Tagg om pommerska kriget 1805-1807

Pommerska kriget 1805-1807

S
Svenskstaden Stralsund under fransk belägring, 1807.

Under perioden 1792-1815 genomgick Europas karta stora förändringar som en följd av de franska revolutionskrigen och Napoleonkrigen. Sverige sökte med Gainatraktaten (se faktaruta nedan) vårda förbindelserna med Ryssland, och den alltmer antifranske Gustav IV Adolf närmade sig sedan Storbritannien.

I och med anslutningen till koalitionen mot Napoleon 1805 trädde Sverige in på stridsscenen i det s.k. pommerska kriget 1805-1807. Alliansbröderna (Ryssland, Storbritannien och Österrike) ville använda Svenska Pommern som operationsområde och subventionerade därför krigskostnaderna. Efter Napoleons seger vid Austerlitz i december 1805 slöt dock Österrike fred och mot givna löften övergick därefter Preussen till Napoleons sida.

ANNONS

ANNONS

Kriget i Pommern var begränsat. Men när Napoleon i oktober 1806 ryckte in i Berlin tvingades svenska armén till reträtt, även om mindre segrar våren 1807 förbättrade läget. Vapenvila slöts med Frankrike i april 1807. Men genom freden i Tilsit i juli samma år mellan Ryssland och Frankrike, raserades grunden för Sveriges utrikespolitik, dvs alliansbygget med Ryssland och Storbritannien.

I september 1807 utrymdes Pommern. Nästa etapp som involverade Sverige i Napoleonkrigen blev än mer ödesdiger - det finska kriget 1808-1809.

LÄS MER: Finska kriget

Gattjinatraktaten

Gattjinatraktaten var ett svenskt-ryskt avtal 1799 om ömsesidigt militärt bistånd, undertecknat på tsarernas sommarresidens utanför Sankt Petersburg. Det följdes av ett neutralitetsförbund 1800, riktat mot Storbritanniens behärskande av haven, underskrivet av Sverige, Ryssland, Danmark och Preussen.

Enigheten blev dock kortvarig. Den brittiska flottan bombarderade Köpenhamn 1801 varvid Danmark lämnade förbundet. Tsar Alexander I närmade sig också Storbritannien. Att neutralitetsförbundet var ur kraft bekräftades också av 1803 års handelsavtal mellan Sverige och Storbritannien och den antifranska politik som Gustav IV Adolf inledde.
 

LÄS MER: Napoleonkrigen

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige


Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material som kan relateras till det pommerska kriget 1805-1807.

Uppdaterad: 25 november 2022
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Pommerska kriget 1805-1807

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS