. Här finns också en länklista över några organisationer som tillämpar "modern asatro".

Spara som favorit

Relaterade taggar