M
Tagg
Kristina
Drottning Kristina, 1661.

Drottning Kristina

Kristina (1626-1689) var dotter till kung Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. Kristina var drottning av Sverige från 1632 (regerande drottning från 1644) till 1654 då hon avsade sig tronen och flyttade till Rom efter att ha konverterat till katolicismen.

Kristina var bara knappt sex år gammal när hennes pappa Gustav II Adolf stupade under slaget vid Lützen, den 6 november 1632. När hon var tio år gammal skildes hon från sin mentalt instabila mamma. Hon tillbringade därefter sin uppväxt tillsammans med sin kusin Karl Gustav (som senare blev Sveriges kung, Karl X Gustav). Båda barnens uppfostran översågs av landets dåvarande mäktigaste man, rikskanslern Axel Oxenstierna, som av många historiker betraktas som en av Sveriges mest betydelsefulla statsmän genom tiderna.

ANNONS

ANNONS

Axel Oxenstierna uppfostrade Kristina till att styra Sverige och såg till att hon fick en bred och omfattande utbildning. Han hade också räknat med att själv få ett stort inflytande över henne när hon väl bestigit tronen. Men Axel Oxenstierna skulle senare bli besviken, då Kristina visade sig vara en mycket självständig person med stor integritet. Dessutom var hon en kompetent regent.

1644, vid 18 års ålder, förklarades Kristina myndig och besteg tronen. Vid den här tiden var det stora kriget i Tyskland - trettioåriga kriget - fortfarande inte avslutat. Drottning Kristina fick därmed leda den nya stormakten Sverige genom de sista segerrika åren fram till den westfaliska freden 1648.

Kristina vägrade gifta sig med någon, inte ens sin ungdomskärlek Karl Gustav. Det främsta skälet till det var att hon inte ville bli beroende av någon som skulle styra över hennes liv.

Under sina år vid makten gynnade Kristina landets adel genom omfattande godsdonationer, något som bland annat Axel Oxenstierna betraktade som bra ekonomisk politik.

Kristina fick besök av många av samtidens lärda personer. Mest känd är den franske filosofen René Descartes som emellertid drabbades av lunginflammation under sin vistelse i det vinterkalla Stockholm och dog (11 februari 1650).

Under Kristinas tid blev det svenska hovet en av Europas samlingspunkter för vetenskapspersoner, konstnärer och författare.

Men Kristina ville antagligen aldrig vara regent. Hon ville istället syssla med annat som hon var mer intresserad av och leva ett liv där hon inte stod i fokus med allt hon gjorde. 

År 1654, efter tio år som Sveriges drottning, avsade hon sig kronan och abdikerade till förmån för Karl X Gustav som hon utsett till sin efterträdare.

Strax därefter lämnade Kristina Sverige och begav sig söderut i Europa där hon i Tyskland 1655 konverterade till katolicismen.

Hon slutade sina dagar i Rom där hon idag ligger begravd i Sankt Peterskyrkan.Drottning Kristina är Sveriges mest berömda och omskrivna drottning genom tiderna.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Drottning Kristina abdikerade och flyttade till Rom

LÄS MER: Drottning Kristina och den nya stormakten Sverige

LÄS MER: Drottning Kristina som rebellisk katolik i Rom

S  Fördjupning

Kristina var enda barnet och knappt sex år då Gustav II Adolf dog, och det bestämdes att hon skulle få en "manlig" uppfostran. Modern fråntogs så småningom vårdnaden eftersom hon betraktades som slösaktig och nyckfull. Kanslern Axel Oxenstierna kunde 1640 belåtet konstatera att Kristina inte var som "en kvinnoperson utan behjärtad och av ett gott förstånd".

Drottningens regeringsperiod har varit föremål för olika omdömen både av samtid och av historiker. Bland de lägre stånden ansåg man att adeln gynnades med alltför stora godsdonationer och att den dessutom fick för stor del av krigsbytet som hade förts hem under trettioåriga kriget. Hon genomförde också ett omfattande nyadlande - antalet ätter i Riddarhusets två lägsta klasser fördubblades till drygt 600. Än mer dramatisk var ökningen av antalet grevar och friherrar från 13 ätter till 68. Inom de lägre stånden var det en vanlig uppfattning att nyadlingen innebar en förstärkning av Riddarhusets ställning. Men den betydde samtidigt en försvagning av makten för de få adelsfamiljer som dominerat under förmyndartiden (då Kristina var omyndig och rådet - som bestod av högadliga representanter - styrde Sverige).

Perioden efter westfaliska freden var både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt instabil. Nya krig väntade, och ett av huvudskälen till att Kristina så småningom beslutade sig för abdikation till förmån för kusinen Karl Gustav var att hon insåg, att Sverige i det utrikespolitiskt utsatta läge som landet befann sig i trots segern (i trettioåriga kriget) behövde en man som kunde stå i spetsen för landets trupper.

I förhållande till riksdagens olika stånd spelade Kristina dubbelt. Hon underblåste missnöjet i de lägre stånden och skrämde därigenom adeln med att hon kunde genomföra en indragning av gods (reduktion). Hennes främsta mål var dock inte att få ordning på rikets ekonomi utan att få Karl Gustav erkänd som sin arvtagare.

Kristina följde nära den kulturella och vetenskapliga debatten i Europa och många vetenskapsmän och konstnärer lockades till hennes hov. För eftervärlden är filosofen René Descartes (Cartesius) den mest omtalade besökaren, även om hans tid i den svenska huvudstaden blev kort. Han avled efter endast fyra månader, närmast frusen till döds i den svenska senhösten.

Fyra år efter det att riksdagen beslutat att pfalzgreven Karl Gustav skulle vara Kristinas arvföljare abdikerade drottningen. Det skedde inför en riksdag som var samlad i Uppsala 1654, och ceremonin ägde rum i slottets rikssal. Därefter begav sig den före detta drottningen ut i Europa där hon 1655 konverterade till den katolska läran.
 

 

Litteratur:
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om drottning Kristina och hennes liv.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Drottning Kristina

S

Drottning Kristina som rebellisk katolik i Rom

av: Torbjörn Nilsson
2020-06-15

När den abdikerade drottning Kristina tågade in i Rom med sitt stora följe dagen före julafton 1655 var hon en av Europas mest berömda kvinnor. Hon mottogs av påven, kardinalerna, stadens senatorer, höga adelsmän och stora folkmassor. På juldagen ledde påven en mässa i Peterskyrkan till hennes ära, kyrkan där hon som en av få kvinnor och som en av två svenskar också är begravd (den andre är Johannes Magnus). Kristinas berömmelse motsvaras av hennes livsbana som helt utformades i ett europeiskt sammanhang. Hennes uppfostran präglades av de krav som ställdes på en regent i en stormakt, hennes kulturella intressen sträckte sig över nationsgränserna och även efter tronavsägelsen fortsatte hon att agera på den storpolitiska arenan...

+ Läs mer

M

Drottning Kristina och den nya stormakten Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-05-01

Drottning Kristina var 23 år då hon kröntes till drottning för stormakten Sverige. I sin strävan att åstadkomma ett glansfullt Sverige kallade hon in utländska kulturpersonligheter och satsade mycket på konst och kultur...

+ Läs mer

L

Drottning Kristina abdikerade och flyttade till Rom

av: Magnus Västerbro
2017-10-24

Hela Europa skakades när Sveriges drottning avgick och bytte tro. Sveriges tidigare drottning, dotter till protestantismens segerrike förkämpe Gustav II Adolf, hade bytt sida. Det var en absolut skandal, så stötande för många i hennes samtid att det är svårt att hitta en liknelse som gör det hela rättvisa...

+ Läs mer

L

Historiska kändisar - som du aldrig har sett dem

av: Robert de Vries
2017-06-09

Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda och lite gladare gallerivisning...

+ Läs mer

Podcast om Drottning Kristina

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Läs mer

Länkar om Drottning Kristina

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS