Tagg om Gustav IV Adolf
M
Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var Sveriges regent mellan 1796-1809. Under hans tid som kung genomfördes flera viktiga reformer, bland annat enskiftet.

Gustav IV Adolf tid vid makten kännetecknades bland annat av hans avsky mot Napoleon och hans orealistiska syn på Sveriges militära styrka, vilket ledde till att Sverige blev indraget i Napoleonkrigen. Förtroendet för honom som regent minskade med tiden.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Gustav IV Adolfs utrikespolitik blev hans fall. Lite förenklat kan man säga att det hela började 1806 när Napoleon besegrat alla sina fiender på den europeiska kontinenten. Endast Storbritannien återstod som Napoleons motståndare. Storbritannien hade ett år tidigare besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och därmed befäst sin ställning som världens mäktigaste sjöstridsmakt.

I ett försök att komma åt Storbritannien lät Napoleon 1806 införa en omfattande handelsblockad, det s.k. kontinentalsystemet, som gick ut på att stänga Europas alla hamnar för den brittiska flottan för att på så sätt tvinga landet till underkastelse. När sedan Napoleon skickade ut direktiv om den nya strategin till alla berörda länder, blev Sverige indraget på allvar i den stora europeiska konflikten.

Sverige hamnade i en mycket svår situation. De valmöjligheter som fanns till hands, var för Sveriges del att antingen fortsätta att bedriva handel med sin viktiga handelspartner Storbritannien - och därigenom hamna i krig med Frankrike som redan hade erövrat stora delar av Europa - eller att ge efter för Napoleons krav och istället formellt hamna i krig med Storbritannien som hade världens starkaste örlogsflotta.

För Gustav IV Adolf var valet inte svårt. Han hade med tiden kommit att avsky Napoleon och stod orubbligt fast vid sin personligt färgade antinapoleonska politik – Sverige skulle därför även i fortsättningen bedriva handel med Storbritannien. Efter att också Danmark tidigare tvingats över på Napoleons sida var nu Sverige omringat av fiender.

Sveriges framtida roll i det storpolitiska spelet avgjordes 1807 då Napoleon träffade sin nya allierade, tsar Alexander I - Rysslands härskare, för att göra upp om Europas framtid. Det föll på den ryske tsarens lott att reda ut problemet gällande Sveriges vägran att delta i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Beslutet var fördelaktigt för Ryssland som sedan långt tidigare haft som mål att erövra områden av Finland för att skydda den ryska huvudstaden S:t Petersburg med sitt utsatta läge vid Finska viken.

Den 21 februari 1808 inleddes kriget mot Sverige i Finland genom att 24 000 ryska soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad drog sig steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter.

På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel vilket resulterade i att nästan en miljon av Sveriges befolkning (en fjärdedel av invånarna) kom under ryskt välde.Gustav IV Adolf avsattes genom en statskupp i maj 1809. Därefter hamnade han så småningom i Schweiz där han levde fram till sin död 1837.

S  Fördjupning

Gustav IV Adolf var bara 14 år gammal när fadern Gustav III mördades. Först efter hertig Karls förmyndarstyrelse tog Gustav Adolf över tronen 1796.

Jordbrukets skiftesrörelse och myntrealisationen 1803 finns på kungens pluskonto. Riksdagen möttes bara en gång (i Norrköping 1800). Makten samlades kring kungen och hans rådgivare. Tryckfriheten beskars ytterligare av Gustav Adolf, som avskydde upplysningen, vars idéer han ansåg orsakade mordet på fadern.

Övergivandet av neutraliteten 1805 under Napoleonkrigen liksom katastrofen under finska kriget 1808-1809 har grundlagt bilden av en misslyckad monark. Hans känslomässiga avsky mot Frankrike och Napoleon anses ha blockerat en nödvändig omläggning av utrikespolitiken. Även om hans personliga ledaregenskaper var begränsade bör dock motgångarna sättas i relation till tidens för Sverige ogynnsamma storpolitiska läge (alliansen Ryssland-Frankrike 1807), en sedan länge misskött armé och pågående upplösningstendenser bland officerare och civila ämbetsmän.

Efter statskuppen i mars 1809 överfördes Gustav Adolf, efter en tid på Gripsholm, med familjen till Tyskland. Äktenskapet med Fredrika av Baden upplöstes 1812. Sonen Gustav ("prinsen av Vasa"), som fortsatte att hävda sina anspråk på tronen, stödde fadern med pengar under dennes tragiska kringflackande som "överste Gustavsson" (det var vad Gustav Adolf själv kallade sig under senare delen av sin levnad).

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige

LÄS MER: Sverige förlorar Finland 1808-1809

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här hittar du material som kan relateras till Gustav IV Adolf och hans liv.

Uppdaterad:
13 augusti 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Gustav IV Adolf

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

av: Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

Länkar om Gustav IV Adolf

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS