Tagg om schamanism

Schamanism

M
Mongolisk schaman med trumma.

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett gemensamt drag för dessa religioner är extatiska upplevelser och schamanens centrala roll som länk mellan den verkliga världen och andevärlden (en schaman är en person som anses ha speciella egenskaper och som står i kontakt med andevärlden).

Schamanism är nära sammankopplat med animism. Med begreppet animism menas "tron på att naturen är besjälad och har liv" - att övernaturliga och gudomliga makter är en del av naturen runt omkring oss.

Schamanismen är mycket gammal. Religionshistoriker uppskattar att denna form av religionsutövning uppstod redan under jägarstenåldern för minst 20 000 år sedan. Schamanismen var, och är fortfarande, utbredd bland ursprungsbefolkningarna i Syd- och Nordamerika samt i Sibirien och andra delar av Asien. Schamanism fanns även inom den samiska kulturen och samernas schamaner kallades för nåjder (naider).

ANNONS

ANNONS

Själva ordet schaman kommer från det sibiriska språket tungusiska och kan närmast översättas till "religiös specialist". Schamanerna anses komma i kontakt med andevärlden genom seans då de uppnår ett extatiskt tillstånd. Denna föreställning bygger på att schamanens själ lämnar kroppen och beger sig till den andliga världen. Genom dessa "färder" sägs schamanerna få insyn i den andliga världen.

Schamanernas förmåga att förflytta sina själar sägs gå i arv från schamanen till barnen eller att den som övertar rollen som schaman på något annat vis har släktskap med den avlidne. Schamanens främsta redskap är trumman som består av ett djurskinn spänt runt en oftast rund träram. Skinnet är bemålat med bilder som sägs vara hämtade från andevärlden dit schamanen färdas.

Schamanen inleder seansen med suggestiv (fantasieggande) sång som ackompanjeras med en trumma. I nästa fas går schamanen in i extas, tappar trumman och trillar omkull. Då schamanen ligger orörlig, oftast på ett renskinn eller något annat djurskinn, så befinner sig själen i andevärlden. Efter att schamanen återkommer till medvetande kan han eller hon noggrant redogöra för åhörarna om resan till den andra sidan och de andar som visat sig där.

ANNONS

Folk söker vägledning och hjälp hos schamanerna för att de tror att de kan bota sjukdomar, men också för att de via schamanerna kan få kontakt och budskap från sina avlidna släktingar. Schamanerna fungerar därför oftast både som andliga vägledare och som medicinmän eller medicinkvinnor.

LÄS MER: Naturreligion

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om schamanism.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Schamanism

S

Samernas religion

av: Åsa Virdi Kroik
2014-01-05

Samernas tidiga historia är i hög grad höljt i dunkel och lika lite vet man om samernas tidiga religion. Men man vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område man nu bebor och samernas traditionella religion liknar många andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner.

+ Läs mer

Länkar om Schamanism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS