M
Tagg
istäcke på jorden
Så här kanske jorden ser ut under nästa istid?

Istider

Istider är geologiska perioder i jordens historia då stora delar av kontinenternas yta varit täckta med inlandsisar och glaciärer.

Den senaste istiden inleddes för omkring 70 000 år sedan och tog slut för ca 12 000 år sedan.

Studier av pollen, insektsrester och annat visar att temperaturen har varierat kraftigt de senaste två miljoner åren. Istider och varmare perioder har kontinuerligt avlöst varandra.

ANNONS

Data från iskärnor som hämtats ut Grönlands inlandsis, visar att dessa temperaturväxlingar kan gå mycket snabbt. Temperaturen kan sjunka med 4-5 °C på bara några årtionden, vilket är tillräckligt för att inlandsisar ska uppstå. Dessa snabba klimatförändringar beror på att Golfströmmens bana ändras på ett cykliskt vis (i cykliska perioder). Forskarna menar därför att vi högst sannolikt kommer att gå in i en ny istid inom de närmaste 20 000 - 40 000 åren.

LÄS MER: Jordens istider

LÄS MER: Lätta fakta om den senaste istiden

Litteratur:
Jan Jonason m.fl., Planeten Jorden: Istider, Bokorama, 1984
Lars-König Königsson och Tore Frängsmyr, Istid - nutid - istid: Om klimatförädringar, Natur och kultur, 1977


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till istider.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Istider

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om den senaste istiden

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-27

Den senaste istiden började för 110 000 år sedan. Klimatet blev allt kallare och glaciärerna växte varje år tills de bildade ett sammanhängande istäcke. Isen hade sin största utbredning för 22 000 år sedan. Då var den 3-4 kilometer tjock och täckte stora delar av norra halvklotet. Hela Skandinavien låg under isen som sträckte sig ända ner i Tyskland...

+ Läs mer

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

av: Jan-Olof Fallström
2023-03-08

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter... och vattnet steg mer och mer över jorden. Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa ... och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundrafemtio dagar."
[1 Mosebok 7 kap.]

+ Läs mer

L

Sverige under forntiden, del 1: Stenåldern

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-17

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som människornas verktyg mestadels tillverkades av. I den här artikeln berättas om stenåldern...

+ Läs mer

L

Jordens istider

av: Carsten Ryytty
2014-02-18

Om ca 20 000 - 40 000 år bildas ett tusen meter tjockt istäcke i den skandinaviska fjällkedjan. Det är starten på en ny istid som kommer att drabba Norden hårt. När istäcket är som störst når det långt ner i Europa. Ovanpå vad som en gång var Stockholm är isen 2,5 kilometer tjock...

+ Läs mer

Länkar om Istider

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS