Tagg om klimatzoner

Klimatzoner

L

Med klimat menas den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid. Klimatet kan därför bara fastställas genom analys av väderobservationer som pågått under lång tid.

Det klimat som råder på olika platser påverkas av flera olika saker.

De tre viktigaste faktorerna som påverkar klimatet är:

ANNONS

ANNONS

 1. Avstånd från ekvatorn.
   
 2. Höjd över havet.
   
 3. Avstånd till havet.

Områden som har liknande klimat räknas till samma klimatzon. Det finns fyra olika klimatzoner i världen. Nästan hela Europa ligger i den tempererade zonen.

 1. Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Mycket regnskog här. Ett tropiskt klimat präglas av rik nederbörd och höga medeltemperaturer, minst 18 °C varje månad.
   
 2. Subtropisk zon: Klimatzoner norr och söder om den tropiska zonen. Många öknar finns här. Ett subtropiskt klimat är torrt och varmt med långa varma somrar och korta, milda vintrar.
   
 3. Tempererad zon: Klimatzonen norr och söder om den subtropiska. Här finns fyra årstider med kalla vintrar och varma somrar.
   
 4. Polarzon: Klimatzonerna närmast nord- och sydpolen. Polarklimat kallas även arktiskt klimat och innebär att medeltemperaturen per månad aldrig överstiger 10 °C.

  Klimatzoner karta
  Bild: SO-rummet.se
  Förenklad karta som visar jordens fyra klimatzoner. Det finns olika sätt att dela in zonerna på varför kartor som visar klimatzoner kan skilja sig åt.


LÄS MER: Växtlighet och vatten

LÄS MER: Klimat


Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till klimatzoner.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
14 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Länkar om Klimatzoner

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS