Tagg om moln
Bild:
Oväder på gång.

Moln

Ett moln består av miljarder mikroskopiska vattendroppar som är så lätta att de svävar i luften.

Moln uppstår när fuktig varm luft tvingas röra sig uppåt och kyls av så att vattenångan i luften kondenserar och blir till små vattendroppar eller iskristaller. Detta kan till exempel ske när varm luft passerar över ett kallare område, rör sig uppför ett berg, eller vid en varm- eller kallfront.

Molnen löses upp igen när luften sjunker och kyls av inom större områden. De små vattendropparna klumpas då ihop till regnmoln. Till slut blir vattendropparna så stora att de är för tunga för att sväva i luften varefter de faller till marken som nederbörd.

Cirka 40 procent av jorden är täckt av moln. Detta värde är mycket nära konstant, till om med från en dag till nästa. Molnen rör sig med vindens hastighet och på höga höjder kan det blåsa upp till 100 m/s eller mer. Moln kan - förutom vatten - också bestå av stoftpartiklar från exempelvis vulkanutbrott eller sandstormar.

Formen på ett moln beror dels på hur vindarna blåser och dels på hur temperaturen varierar i atmosfären.

Molnens färg beror på om de är solbelysta eller ligger i skugga. I direkt solljus blir molnen vita medan moln som ligger i skugga nästan blir svarta. Moln med hög densitet (och därmed mycket vatten) släpper också igenom mindre ljus, vilket gör dem mörkare.

Det finns inget ställe i världen där man inte har några moln, även om molnigheten är mycket liten i en del ökentrakter och i en del dalgångar i Antarktis.

Text: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

Kategorier:

Här hittar du material som handlar om olika typer av moln och deras egenskaper.

Uppdaterad: 
17 juli 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Moln

L
Carsten Ryytty
2015-09-09
Större delen av jorden är täckt av vatten. Världshavet upptar 70,8 procent av jordens yta. Därför brukar man kalla jorden för "den blå planeten" eftersom den ser övervägande blå ut...
S
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
2014-03-12
Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss i jordens atmosfär, och som vi behöver för att kunna andas. Luften består till största delen av kväve (ca 78%) och syre (ca 21%). Luften...
M
Carsten Ryytty
2014-02-18
De mest dödsbringande av alla sorters oväder är de tropiska orkanerna. När en orkan dragit fram över ett område efterlämnar den förödelse och död...

Länkar om Moln

Sortera efter:
          

Webbföreläsning (9:51 min) där NO-läraren Andreas Sandqvist berättar om meteorologi och dess begrepp. Här förklaras kortfattat: väder, hur väder uppstår, lufttryck, vindar, fronter, moln, nederbörd och klimat.

Spara som favorit
          

Hur bildas molnen? Varför regnar det? Vart tar regnvattnet vägen? Vad är ett kretslopp? Svaren på frågorna får du i Trimaranens fantastiska animerade film (1:43 min) om vattnets kretslopp. Filmen är producerad våren 2008 av fem flickor i år 4 i samarbete med Sten Canevall från Fantasifabriken.

Spara som favorit
          

På SMHI:s kunskapsbank hittar du en artikelsamling som fokuserar på väder- och naturfenomen. Här finns mängder av artiklar i ämnet som handlar om atmosfären, låg- och högtryck, hagel, luft, moln, temperatur, El Niño, tromber, frost, tsunami, laviner och mycket mer. SMHI är en myndighet under miljödepartementet som har till uppgift att sköta statens information till allmänheten om väder, vatten och klimat.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om väder. Här berättas om temperatur, lufttryck, vind, fuktighet, moln, nederbörd, åska, väderobservationer, väderrekord och mycket annat.

Spara som favorit

Relaterade taggar