M
Tagg
Schaman
Mongolisk schaman med trumma.

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett gemensamt drag för dessa religioner är extatiska upplevelser och schamanens centrala roll som länk mellan den verkliga världen och andevärlden (en schaman är en person som anses ha speciella egenskaper och som står i kontakt med andevärlden).

Schamanism är nära sammankopplat med animism. Med begreppet animism menas "tron på att naturen är besjälad och har liv" - att övernaturliga och gudomliga makter är en del av naturen runt omkring oss.

ANNONS

ANNONS

Schamanismen är mycket gammal. Religionshistoriker uppskattar att denna form av religionsutövning uppstod redan under jägarstenåldern för minst 20 000 år sedan.

Schamanismen var, och är fortfarande, utbredd bland ursprungsbefolkningarna i Syd- och Nordamerika samt i Sibirien och andra delar av Asien. Schamanism fanns även inom den samiska kulturen och samernas schamaner kallades för nåjder (naider).

Själva ordet schaman kommer från det sibiriska språket tungusiska och kan närmast översättas till "religiös specialist". Schamanerna anses komma i kontakt med andevärlden genom seans då de uppnår ett extatiskt tillstånd. Denna föreställning bygger på att schamanens själ lämnar kroppen och beger sig till den andliga världen. Genom dessa "färder" sägs schamanerna få insyn i den andliga världen.

Schamanernas förmåga att förflytta sina själar sägs gå i arv från schamanen till barnen eller att den som övertar rollen som schaman på något annat vis har släktskap med den avlidne. Schamanens främsta redskap är trumman som består av ett djurskinn spänt runt en oftast rund träram. Skinnet är bemålat med bilder som sägs vara hämtade från andevärlden dit schamanen färdas.

Schamanen inleder seansen med suggestiv (fantasieggande) sång som ackompanjeras med en trumma. I nästa fas går schamanen in i extas, tappar trumman och trillar omkull. Då schamanen ligger orörlig, oftast på ett renskinn eller något annat djurskinn, så befinner sig själen i andevärlden. Efter att schamanen återkommer till medvetande kan han eller hon noggrant redogöra för åhörarna om resan till den andra sidan och de andar som visat sig där.

Folk söker vägledning och hjälp hos schamanerna för att de tror att de kan bota sjukdomar, men också för att de via schamanerna kan få kontakt och budskap från sina avlidna släktingar. Schamanerna fungerar därför oftast både som andliga vägledare och som medicinmän eller medicinkvinnor.

LÄS MER: Naturreligion

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om schamanism.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Schamanism

M

New Age - i religionens gränsmarker

av: Lennart Koskinen
2022-04-18

New Age kan liknas vid ett andligt smörgåsbord där man tar av de rätter som passar. Från slutet av 1960-talet framträdde en rad olika tankar som alternativ till de etablerade livsåskådningarna. New Age-tankarna, som är sinsemellan olika, saknar dogmer, fasta ritualer, fastställda heliga skrifter, centrala ledare och medlemsupptagning. Det finns heller ingen klar organisation och det ställs inga krav på att anhängare ska omfatta hela budskapet. New Age riktar sig till den enskilda individen men är ingen privatreligion utan öppet missionerande med skriftspridning, diskussionsutbyten, kurser, butiksförsäljning och träffar för andliga och mystiska upplevelser. Tankegodset kommer från olika religioner, främst indiska läror, från teosofin, från pyskoanalytikern CG Jung, från vetenskapen och från en rad - nutida och forntida - ockulta och magiska fenomen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter kommer till uttryck i växlingen mellan mörker och ljus, sommar och vinter, ebb och flod, regn och torka, och bestämmer förutsättningarna för mänskligt liv. Norrsken, åskväder, vulkanutbrott och andra naturfenomen markerar närvaro. I dessa kraftfält lever människan inte som en analyserande åskådare, utan som delaktig i en allomfattande organisk helhet. Hon delar tillvaron med djuren, växterna och de "döda" tingen. Det går inte någon skarp gräns mellan levande och döda. Allt ingår i helheten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Samerna - från trumman till korset

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-14

Vår kunskap om samisk religion grundar sig på en levande folktradition, berättelser från 1600- och 1700-talens missionärer, arkeologiska utgrävningar och den samiska trumman med sin rika men svårtolkade teckenvärld. Nåjden var samernas motsvarighet till de afrikanska folkens medicinman och de sibiriska folkens shaman. Hans själ frigjorde sig under extas från kroppen för att besöka avlägsna världar, där gudar och andar bodde...

+ Läs mer

S

Samernas religion

av: Åsa Virdi Kroik
2014-01-05

Samernas religion delar drag med andra urfolks religioner där naturen är helig och riter upprätthåller den kosmiska balansen. Religionens utveckling speglas i historiska källor, dels från 1100-talet som beskriver den samiska religionens uråldriga riter, och dels senare under 1600-talet när missionärer dokumenterade samernas omvändelse till kristendomen. Trots försök att utrota de gamla traditionerna genom att förstöra religiösa föremål och tysta schamaner, så har samernas religion överlevt in i vår tid, om än i förändrad form...

+ Läs mer

Länkar om Schamanism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS