Tagg om Gustav IV Adolf
Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var Sveriges regent mellan 1796-1809.

Under hans tid som kung genomfördes flera viktiga reformer, bland annat enskiftet.

Hans tid vid makten kännetecknades bland annat av hans avsky mot Napoleon och hans orealistiska syn på Sveriges militära styrka, vilket ledde till att Sverige blev indraget i Napoleonkrigen. Förtroendet för honom som regent minskade med tiden.

Gustav IV Adolfs utrikespolitik blev hans fall. Lite förenklat kan man säga att det hela började 1806 när Napoleon besegrat alla sina fiender på den europeiska kontinenten. Endast Storbritannien återstod som Napoleons motståndare. Storbritannien hade ett år tidigare besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och därmed befäst sin ställning som världens mäktigaste sjöstridsmakt.

I ett försök att komma åt Storbritannien lät Napoleon 1806 införa en omfattande handelsblockad, det s.k. kontinentalsystemet, som gick ut på att stänga Europas alla hamnar för den brittiska flottan för att på så sätt tvinga landet till underkastelse. När sedan Napoleon skickade ut direktiv om den nya strategin till alla berörda länder, blev Sverige indraget på allvar i den stora europeiska konflikten.

Sverige hamnade i en mycket svår situation. De valmöjligheter som fanns till hands, var för Sveriges del att antingen fortsätta att bedriva handel med sin viktiga handelspartner Storbritannien - och därigenom hamna i krig med Frankrike som redan hade erövrat stora delar av Europa - eller att ge efter för Napoleons krav och istället formellt hamna i krig med Storbritannien som hade världens starkaste örlogsflotta.

För Gustav IV Adolf var valet inte svårt. Han hade med tiden kommit att avsky Napoleon och stod orubbligt fast vid sin personligt färgade antinapoleonska politik – Sverige skulle därför även i fortsättningen bedriva handel med Storbritannien. Efter att också Danmark tidigare tvingats över på Napoleons sida var nu Sverige omringat av fiender.

Sveriges framtida roll i det storpolitiska spelet avgjordes 1807 då Napoleon träffade sin nya allierade, tsar Alexander I - Rysslands härskare, för att göra upp om Europas framtid. Det föll på den ryske tsarens lott att reda ut problemet gällande Sveriges vägran att delta i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Beslutet var fördelaktigt för Ryssland som sedan långt tidigare haft som mål att erövra områden av Finland för att skydda den ryska huvudstaden S:t Petersburg med sitt utsatta läge vid Finska viken.

Den 21 februari 1808 inleddes kriget mot Sverige i Finland genom att 24 000 ryska soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad drog sig steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter.

På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel vilket resulterade i att nästan en miljon av Sveriges befolkning (en fjärdedel av invånarna) kom under ryskt välde.

Gustav IV Adolf avsattes genom en statskupp i maj 1809. Därefter hamnade han i Schweiz där han levde fram till sin död 1837.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till Gustav IV Adolf och hans liv.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gustav IV Adolf

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

Länkar om Gustav IV Adolf

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS