S
Tagg
Engelbrekt
Engelbrekt Engelbrektsson, upprorsledare, riksråd.

Engelbrekt Engelbrektsson

Engelbrekt Engelbrektsson (död 1436) tillhörde en tysk bergsmannasläkt, som levt i Norberg i dåvarande Dalarna i åtminstone tre generationer. Engelbrekt tillhörde väpnarklassen och blev som lokal storman kanske den naturlige anföraren för befolkningen i Bergslagen. Han ska först ha utsetts att inför Erik av Pommern framföra klagomål mot fogden på Västerås slott, Jösse Eriksson. Sedan bergsmännen gripit till vapen avsattes Jösse Eriksson, men upproret spred sig ändå under våren 1434. De kungliga fogdarnas borgar brändes, och sedan Västerås fallit marscherade upprorsmännen till Uppland. Där fick de stöd av domkapitlet, som var oense med kungen rörande tillsättning av ärkebiskop.

ANNONS

ANNONS

Medan Norrland erövrades slöt garnisonen i Stockholm i juli vapenstillestånd med de upproriska. Sedan kung Eriks sista betydande styrkor inneslutits utanför Norrköping begav sig Engelbrekt i augusti till Vadstena, där rikets råd samlats. Här ska han ha farit våldsamt fram mot vissa av rådsherrarna men fick dem att ansluta sig till resningen, som därigenom gavs en helt annan legitimitet än tidigare.

Vid det möte som sammankallats i Arboga i januari 1435 valdes Engelbrekt till rikshövitsman och kunde jämte flera av sina närmaste män ta plats i rådskretsen. När operationerna mot Erik av Pommern återupptogs i februari 1436 hade Engelbrekt dock den nyvalde riksmarsken Karl Knutsson vid sin sida som befälhavare. Kort senare - under en båtresa på sjön Hjälmaren i maj - mördades han av en personlig fiende, Magnus Bengtsson Natt och Dag, i närheten av Göksholm. Att Karl Knutsson omedelbart tog mördaren och dennes far under sitt beskydd har givit upphov till spekulationer.

Engelbrekts roll i svensk historia upphörde dock inte med hans död. Som nationell myt återuppstod han redan med biskop Thomas frihetsvisa, författad endast tre år efter mordet. Nationalliberala historiker under 1800-talet som Erik Gustaf Geijer såg honom som en nationell motståndsman, som rest folket mot utländskt förtryck och fosterlandslösa adelsmän, och som den som grundat den svenska riksdagen genom att sammankalla Arboga möte 1435. Senare forskare har däremot framställt Engelbrekt som ett lydigt redskap i händerna på mäktiga stormannagrupperingar, en man som utan större svårigheter kunde manövreras ut av Karl Knutsson. I samband med riksdagsjubileet 1935 plockades han åter fram som nationell symbol och utnyttjades även i andra världskrigets beredskapspropaganda.

ANNONS

Det förefaller i varje fall klart att Engelbrekts uppror inte riktade sig mot Kalmarunionen som sådan, utan mot kung Eriks politik. Utan tvivel är hans snabba karriär från lågfrälse till rikshövitsman unik, och han bör rimligen också ha varit en framstående militär ledare.

LÄS MER: Engelbrektsupproret

LÄS MER: Engelbrektsupproret - bakgrund och orsaker

LÄS MER: Engelbrektsupproret 1434-1436

LÄS MER: Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

LÄS MER: Karl Knutsson
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som handlar om Engelbrekt Engelbrektsson.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
11 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Engelbrekt Engelbrektsson

L

Sex kända öar i svenska sjöar

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som ligger i Sveriges största sjöar har sin egen historia. Här följer några historiska fakta om sex öar i svenska sjöar...

+ Läs mer

M

Engelbrektsupproret 1434-1436

av: Herman Lindqvist
2020-06-28

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära Borlänge. Upproret spreds över hela landet. Ledaren hette Engelbrekt Engelbrektsson. Detta var upprorens tid i hela Europa. Bönderna hade rest sig i bl.a. Frankrike, Tyskland och Böhmen. Nu var det Bergslagens tur...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-24

Den tredje och sista delen i artikelserien om Sveriges medeltid. Här kan du läsa om drottning Margareta och bildandet av Kalmarunionen, kampen mot Hansan om handeln i Norden, järnframställning i Bergslagen och om Engelbrektsupproret...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Engelbrektsupproret - bakgrund och orsaker

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I början av 1430-talet pyrde oron hos den svenska allmogen. Även de svenska stormännen kände sin makt hotad av den danske unionskungen Erik och hans utländska fogdar. Missnöjet blev snart så stort att bönderna gjorde uppror. Upprorets ledare hette Engelbrekt Engelbrektsson och händelsen har inom svensk historieskrivning fått namnet Engelbrektsupproret.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I 1800-talets historieskrivning beskrivs Engelbrekt som en nationalhjälte. Engelbrektupproret vände sig förmodligen inte mot Kalmarunionen som sådan, utan hade sin spets riktad mot fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas...

+ Läs mer

Länkar om Engelbrekt Engelbrektsson

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS